Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації і стажування


 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 22 липня 1993 року N 166
                   ( z0113-93 )
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 1993 р.
 vd930722 vn166            за N 115
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про підвищення кваліфікації лікарів
        (провізорів) на курсах інформації і
              стажування
   1. Базами для підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на
курсах інформації і стажування є науково-дослідні і медичні
інститути,    багатопрофільні     і     спеціалізовані
лікувально-профілактичні,    санітарно-епідеміологічні    і
фармацевтичні  заклади,  а  також  інституту  (факультети)
удосконалення лікарів (провізорів).
   2. Курси  інформації  і  стажування  організовуються  і
проводяться для лікарів (провізорів) з метою набуття спеціальних
знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань,
умінь  та  практичних  навиків  у  роботі відповідно до їх
спеціальності і посади.
   3. Направлення лікарів (провізорів) на курси інформації і
стажування проводиться обласними закладами охорони здоров'я.
   4. При навчанні на госпрозрахунковій основі навчальні плани і
програми курсів, терміни навчання,  вартість  за  підготовку
спеціалістів погоджуються з замовником.
   5. Навчальні плани і програми курсів інформації і стажування
розробляються фахівцями установ, на базах яких проводяться курси,
з залученням до роботи головних спеціалістів і затверджуються
Міністерством охорони здоров'я України.
   6. Перелік закладів, що проводять підвищення кваліфікації
лікарів (провізорів) на курсах інформації і стажування, з їх
характеристикою, а також персональний список фахівців, на яких
може бути покладена робота, один раз на три роки затверджуються
Міністерством охорони здоров'я України.
   7. За якість підготовки спеціалістів і виконання навчальної
програми на курсах інформації і стажування відповідають керівники
закладів, на базах яких вони організовані.
   8. Курси інформації і стажування вважаються закінченими після
засвоєння  навчальної програми і успішного складання заліку.
Особам, які закінчили курси інформації і стажування, видається
посвідчення (додаток 2 до Положення про післядипломне навчання
лікарів (провізорів), затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 22.07.93 р. N 166).
   9. Курси інформації і стажування є видом післядипломного
навчання фахівців охорони здоров'я, що не замінює проходження
лікарями (провізорами) спеціалізації та передатестаційних циклів в
інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів).
   10. Підготовка лікарів (провізорів) на курсах інформації і
стажування враховується при отриманні ними ліцензії на право
займатися індивідуальною трудовою діяльністю.
   11. Курси інформації і стажування утримуються за рахунок
державного бюджету, відведеного на підвищення кваліфікації і на
госпрозрахунковій  основі.  Вартість  навчання  спеціаліста
визначається закладом, на базі якого проводяться курси, залежно
від  терміну навчання та використання при цьому відповідної
медичної апаратури на договірних засадах з урахуванням державного
замовлення.
   12. Матеріальне забезпечення слухачів  циклів  підвищення
кваліфікації  здійснюється  відповідно до наказу Міністерства
охорони здоров'я УРСР від 15.06.1988 р. N 123. "Про перебудову в
системі підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів і
спеціалістів в системі Міністерства охорони здоров'я УРСР".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка