Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про основні принципи створення українсько-російських фінансово-промислових груп


               Угода
    між Урядом України та Урядом Російської Федерації
    про основні принципи створення українсько-російських
          фінансово-промислових груп
 
   Уряд України та Уряд Російської Федерації (далі - Сторони), з
метою реалізації в двосторонніх відносинах Угоди про сприяння в
створенні   та   розвитку   виробничих,   комерційних,
кредитно-фінансових,  страхових  і  змішаних транснаціональних
об'єднань від 15 квітня 1994 року ( 997_013 ),
   ПРАГНУЧИ забезпечити  сприятливі  умови  для підтримки і
розвитку виробничої кооперації між підприємствами обох держав,
   НАДАЮЧИ важливого  значення  використанню  сучасних  форм
взаємодії в галузі  виробничої, інвестиційної, комерційної і
фінансово-кредитної діяльності,
   ДОМОВИЛИСЬ про нижчевикладене:
               Стаття 1
   Сторони будуть сприяти створенню фінансово-промислових груп
на базі українських і російських господарюючих суб'єктів для
встановлення і розвитку технологічних і коопераційних зв'язків.
   Учасниками фінансово-промислових   груп   можуть   бути
підприємства, кредитно-фінансові установи, інвестиційні інститути
і інші організації обох держав будь-якої організаційно-правової
форми незалежно від форми власності, а також третіх країн, як це
передбачено законодавствами України і Російської Федерації.
   Фінансово-промислові групи  є  юридичними  особами  за
законодавством держав, де вони зареєстровані.
               Стаття 2
   Сторони вважають   найбільш   перспективним   створення
фінансово-промислових груп в таких сферах діяльності:
   - пошук, видобуток, переробка, транспортування і реалізація
паливно-енергетичних ресурсів;
   - проектування, будівництво, реконструкція і експлуатація
газових транспортних трубопроводів;
   - виробництво феросплавів на марганцевій основі;
   - виробництво листової сталі, газопровідних труб великого
діаметру  і  труб  нафтового  сортаменту  для  нафтодобувної
промисловості;
   - виробництво глинозему, алюмінію і алюмінієвого прокату;
   - виробництво титану;
   - виробництво продукції хімічної промисловості (карбаміду,
адипінової кислоти, великогабаритних шин та інш.);
   - виробництво   гірничо-шахтного,   збагачувального   і
електротехнічного устаткування  для  вугільної  промисловості,
крупного  енергетичного  і  насосного  устаткування  для
електроенергетики;
   - виробництво ліків, препаратів і медичної техніки;
   - виробництво, зберігання, транспортування  і  комплексна
переробка сільськогосподарської продукції;
   - виробництво морських і річкових  суден,  аерокосмічної
техніки, спецтехніки, обладнання для атомної енергетики.
   Надалі, за взаємною  домовленістю  Сторін,  можуть  бути
визначені й інші пріоритетні сфери діяльності.
               Стаття 3
   Сторони виходять  з  того, що фінансово-промислові групи
формуються з метою об'єднання матеріальних і фінансових ресурсів
їх  учасників  для  підвищення  ефективності  виробництва,
конкурентноздатності на світовому ринку, розширення і поглиблення
раціональних  технологічних  і  коопераційних  зв'язків  між
підприємствами двох країн, збільшення експортного потенціалу в
треті країни, прискорення науково-технічного прогресу і залучення
інвестицій третіх країн.
   Формування фінансово-промислових груп здійснюється згідно з
законодавством обох держав і відповідно до Договору про проведення
узгодженої  антимонопольної  політики від 23 грудня 1993 р.
( 997_139 ).
               Стаття 4
   Інвестиційна діяльність  фінансово-промислових  груп  буде
проводитись згідно з законодавством держави, в якій здійснюються
інвестиції,  і  угодами,  що укладаються між Сторонами, про
співробітництво в сфері інвестиційної діяльності і взаємного
захисту інвестицій.
               Стаття 5
   З метою   стимулювання   створення  і  функціонування
фінансово-промислових груп Сторони будуть в разі необхідності
надавати державні гарантії і пільги відповідно до національного
законодавства в сферах діяльності, вказаних в статті 2 цієї Угоди.
               Стаття 6
   З питань, не передбачених цією Угодою,  Сторони  будуть
керуватись положеннями Угоди про сприяння в створенні і розвитку
виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних
транснаціональних об'єднань від 15 квітня 1994 р. ( 997_013 ),
Угоди про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності від 24
грудня 1993 р. ( 997_144 ) і Угоди про загальні умови і механізм
підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня 1993
р. ( 997_014 ).
               Стаття 7
   Положення цієї  Угоди тимчасово застосовуються з дня її
підписання.
   Угода вступає в силу з дати одержання останнього повідомлення
про виконання Сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур і
буде діяти до закінчення шести місяців з дати, коли одна із Сторін
направить іншій Стороні  письмове  повідомлення  про  наміри
припинення її дії.
   ВЧИНЕНО в м. Москві 26 липня 1995 року у двох примірниках
кожен українською і російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 Міжнародне приватне право, том 2,
 Двосторонні міжнародні економічні
 договори України
 Port-Royal, Київ, 2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка