Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку митного оформлення товарних партій предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11/1-3550 від 13.10.94
   м.Київ
 
 vd941013 vn11/1-3550
                        Начальникам митниць
      ( Лист втратив чинність на підставі 
         Листа Державної митної служби
       N 11/2-2560 ( v2560342-97 ) від 24.03.97 )
 
       Щодо порядку митного оформлення товарних
       партій  предметів,  що  переміщуються
         громадянами через митний кордон
    ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної
                      митної служби
     N 11/3-1709 ( v1709342-95 ) від 18.04.95 )
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16
серпня 1994 року N 557 ( 557-94-п ) "Про вдосконалення порядку
вивезення громадянами предметів за митний кордон України" та
статті 6 Закону України від 28.01.94 р. N 3894-12 "Про порядок
обкладення митом  предметів, які  вивозяться  (пересилаються)
громадянами за митний кордон України"  повідомляємо,  що до
затвердження правил митного оформлення предметів, що вивозяться
(пересилаються) громадянами за митний кордон України необхідно
користуватися наступним:
   - поняття  товарної партії розповсюджується на предмети,
зазначені в статті 1, в пунктах б), в) та в статті 5 Закону
України від 28.01.94 р. N 3894-12; ( Абзац другий із змінами,
внесеними  згідно  з Листом Державної митної служби N 11/3-1709
( v1709342-95 ) від 18.04.95 )
   - мито за предмети, що вивозяться (пересилаються) громадянами
за  межі  України товарною партією, сплачується у розмірах,
передбачених статтею 1 Закону України від 28.01.94 р. N 3894-12 з
застосуванням  положень, зазначених у статті 4 цього Закону
України. Мито сплачується за частину предметів, вартість яких
перевищує дозволену до безмитного вивезення (пункт а) статті 2
Закону України від 28.01.94 р. N 3894-12), а за предмети,
зазначені в пунктах б), в), з) цього Закону мито сплачується
тільки за ту частину предметів, вартість або кількість яких
перевищує кількісні або вартісні норми, наведені в визначенні
товарної партії:
   - митне оформлення предметів, що вивозяться (пересилаються)
громадянами за межі України товарною партією проводиться по
вантажній митній декларації незалежно від загальної вартості
предметів;
   - громадяни-резиденти  оформлюють  у  митному  відношенні
предмети, які вони вивозять за межі України товарною партією
тільки в митниці, в зоні діяльності якої вони постійно чи
тимчасово проживають, (за згодою митниці, в зоні діяльності якої
проживає громадянин, як виняток, може проводитись митне оформлення
в іншій митниці, в зоні діяльності якої знаходяться призначені до
вивезення за межі України предмети);
   - громадяни-нерезиденти оформлюють у  митному  відношенні
предмети, які вони вивозять за межі України товарною партією, як
правило, в митниці, в зоні діяльності якої вони  тимчасово
проживають або в зоні діяльності якої знаходяться призначені до
вивезення за межі України предмети;
   - митне оформлення предметів, що пересилаються (в тому числі
в міжнародних поштових відправленнях) громадянами за межі України
товарною партією проводиться в митниці, в зоні діяльності  якої
розташовані транспортні організації (в тому числі підприємства
зв'язку),  які  приймають  такі  предмети  до  пересилання
(перевезення);
   - митне оформлення предметів, що вивозяться громадянами за
межі України товарною партією у  виняткових  випадках  може
проводитись прикордонними митницями безпосередньо при переміщенні
предметів  через  митний  кордон  України,  причому  до
громадян-резидентів  при нарахуванні вивізного мита у такому
випадку застосовуються положення статті 4 Закону України від
28.01.94 р. N 3894-12;
   - за митне оформлення по  вантажній  митній  декларації
предметів, що вивозяться громадянами за межі України товарною
партією сплачуються митні збори у розмірах, визначених чинним
законодавством за митне оформлення товарів (див. пункт 4 додатка
до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 року
N 133 ( 133-94-п ). Порядок заповнення вантажної митної декларації
на вивезення громадянами за межі України предметів товарною
партією;
   - вантажна  митна  декларація  заповнюється безпосередньо
громадянами, або митними брокерами  на  підставі  заповнених
громадянами  переліків  предметів  (заповнюються  в  чотирьох
примірниках), призначених для вивезення за межі України, форма
яких наведена в додатку 2 до Інструкції "Про порядок нарахування
сплати мита та пропуску предметів, що вивозяться (пересилаються)
громадянами  за митний кордон України", затвердженої наказом
Державного митного комітету N 14 ( v0014342-93 ) від 19 січня
1993 року. При наявності обгрунтованих сумнівів в добросовісності
здійснення громадянином дій щодо декларування, митний орган може
вимагати проведення декларування виключно через митних брокерів;
   - громадянами (митними брокерами) заповнюються наступні графи
вантажної митної декларації: 1, 2, 6, 7, 8, 14, 17, 17а, 18, 19,
21, 22, 25, 29, 31, 35, 37, 38, 44, 46, 47, ... та 54;
   - в першому підрозділі першої графи проставляється ЕКГ, в
другому підрозділі - 1, в третьому - 1 або 2 залежно від того
вивозяться  (пересилаються) предмети власного виготовлення чи
придбані;
   - в другій графі проставляється прізвище, ім'я та по батькові
особи, яка вивозить (пересилає) предмети, адреса місця постійного
або тимчасового проживання згідно паспорта;
   - в шостій графі проставляється кількість місць;
   - в сьомій графі - довідковий номер (складається з коду
митниці, поточного року та валового номеру, причому  присвоєння
валових номерів декларацій, заповнених на вивезення громадянами
предметів, проводиться окремо від декларацій, заповнених в межах
торгових операцій суб'єктами підприємницької діяльності);
   - в восьмій проставляється назва країни, до якої вивозяться
(пересилаються) предмети;
   - в чотирнадцятій графі проставляються відомості про митного
брокера;
   - в сімнадцятій графі проставляється назва країни, до якої
вивозяться (пересилаються) предмети;
   - в графі 17а проставляється код країни, до якої ввозяться
(пересилаються) предмети;
   - в вісімнадцятій  графі  проставляються  відомості  про
транспортний засіб при відправленні, а у випадку, коли громадяни
вивозять предмети при собі, робиться запис (при собі);
   - в дев'ятнадцятій графі проставляється код контейнера;
   - в двадцять першій графі проставляються відомості  про
транспортний засіб на кордоні;
   - в двадцять другій графі проставляється вартість товарів в
карбованцях України, причому вартість товарів визначається на
підставі вільних роздрібних цін на такі, або аналогічні товари в
Україні на момент подання декларації. Для підтвердження заявленої
вартості  митним  органам  подаються  відповідні  документи
(рахунки, чеки, довідки тощо). Митний орган має право приймати
рішення про достовірність заявленої громадянином вартості товарів.
При  наявності  підстав  вважати,  що  заявлена  вартість є
недостовірною, митний орган може самостійно визначити вартість
предметів на підставі цінової інформації, наявної в митному органі
по відношенню до таких або аналогічних предметів;
   - в двадцять п'ятій графі проставляється код транспортного
засобу на кордоні;
   - в двадцять дев'ятій графі проставляється код митниці, через
яку будуть вивозитись (пересилатись) предмети;
   - в тридцять першій графі робиться запис: "предмети згідно
переліку (додається);
   - в  тридцять  п'ятій  графі проставляється вага брутто
предметів, що вивозяться (пересилаються) за межі України (при
можливості) її визначення;
   - в тридцять сьомій графі проставляється код 100000;
   - в  тридцять  восьмій  графі проставляється вага нетто
предметів, що вивозяться (пересилаються) за межі України (при
можливості її визначення);
   - в сорок четвертій графі під пунктом 4 робиться запис "Для
відчуження за межами України" (тільки для громадян-резидентів);
   - в сорок шостій графі проставляється статична вартість
предметів (в цілих тисячах карбованців);
   - в сорок сьомій графі в першому підрозділі проставляється
код 10, в другому підрозділі проставляється вартість товарів,
зазначена в графі 22, в третьому підрозділі проставляється ставка
митних зборів, в четвертому підрозділі - сума нарахованих митних
зборів, в п'ятому підрозділі - спосіб платежу (КМ), в першому
підрозділі - код 21, в другому підрозділі - вартість товарів,
зазначена в графі 22, в третьому підрозділі - ставка мита, в
четвертому підрозділі - сума нарахованого до сплати вивізного
мита;
   - в п'ятдесят четвертій графі проставляються відомості про
декларанта (прізвище та ініціали), дата та місце заповнення
декларації, підпис декларанта, номер телефону, які в належному
випадку завіряються печаткою митного брокера.
   Митними органами:
   - в графі В проставляється шифр платежу та загальна сума
платежів по даному шифру, реквізити квитанції форми УД-1, по якій
були сплачені мито та митні збори (номер квитанції та дата
заповнення);
   - в графі Д проставляється штамп "Під митним контролем", який
завіряється відтиском особистої номерної  печатки,  реквізити
накладних митних забезпечень (в разі їх наявності);
   - в переліках предметів проставляється дата  оформлення,
підпис  інспектора  здійснившого  оформлення, які завіряються
відтиском особистої номерної печатки, довідковий номер вантажної
митної декларації, по якій здійснено митне оформлення;
   - один екземпляр оформленої вантажної митної декларації,
переліку предметів та виписана квитанція форми МД-1 видаються на
руки громадянину і служать підставою для  пропуску  товарів
прикордонною митницею (в разі вивезення предметів при собі).
   Прикордонна митниця  пропускає  предмети  на  підставі
вищезазначених документів (екземпляр вантажної митної декларації
та переліку предметів з відмітками прикордонної митниці про випуск
за межі України "Пропущено, дата, підпис, відтиск  особистої
номерної печатки" залишається у справах митниці, квитанція форми
МД-1 з відмітками прикордонної митниці про випуск за межі України
видається на руки громадянину).
   До 01.12.94 р. дозволяється, як виняток, проводити митне
оформлення предметів, що вивозяться громадянами товарною партією
по перелікам предметів без заповнення ВМД, при цьому митні збори
за митне оформлення сплачуються і відмітки про це робляться в
переліку предметів.
   Вищезазначений порядок розповсюджується виключно на випадки
вивезення  предметів товарною партією громадянами, які не є
суб'єктами господарської діяльності України, у випадку вивезення
предметів товарною партією громадянами - суб'єктами господарської
діяльності (в тому числі фізичними особами, зареєстрованими в
відповідних органах як суб'єкти підприємницької діяльності без
створення юридичної  особи)  застосовується  порядок  митного
оформлення, передбачений для суб'єктів господарської діяльності
(заповнення ВМД, сплата митних зборів, наявність  контракту,
договору,  сплата  митних процедур, ліцензування, квотування,
спеціальний режим тощо).
   До затвердження  правил митного оформлення предметів, що
вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України
оформлені вантажні митні декларації на вивезення громадянами
предметів поданню в статистичні органи не підлягають.
   Начальникам митниць необхідно здійснити всі необхідні заходи
по якнайширшому висвітленню вищенаведених положень через місцеві
засоби  масової інформації, а також інформувати громадян та
зацікавлені організації (надання консультацій, оформлення стендів,
тощо).
 
 Голова Комітету                     А.В.Колос
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка