Законы Украины

Новости Партнеров
 

Основи Тимчасового управління на Україні


               Основи
        Тимчасового управління на Україні
                
 
   На підставі згоди з Временним Правительством від 3 липня 1917
року, - орган революційної демократії всіх народів України -
Українська  Центральна  Рада, що має підготувати Україну до
остаточного здійснення автономного ладу  і  довести  її  до
Українських  Установчих  Всенародних  Зборів  і  Російського
Учредительного Зібрання, - утворює Генеральний Секретаріат, який
являється вищим органом управління на Україні.
   Діяльність Генерального Секретаріату зазначається тимчасово
такими головними пунктами:
   Параграф 1. Вищим Краєвим Органом Управління на Україні є
Генеральний  Секретаріат  Української  Центральної Ради, який
формується  Центральною  Радою,  відповідає  перед  нею  і
затверджується Временним Правительством.
   Параграф 2. Формування Генерального Секретаріату Центральна
Рада здійснює через свій Комітет.
   Параграф 3.  Центральна  Рада  затверджує  Генеральний
Секретаріат в цілому, висловлюючи йому довірря.
   Параграф 4. В склад Генерального Секретаріату входить 14
Генеральних Секретарів, а саме Секретарі в справах: внутрішніх,
фінансових, військових, продовольчих, земельних, юстиції, освіти,
національних, торгу, промисловості, почти та телеграфу, праці,
доріг, Генеральний Контрольор та Генеральний Писар.
   Примітка. При  Секретареві  в  справах  міжнаціональних
визначається три Товариші Секретаря - від Великоросів, Євреїв і
Поляків. Товариші Секретаря по ділам своєї нації мають право
докладу і рішаючого голосу по цих справах  в  Генеральному
Секретаріатові.  Товариші  Секретаря  в  справах національних
затверджуються Комітетом Ради.
   Параграф 5. Свою власть Генеральний Секретаріат здійснює
через всі урядові органи на Україні.
   Параграф 6. Всі урядові органи на Україні підлягають власти
Генерального Секретаріату.
   Примітка. Генеральний Секретаріат установляє, які органи, в
яких межах і в яких випадках мають зноситись безпосередно з
Временним Правительством.
   Параграф 7. Всі урядові посади на Україні, коли вони не
виборні, заміщаються Генеральним Секретаріатом або підвладними
йому органами.
   Параграф 8.  При  Временному  Правительстві  має  бути
Статс-Секретар по справах України, якого призначає  Временне
Правительство по згоді з Центральною Радою.
   Параграф 9. Статс-Секретар має пильнувати інтересів України у
всій роботі Временного Правительства і в разі потреби пересилати
законопроекти через Генеральний Секретаріат на розгляд Центральної
Ради.
   Параграф 10. Генеральний Секретаріат передає на  санкцію
Временного  Правительства ті законопроекти, які розглянула і
ухвалила Центральна Рада.
   Параграф 11. Генеральний Секретаріат передає на затвердження
Временного Правительства тимчасові фінансові обрахунки видатків на
потреби України, які розглянула і ухвалила Центральна Рада.
   Параграф 12. Тими коштами,  які  надходять  на  рахунок
Центральної Ради, розпоряджується Генеральний Секретаріат, по
бюджету, ухваленому Центральною Радою.
   Параграф 13. Генеральний Секретаріат ті справи, які він
вважає найбільш важливими, передає на розгляд Центральної Ради.
   Параграф 14.   Діяльність   Генерального  Секретаріата,
відповідального перед Центральною Радою, контролюється нею шляхом
запитань по всіх справах.
   Примітка. Порядок запитань має бути  зазначений  окремим
наказом.
   Параграф 15. В перервах поміж сесіями Центральної  Ради
Генеральний Секретаріат відповідає перед Комітетом Центральної
Ради, який виконує всі її функції.
   Параграф 16. Коли Генеральний Секретаріат не згоджується з
постановою Комітету в якій-небудь справі, остання переноситься на
розгляд Центральної Ради, яка скликається негайно.
   Параграф 17. Коли Центральна  Рада  висловлює  недовірря
Генеральному Секретареві, він подає в отставку.
   Параграф 18. Всі акти Центральної Ради  контрасігнуються
Генеральним Секретаріатом.
   Параграф 19. Всі закони Временного Правительства мають силу
на Україні з дня проголошення їх в Краєвому Урядовому Вістникові
на українській мові.
   Примітка. В  екстрених  випадках  Генеральний Секретаріат
проголошує їх иншим способом.
   Параграф 20. Всі закони, адміністративні приписи і постанови,
проголошені українською мовою, публікуються також і на мовах
російській, єврейській і польській.
   Параграф 21. В справах  внутрішнього  роспорядку  роботи
Генеральний Секретаріат сам виробляє свій наказ.
___________________
   Нова Рада.- 1917, 18 липня. - N 90.
 
 Конституційні акти України. 1917 - 1920.
 Невідомі конституції України.
 Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка