Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку першочергових законопроектів з питань розвитку агропромислового комплексу для розгляду на другій сесії Верховної Ради України


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Про підготовку першочергових законопроектів з питань
   розвитку агропромислового комплексу для розгляду на
       другій сесії Верховної Ради України
 
 
   Президія Верховної  Ради  України  відмічає,  що  в
агропромисловому комплексі, і зокрема в сільському господарстві,
склався критичний фінансово-економічний стан.
   Здійснення окремих заходів, пов'язаних з переходом до ринку,
ускладнило  економічні  взаємовідносини  між  державою  і
сільськогосподарськими  товаровиробниками.  Не  витримується
паритетність цін на сільськогосподарську продукцію, несвоєчасно
проводяться взаєморозрахунки з виробниками за продану державі
продукцію.  З  сільськогосподарських  підприємств  стягуються
надзвичайно високі податки і відрахування в централізовані фонди,
внаслідок  чого більшість сільськогосподарських підприємств є
неплатоспроможними,  не  мають  коштів   для   придбання
матеріально-технічних  ресурсів,  виплати  заробітної плати і
своєчасного повернення кредитної заборгованості.
   Основною причиною  такого  становища  в  агропромисловому
комплексі є відсутність досконалого законодавства  з  питань
цінової,  податкової  і  фінансово-кредитної  політики  в
агропромисловому комплексі.
   Враховуючи зазначене  вище  і  у  зв'язку  з чисельними
зверненнями з цих питань  сільськогосподарських  підприємств,
організацій, трудових колективів до центральних державних органів
та розглянувши інформацію Голови постійної Комісії Верховної Ради
України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та
соціального розвитку села Даниленка А.С., Президія Верховної Ради
України п о с т а н о в л я є :
   1. Вважати за доцільне здійснити підготовку першочергових
законопроектів з питань агропромислового комплексу для розгляду на
другій сесії Верховної Ради України, зокрема:
   - про  державний  контракт  і  державне  замовлення  в
агропромисловому комплексі;
   - про   податки  і  збори  з  сільськогосподарських
товаровиробників;
   - про ціни і ціноутворення в агропромисловому комплексі;
   - про особливості приватизації в агропромисловому комплексі;
   - проект  концепції  розвитку  агропромислового комплексу
України.
   2. Кабінету Міністрів України разом з постійною Комісією
Верховної  Ради України з питань агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та соціального розвитку села в тижневий строк
визначити відповідальних за підготовку вказаних законопроектів,
конкретні терміни подання ними цих розробок у відповідні інстанції
з одночасним економічним обгрунтуванням потреби у додаткових
фінансових  ресурсах,  необхідних  для  реалізації  заходів,
передбачених у відповідних проектах законодавчих актів України.
   3. Кабінету Міністрів України вирішити питання компенсації
витрат міністерств і  відомств  України,  відповідальних  за
підготовку проектів законодавчих та інших нормативних актів,
включаючи до цього і залучення до їх розробки з оплатою на
договірних засадах наукових установ, вищих учбових закладів,
тимчасових творчих колективів, наукових працівників, спеціалістів
народного господарства, викладачів вузів.
   4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на постійні
комісії Верховної Ради  України  з  питань  агропромислового
комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села і з
питань економічної політики та управління народним господарством.
 
 
 Голова Верховної Ради
    України                   О.МОРОЗ
 
 
 
 м.Київ, 10 жовтня 1994 року
     N 151/94-ПВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка