Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Страница 22Постачальницько-збутові організації     800   40
Інші підприємства, установи та організації  999   41
Кредити, надані міністерствам та
відомствам у централізованому порядку    800   84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком                   800   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 539
   Постачальницьких і збутових підприємств, організацій та
     інших утворень з недержавною формою власності
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  800   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 551
        Міністерства охорони навколишнього
     природного середовища та ядерної безпеки України
 
Підприємства, установи, об'єднання
з питань охорони природи           999   01
Підрядні і проектні установи         600   27
Будівництво                 600   28
Зовнішньоторговельні організації з
питань кредитів у карбованцях        700   29
Зовнішньоторговельні організації з
питань кредитів у іноземній валюті      700   30
Кредити, відображені в цілому за
рахунком                   999   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 552
     Державного комітету України по гідрометеорології
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 559
        Підприємств, організацій та інших
       утворень з недержавною формою власності
       державних комітетів по охороні природи
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 571
        Української кооперативно-державної
         корпорації по агропромисловому
          будівництву "Украгропромбуд"
 
Підприємства та установи "Будіндустрії"   600   25
Підрядні і проектні установи         600   27
Будівництво                 600   28
Інші підприємства, установи та організації  999   41
Кредити, відображені в цілому за
рахунком                   600   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 574
        Українського державного концерну по
        матеріально-технічному і сервісному
         забезпеченню агропромислового
          комплексу "Украгротехсервіс"
 
Науково-виробничі об'єднання з агро-
хімічного обслуговування сільського
господарства                 800   01
Підприємства автотранспорту         500   03
Ремонтно-будівельні організації       600   25
Будівництво                 600   28
Постачальницько-збутові організації     800   40
Кредити, відображені в цілому за
рахунком                   800   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 575
          Агропромислових формувань
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  180   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 577
        Підприємств торгівлі і громадського
       харчування агропромислового комплексу,
          (крім споживчої кооперації)
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  700   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 579
        Підприємств, організацій та інших
       утворень з недержавною формою власності
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  200   85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 591
     Української державної корпорації промисловості
       будівельних матеріалів "Укрбудматеріали"
 
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства                160   01
Ремонтно-будівельні організації       600   25
Науково-дослідні, проектно-конст-
рукторські та технологічні установи     160   26
Підрядні і проектні установи         600   27
Будівництво                 600   28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях     700   29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті  700   30
Торговельні організації (на самостійному
балансі)                   700   31
Постачальницько-збутові організації     800   40
Інші галузі промисловості          999   41
Кредити, надані міністерствам і ві-
домствам у централізованому порядку     160   84
Кредити, відображені в цілому за
рахунком                   160   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 597
        Управлінь промисловості будівельних
      матеріалів місцевих Рад народних депутатів
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  160   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 599
      Підприємств, організацій та інших утворень з
   недержавною формою власності будівельних міністерств,
     відомств і міністерств будівельних матеріалів
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  600   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 611
       Міністерства культури і мистецтв України
 
Виробничі, науково-виробничі об'єднання
і підприємства                999   01
Ремонтно-будівельні організації       600   25
Підрядні і проектні установи         600   27
Будівництво                 600   28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях     700   29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті   700   30
Торговельні організації (на самостійному
балансі)                   700   31
Інші підприємства, установи та організації  999   41
Кредити, надані міністерствам та ві-
домствам у централізованному порядку     999   84
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 612
     Орендних підприємств, що не входять до складу
   галузевих і територіальних органів державного управління
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999    85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 613
    Рахунки юридичних осіб-нерезидентів у карбованцях
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком 998    85
----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 614
      Колективів за участю іноземних інвесторів,
      що діють на основі договорів (контрактів)
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  997   85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 616
         Підприємств і організацій інших
           міністерств і відомств
 
Виробничі, науково-виробничі об'єднан-
ня і підприємства              999    01
Автомобільний транспорт місцевих
Рад народних депутатів           500    03
Головні управління газифікації при
Кабінеті Міністрів             112    05
Розрахункові документи в картотеці
N 2, не сплачені бюджетними підприєм-    999    07
ствами
Підрядні і будівельні установи
Головних управлінь газифікації при
Кабінеті Міністрів             600    09
Автотранспортні заводи і об'єднання
автотехобслуговування місцевих Рад
народних депутатів             500    10
Ремонтно-будівельні організації       600    25
Підрядні і проектні установи        600    27
Будівництво                 600    28
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у карбованцях     700    29
Зовнішньоторговельні та інші організа-
ції з питань кредитів у іноземній валюті  700    30
Торговельні організації (на само-
стійному балансі)              700    31
Спільні підприємства            997    33
Постачальницькі і збутові організації
інших міністерств і відомств        800    40
Інші підприємства, установи та організації 999    41
Розрахункові документи в картотеці N 2 з
питань повернення зайво внесених платни-
ками платежів до державного бюджету     000    42
Цей символ використовується у разі складання
звіту за формою N 721 "Звіт про залишки про-
строченої заборгованості за позичками бан-
ку і про залишки розрахункових докумен-
тів, обов'язкових до сплати"
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999    85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 617
          Житлово-будівельних й інших
           будівельних кооперативів
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  600    85
-----------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 619
      Асоціацій, концернів, консорціумів та інших
     організаційних структур, що не підпорядковані
     міністерствам народногосподарського комплексу
 
Промислова торгівля             700    01
Послуги                   700    02
Будівництво                 600    28
Зовнішньоторговельні організації      700    29
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999    85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 650
      Орендарів на груповій оренді в промисловості
 
Орендарі на груповій
оренді в промисловості           199    01
Орендарі на груповій оренді
в промисловості (крім агропро-
мислового комплексу)            180    02
Кредити, відображені в цілому за рахунком  199    85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком             0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 651
          Орендарів на груповій оренді
          в сільському господарстві
 
Орендарі на груповій оренді
в сільському господарстві (крім
селянських господарств)           200    01
Кредити, відображені в цілому за рахунком  200    85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком              0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 652
      Орендарів на груповій оренді в інших галузях
 
Орендарі на груповій
оренді в оптовій торгівлі          700    01
Орендарі на груповій оренді
в роздрібній торгівлі (враховуючи
промислове харчування)           700    02
Кредити, відображені в цілому за рахунком  700    85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком              0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 653
          Кошти селянських господарств
 
Селянське господарство           200    02
-------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком              0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 654
         Підприємців, що здійснюють свою
       діяльність зі створенням юридичної особи
 
Торговельні організації           700    30
Кредити, відображені в цілому за рахунком  700    85
------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком              0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 712
    Позичкові рахунки підприємців, що здійснюють свою
       діяльність без створення юридичної особи
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  700    85
-------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком              0
           БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК N 716
        Кредити громадянам на споживчі цілі
 
Кредити, відображені в цілому за рахунком  999    85
-------------------------------------------------------------
Усього за балансовим рахунком              0
          Неплатежі за довгостроковими
   позичками та розрахунковими документами за капітальними
              вкладеннями
------------------------------------------------------------------
|Позич-|Позич- |     Номенклатура     |Шифр  |Сим-|Шифр |
|ковий |ковий |               |галузі |вол |не- |
|раху- |раху- |               |    |  |пла- |
|нок  |нок  |               |    |  |тежів|
------------------------------------------------------------------
         Прострочена заборгованість за
          довгостроковими позичками,
           балансовий рахунок N 780
 
770   210   Державний комітет нафтової,    112 001 02, 07,
        газової та нафтопереробної         08, 10
        промисловості України
770   215   Міністерство вугільної
        промисловості України       113 002 - " -
770   216   Український концерн торф'яної
        промисловості           113 003 - " -
770   218   Держкомітет України по геології
        і використанню надр        850 004 - " -
770   219   Підприємства, організації  та
        інші утворення з недержавною
        формою власності паливної
        галузі              112 005 - " -
770   231   Міністерство енергетики та
        електрифікації України      111 006 - " -
770   232   Державний комітет України по
        використанню ядерної енергії   117 007 - " -
770   239   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності енергетичної
        галузі              111 008 - " -
770   270   Міністерство машинобудування,
        військово-промислового комплек-
        су і конверсії України      140 009 - " -
770   273   Міністерство промисловості
        України              140 010 - " -
770   277   Акціонерна компанія "Авто"    140 091 - " -
770   279   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності машинобудівної
        галузі              140 011 - " -
770   290   Українська державна будівельна
        корпорація "Укрбуд"        600 012 - " -
770   291   Державний комітет України
        у справах містобудування
        і архітектури           600 013 - " -
770   292   Українська державна корпорація
        по будівництву метрополітенів
        і тунелів "Укрметротунельбуд"   600 014 - " -
770   296   Українська державна корпорація
        по транспортному будівництву
        "Укртрансбуд"           140 015 - " -
770   298   Українська державна корпорація
        по виконанню монтажних і спе-
        ціальних будівельних робіт "Укр-
        монтажспецбуд"          600 016 - " -
770   299   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності будівельних
        галузей              600 017 - " -
770   311   Міністерство лісового господар-
        ства України           300 018 - " -
770   319   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності лісового
        господарства           300 019 - " -
772   337   Орендарі на індивідуальній
        оренді в промисловості      100 093 - " -
767   338   Орендарі на індивідуальній
        оренді в сільському господар-   200 094 - " -
        стві
768   339   Орендарі на індивідуальній
        оренді в інших галузях      999 095 - " -
770   350   Міністерство оборони України   199 022 - " -
770   351   Міністерство внутрішніх справ
        України              199 023 - " -
770   352   Підприємства та організації
        банків              999 081 - " -
770   371   Міністерство охорони здоров'я
        України              999 024 - " -
770   373   Українське національне
        інформаційне агентство      999 025 - " -
770   376   Український державний кон-
        церн місцевої промисловості    199 026 - " -
770  377   Асоціації, концерни, консорціу-
        ми та інші великі організаційні
        структури соціального комплексу  999 027 - " -
770  379   Підприємства, організації та
        інші утворення з недержавною
        формою власності інших галузей  999 028 - " -
766  391   Державний комітет України по
        хлібопродуктах          180 029 - " -
766  392   Міністерство рибного
        господарства України       400 030 - " -
766  393   Міністерство сільського госпо-
        дарства і продовольства України  180 031 - " -
766  394   Українська академія аграрних
        наук               200 032 - " -
766  395   Державний комітет України з
        питань садівництва, виногра-
        дарства та виноробної про-
        мисловості "Укрсадвинпром"    200 036 - " -
766  397   Держкомітет України по водному
        господарству           199 033 - " -
777  399   Підприємства, організації
        та інші утворення з недер-
        жавною формою власності      200 080 - " -
771  -     Спільні підприємства,
        міжнародні об'єднання і
        організації            999 086 - " -
764  410   Колективні сільськогосподар-
        ські підприємства з недержав-
        ною формою власності       200 034 - " -
763  414   Державний комітет України по
        харчовій промисловості      180 037 - " -
767  415   Фермерські господарства      200 035 - " -
762  416   Агроформування з державною
        формою власності         200 038 - " -
774  417   Риболовецькі формування з
        недержавною формою власності   400 039 - " -
763  418   Заготівельні організації     810 040 - " -
770  419   Асоціації, концерни, консор-
        ціуми та інші великі організа-
        ційні структури агропромисло-
        вого комплексу, що не входять
        в міністерства цього комплексу  200 041 - " -
770  430   Державний департамент авіаційного
        транспорту України        500 042 - " -
770  431   Міністерство транспорту України  500 043 - " -
770  432   Прибуткові рахунки Міністерства
        транспорту України        500 044 - " -
770  433   Департамент морського та
        річкового транспорту Міністерства
        транспорту України (м. Одеса)   500 045 - " -
770  434   Державна акціонерна судно-Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка