Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Раду регіонів


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 1331/2000 ( 1331/2000 ) від 13.12.2000 )
        Про затвердження Положення про Раду
               регіонів
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
    N 70/99 від 27.01.99 )
 
   1. Затвердити Положення про Раду регіонів (додається).
   2. Це Розпорядження набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 4 жовтня 1994 року
   N 139/94-рп
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 4 жовтня 1994 року N 139/94-рп
 
              ПОЛОЖЕННЯ
            про Раду регіонів
   1. Рада  регіонів  (далі Рада) є консультативно-дорадчим
органом, що діє при Президентові України для взаємних консультацій
і узгодження пропозицій з найбільш важливих проблем економічної і
соціальної сфери при підготовці відповідних рішень.
   Раду очолює Президент України.
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України та цим Положенням. ( Пункт 2 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   3. Основними завданнями Ради є:
   - обговорення актуальних питань економічного і соціального
життя та вироблення на цій основі взаємоузгоджених пропозицій з
урахуванням інтересів держави і регіонів;
   - проведення  консультацій щодо вдосконалення структурної
побудови та функціонування системи органів виконавчої влади з
метою вироблення відповідних пропозицій; ( Абзац третій пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
   - обговорення проектів законодавчих актів, актів Президента
України щодо проблем загальнодержавного значення та питань, що
зачіпають інтереси регіонів, підготовка узгоджених пропозицій до
цих документів;
   - вироблення  механізмів  здійснення  загальнодержавної
соціально-економічної і  гуманітарної  політики,  реалізації
державних програм з цих питань, що враховували б  специфіку
регіонів.
   4. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада має право:
   - звертатися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України,  центральних  і  місцевих органів виконавчої влади,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, об'єднань громадян з пропозиціями, що
стосуються діяльності як центральних, так і місцевих органів
виконавчої  влади;  ( Абзац другий пункту 4 в редакції Указу
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   - залучати до своєї роботи у разі потреби представників
центральних  органів виконавчої влади, фахівців і науковців;
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   - звертатися до органів виконавчої влади з питань, що
стосуються їх компетенції, одержувати безплатно інформацію для
підготовки рекомендацій і пропозицій. ( Абзац четвертий пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
   5. Основною формою  діяльності  Ради  є  засідання,  що
проводяться в міру необхідності, але не рідше  одного разу в
квартал.
   6. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше двох третин її членів.
   7. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього подано
більше половини голосів членів Ради.
   Рішення Ради підписується Президентом України.
   8. Рішення Ради мають характер рекомендацій і є обов'язковими
для розгляду органами виконавчої влади, яким вони адресуються, а
також органами місцевого самоврядування з питань делегованих
повноважень органів виконавчої влади. ( Пункт 8 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   9. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється
Управлінням з питань територій Адміністрації Президента України.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України             Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка