Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вартість проектних та вишукувальних робіт


 
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І
              АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т
 
 N 6/329 от 16.08.96
   м. Київ
 
 vd960816 vn6/329
 
     Про вартість проектних та вишукувальних робіт
 
   У зв'язку з зростанням цін на окремі матеріальні ресурси і
послуги та проведенням відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.05.96 р. N 523 ( 523-96-п ) індексації вартості
основних фондів Держкоммістобудування повідомляє.
   При визначенні цін на  проектно-вишукувальні  роботи  на
підставі  їх  базисної  кошторисної  вартості,  обчисленої
калькуляційним (поелементним) методом у відповідності з пунктами
3.2 і 3.3 Порядку визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
для будівництва, що здійснюється на території України в 1994 році,
затвердженого наказом Мінбудархітектури України від 6 травня 1994
року N 95, до складу договірної ціни згідно з підпунктом "б"
пункту 5.5 зазначеного Порядку включаються, починаючи з 1 серпня
1996 року, обов'язкові нормативні надбавки, обчислені шляхом
множення  нижченаведених  коефіцієнтів  на базисну кошторисну
вартість відповідних робіт:
   13,3 - для проектних та конструкторських робіт;
   16,3 - для вишукувальних робіт (за винятком  робіт  на
інженерно-геодезичні вишукування);
   14,2 - для інженерно-геодезичних вишукувань.
   Ці надбавки враховують податок на добавлену вартість на
матеріальні ресурси та послуги виробничого призначення.
   Вартість проектно-вишукувальних  робіт,  які  розпочаті
виконанням, обчислюється виходячи із  зазначених  нормативних
надбавок та залишків обсягів робіт (за базисними цінами) на 1
серпня поточного року, що визначаються на підставі графіків їх
виконання.
   При визначенні кошторисної вартості проектних робіт  для
будівництва об'єктів житла і соціальної сфери з застосуванням
нормативів вартості проектних робіт до розрахункової базисної
вартості будівництва слід керуватися нормативами, що наведені у
додатку до цього листа. Розрахункова базисна вартість будівництва
обчислюється в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I
кварталу 1996 року (додаток 8.7-I, ДБН IV-16-95, Доповнення N 1)
за підсумком глав 1...9 попереднього розрахунку, складеного по
формі зведеного кошторисного розрахунку у відповідності з ДБН
IV-16-95.
   При цьому базисна кошторисна вартість проектно-вишукувальних
робіт визначається згідно з розділом 4, додатком 3 Порядку
визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва,
що здійснюється на території України в 1994 році (доповнення до
СНіП IV-16-84).
   Визнати таким,    що   втратив   чинність,   лист
Держкоммістобудування України від 21.04.96 N 9/145.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                        Додаток
                  до листа Держкоммістобудування
                  від 16 серпня 1996 р. N 6/329
     Нормативи кошторисної вартості проектних робіт
      при індивідуальному проектуванні будинків,
      споруд і комплексів на конкретних ділянках
 
---------------------------------------------------------------------------
| N  |Розрахункова |  Норматив кошторисної вартості проектних робіт у  |
|з/п |  базисна  |           відсотках           |
|   | вартість  | до розрахункової базисної вартості будівництва в  |
|   | будівництва |           цінах 1993           |
|   |в цінах 1993 | року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996  |
|   |  року з  |            року за            |
|   | урахуванням |     категоріями складності об'єктів      |
|   | ринкових  |-----------------------------------------------------|
|   |  умов   |      Категорії складності об'єктів       |
|   | 1996 року, |                           |
|   |млрд. крб.* |                           |
|   |       |-----------------------------------------------------|
|   |       |  I   |  II   |  III  |  IV   |  V   |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 1  |   2    |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 1. |  До 1,0  |  4,7  |  5,1  |  5,5  |  6,6  | 8,0  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 2. |  1 - 5   | 4,7 -  | 5,1 -  | 5,5 -  | 6,6 -  | 8,0 - |
|   |       |  4,3  |  4,7  |  5,2  |  6,2  | 7,4  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 3. |  5 - 10  | 4,3 -  | 4,7 -  | 5,2 -  | 6,2 -  | 7,4 - |
|   |       |  3,9  |  4,3  |  4,9  |  5,8  | 6,9  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 4. | 10 - 20  | 3,9 -  | 4,3 -  | 4,9 -  | 5,8 -  | 6,9 - |
|   |       |  3,5  |  3,9  |  4,5  |  5,3  | 6,3  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 5. | 20 - 30  | 3,5 -  | 3,9 -  | 4,5 -  | 5,3 -  | 6,3 - |
|   |       |  3,2  |  3,6  |  4,2  |  4,9  | 5,9  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 6. | 30 - 50  | 3,2 -  | 3,6 -  | 4,2 -  | 4,9 -  | 5,9 - |
|   |       |  3,0  |  3,4  |  3,9  |  4,5  | 5,5  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 7. | 50 - 100  | 3,0 -  | 3,4 -  | 3,9 -  | 4,5 -  | 5,5 - |
|   |       |  2,7  |  3,1  |  3,5  |  4,1  | 5,1  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 8. | 100 - 150  | 2,7 -  | 3,1 -  | 3,5 -  | 4,1 -  | 5,1 - |
|   |       |  2,4  |  2,8  |  3,1  |  3,7  | 4,7  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
| 9. | 150 - 200  | 2,4 -  | 2,8 -  | 3,1 -  | 3,7 -  | 4,7 - |
|   |       |  2,1  |  2,5  |  2,8  |  3,4  | 4,3  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|10. | 200 - 250  | 2,1 -  | 2,5 -  | 2,8 -  | 3,4 -  | 4,3 - |
|   |       | 1,85  |  2,2  |  2,5  |  3,1  | 4,0  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|11. | 250 - 300  | 1,85 - | 2,2 -  | 2,5 -  | 3,1 -  | 4,0 - |
|   |       | 1,65  |  2,0  |  2,3  |  2,9  | 3,7  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|12. | 300 - 350  | 1,65 - | 2,0 -  | 2,3 -  | 2,9 -  | 3,7 - |
|   |       |  1,5  | 1,85  | 2,15  | 2,75  | 3,5  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|13. | 350 - 400  | 1,5 -  | 1,85 - | 2,15 - | 2,75 - | 3,5 - |
|   |       |  1,4  | 1,75  | 2,05  |  2,6  | 3,3  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|14. | 400 - 500  | 1,4 -  | 1,75 - | 2,05 - | 2,6 -  | 3,3 - |
|   |       | 1,25  |  1,6  |  1,9  |  2,4  | 3,0  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|15. | 500 - 600  |  -   | 1,6 -  | 1,9 -  | 2,4 -  | 3,0 - |
|   |       |     |  1,5  |  1,8  | 2,25  | 2,8  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|16. | 600 - 700  |  -   | 1,5 -  | 1,8 -  | 2,25 - | 2,8 - |
|   |       |     |  1,4  |  1,7  |  2,1  | 2,6  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|17. | 700 - 800  |  -   | 1,4 -  | 1,7 -  | 2,1 -  | 2,6 - |
|   |       |     |  1,3  |  1,6  |  2,0  | 2,4  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|18. | 800 - 900  |  -   | 1,3 -  | 1,6 -  | 2,0 -  | 2,4 - |
|   |       |     | 1,25  | 1,55  |  1,9  | 2,3  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|19. | 900-1000  |  -   | 1,25 - | 1,55 - | 1,9 -  | 2,3 - |
|   |       |     |  1,2  |  1,5  |  1,8  | 2,2  |
|-----+-------------+----------+----------+----------+----------+---------|
|20. | Понад 1000 |  -   |  1,2  |  1,5  |  1,8  | 2,2  |
---------------------------------------------------------------------------
----------
   Примітка:
   * 1. Розрахункова базисна вартість будівництва обчислюється в
цінах 1993 року за підсумком глав 1...9 попереднього розрахунку,
складеного  по  формі  зведеного  кошторисного  розрахунку у
відповідності з ДБН IV-16-95 з урахуванням ринкових умов I
кварталу 1996 року (додаток 8.7-I, ДБН IV-16-95, Доповнення N 1).
   2. Проміжні значення визначаються методом інтерполяції.
 
 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
       архітектури. "Інструктивні документи і листи, що
       роз'яснюють положення порядку визначення вартості
       будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних
       робіт,  вартості  проектно-вишукувальних  робіт,
       експертизи вартісних показників, утримання апарату
       замовника та інших економічних питань, що входять до
       сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N 8,
       15 жовтня 1996 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка