Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про торгово-економічне співробітництво в IV кварталі 1994 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
              У Г О Д А
 
        Угода між Урядом України та Урядом
      Республіки Узбекистан про торгово-економічне
       співробітництво в IV кварталі 1994 року
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки  Узбекистан,  які
іменуватимуться надалі Сторонами,
   грунтуючись на традиційних торгово-економічних зв'язках,
   враховуючи взаємну заінтересованість у подальшому поглибленні
та розширенні двостороннього економічного співробітництва,
   прагнучи до  інтеграції  економіки  Сторін  у  світові
господарські відносини,
   грунтуючись на принципах міжнародного права, уклали цю Угоду
і домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди
та заінтересованості, вживають заходів для розвитку й розширення
торгово-економічних  відносин  між  державними  органами  та
господарюючими суб'єктами незалежно від їх форм власності з
додержанням законодавчих актів, що діють в обох державах.
   Кожна із Сторін утримується від дій, які можуть завдати
економічної шкоди іншій Стороні.
               Стаття 2
   Сторони доручають  Державному  комітетові  України  з
матеріальних ресурсів та Республіканській акціонерній асоціації
"Узоптбіржеторг"  Республіки  Узбекистан  здійснити  поставки
погоджених видів продукції і товарів згідно з додатками N 1 і N 2
на кліринговій основі, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Сторони забезпечать виділення дозвільних квот на поставку
продукції  і товарів згідно з додатками N 3 і N 4, які є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Поставки продукції і товарів, згідно з додатками N 1, N 2,
N 3 та N 4 до цієї Угоди, не обкладаються експортним та імпортним
митом.
   Сторони несуть відповідальність за належне виконання цієї
Угоди у частині додатків N 1 і N 2.
 
               Стаття 3
   Розрахунки обсягів   продукції   і   товарів,   що
взаємопоставляються на кліринговій основі згідно з додатками N 1 і
N 2 до цієї Угоди, здійснюються у вільно конвертованій валюті.
 
               Стаття 4
   Розрахунки за  продукцію  і товари, що поставляються за
дозвільними квотами згідно з додатками N 3 і N 4 до цієї Угоди,
проводитимуться відповідно до порядку, визначеного Угодою між
Урядом, Національним банком України та Урядом, Центральним банком
Республіки Узбекистан про організацію розрахунків у 1994 році від
6 вересня 1994 р.
 
               Стаття 5
   Порядок та умови транспортування вантажів, а також їх транзит
через території Сторін визначаються нормативними актами обох
Сторін  та Угодою про співробітництво в галузі транспортних
перевезень між відповідними органами Сторін.
   Вантаж однієї Сторони, що йде транзитом через територію іншої
Сторони, митному оподаткуванню не підлягає.
 
               Стаття 6
   Сторони не допускають реекспорт продукції та товарів, що
взаємопоставляються.  Реекспорт  продукції  та  товарів  може
здійснюватись тільки за письмовою згодою й за умов, визначених
уповноваженими органами Сторін.
 
               Стаття 7
   Сторони організують взаємне надання інформації про прийняті
нормативні акти, які регулюють міждержавні торгово-економічні
відносини, а також щомісячну інформацію про взаємні поставки
найважливіших видів продукції і товарів, передбачених цією Угодою.
               Стаття 8
   Сторони створюють сприятливі умови господарюючим суб'єктам
всіх форм власності у збереженні та розвиткові кооперації, що
становить  взаємний економічний інтерес Сторін, створенні та
функціонуванні спільних  підприємств,  а  також  інших  форм
економічного співробітництва, прийнятих у міжнародних відносинах.
               Стаття 9
   В разі необхідності до цієї Угоди можуть бути внесені зміни
чи доповнення за погодженням Сторін.
 
              Стаття 10
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи зміни
статей і положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом
переговорів з урахуванням норм міжнародного права.
 
              Стаття 11
   Ця Угода набирає чинності в день, коли Сторони повідомлять
одна одній про виконання внутрідержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності.
   Укладено в м.Ташкенті 6 вересня 1994 року в двох дійсних
примірниках українською, узбецькою та російською мовами, які мають
однакову чинність.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                 Республіки Узбекистан
    (підпис)                 (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка