Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в розвитку нафтової і газової промисловості Росії


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
    між Урядом України і Урядом Російської Федерації
    про співробітництво в розвитку нафтової і газової
            промисловості Росії
 
   Уряд України і Уряд Російської  Федерації,  які  надалі
іменуються Сторони,
   визнаючи, що паливно-енергетичні комплекси взаємозв'язані і є
базою розвитку економіки Сторін,
   керуючись необхідністю подальшого розвитку нафтової і газової
промисловості,
   враховуючи взаємний інтерес Сторін в ефективному використанні
сировинної бази, а також в інвестиційному, науково-технічному і
інших видах співробітництва в цих галузях,
   виходячи із  принципів Європейської енергетичної хартії
( 995_061 ),
   домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони на  основі  взаємної  вигоди,  взаємодопомоги  і
утримуючись від дій, які можуть завдати економічної шкоди одна
одній, будуть всебічно розвивати співробітництво в нафтовій і
газовій промисловості.
              Стаття 2
   Сторони вживатимуть  заходів  до  збереження  сформованих
галузевих і міжгалузевих зв'язків по  поставках  обладнання,
матеріалів, комплектуючих виробів і іншої продукції для нафтової і
газової промисловості, їх подальшому розвитку і удосконаленню.
               Стаття 3
   Сторони сприятимуть в укладенні і виконанні договору на
поставку  об'єднанням,  підприємствам  та іншим господарським
суб'єктам обладнання, матеріалів, комплектуючих виробів і іншої
продукції для нафтової і газової промисловості. При цьому обсяги
поставок найважливіших видів продукції в межах виділених квот
визначаються кожного року окремо Протоколом між Міністерством
палива і енергетики  Російської  Федерації  і  міністерством
(відомством) по визначенню Уряду України.
               Стаття 4
   Сторони вживатимуть  заходи  по  забезпеченню  виконання
двосторонніх  і  координаційних  міждержавних  багатосторонніх
програм, науково-технічних і дослідно-конструкторських розробок в
нафтовій і газовій промисловості, організації впровадження нових
технологій  і  техніки,  ефективно  використовуючи сформовану
структуру   і   спеціалізацію   науково-дослідних    і
проектно-конструкторських організацій Сторін.
               Стаття 5
   Сторони будуть  сприяти  проведенню  єдиної  погодженої
нормативної і  технічної  політики  в  нафтовій  і  газовій
промисловості, уніфікації діючих стандартів і технічних умов,
забезпечуючи єдність норм і правил будівництва об'єктів в цих
галузях, їх експлуатації, технологічного управління і безпеки.
               Стаття 6
   Сторони вживатимуть  заходів  по  розробці  і реалізації
державних економічних програм в нафтовій і газовій промисловості
на основі єдиного методологічного підходу.
               Стаття 7
   Райони спільної діяльності господарських суб'єктів Сторін і
обсяги робіт по розвідці, облаштуванню і розробці нафтових і
газових  родовищ,  будівництву  доріг,  житла  і  об'єктів
соціально-культурного призначення будуть  визначатись  щорічно
окремим  Протоколом  між  Міністерством  палива і енергетики
Російської Федерації і міністерством (відомством) по визначенню
Урядом  України  після погодження в установленому порядку з
місцевими органами і схваленням Урядом Російської Федерації.
               Стаття 8
   Сторони будуть сприяти утворенню спільних підприємств по
розвідці, облаштуванню і експлуатації нових нафтових і газових
родовищ, ремонту і пуску в експлуатацію простоюючих свердловин,
поширенню використання вторинних методів видобутку нафти, розвитку
виробничої  і  соціальної   інфраструктури   в   районах
нафтогазовидобутку.
               Стаття 9
   Сторони забезпечать беззаборонний і безмитний ввіз і вивіз
технологічних і технічних засобів, матеріалів і механізмів, що
належать господарським суб'єктам, які приймають участь в виконанні
даної Угоди і використовуються для цих цілей.
              Стаття 10
   Взаєморозрахунки за роботи, виконані у відповідності з даною
Угодою, будуть проводитися сторонами на умовах, передбачених в
угодах (контрактах), укладених між господарськими суб'єктами.
              Стаття 11
   Сторони забезпечать  захист  прав  і  гарантії  громадян
Російської Федерації, що працюють на території України, і громадян
України, що працюють на території Російської Федерації.
              Стаття 12
   Сторони надаватимуть  взаємну  допомогу  при  ліквідації
наслідків стихійного лиха і катастроф на об'єктах нафтової і
газової промисловості, в фінансуванні окремих спільних робіт по
надійності і стійкості функціонування таких об'єктів.
              Стаття 13
   Сторони вживуть необхідних заходів по забезпеченню надійної
роботи магістральних нафтогазопроводів і нафтопродуктопроводів, що
проходять по їх територіях, і проводитимуть беззаборонний транзит
через їх територію нафти, газу і нафтопродуктів.
              Стаття 14
   Сторони вирішуватимуть всі спірні питання, що виникатимуть в
зв'язку  з  тлумаченням  і застосуванням цієї Угоди, шляхом
переговорів і консультацій.
              Стаття 15
   Сторони домовились, що одностороння зміна умов даної Угоди
неприпустима. Всі зміни і доповнення до даної Угоди діють тільки
при умові їх письмового оформлення уповноваженими представниками
Сторін.
   Сторони підтверджують, що розбіжності, які виникають між
господарськими  суб'єктами  Сторін при укладенні і виконанні
договорів по виконанню даної Угоди, розглядаються у встановленому
порядку судами, арбітражними (господарськими) або третейськими
судами.
              Стаття 16
   Сторони зобов'язуються  організовувати  оперативний  обмін
інформацією про хід виконання даної Угоди.
              Стаття 17
   Дана Угода  набуває чинності з моменту її підписання і
залишатиметься в силі на протязі одного року з дня, коли одна із
Сторін повідомить в письмовій формі іншу Сторону про свої наміри
припинення її дії.
   Вчинено 24 червня 1993 р. м.Києві у  двох  примірниках
українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
  (підпис)                  (підпис)
  Л. Кучма                В. Черномирдін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка