Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про державний кредит на 1993 рік


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України і Урядом Російської Федерації
         про державний кредит на 1993 рік
 
   Уряд України  і  Уряд  Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторонами,
   у зв'язку із зверненням України про надання йому в 1993 році
державного кредиту,
   керуючись інтересами збереження взаємовигідних господарських
зв'язків
   погодились про таке:
               Стаття 1
   Уряд Російської Федерації надає Уряду України в 1993 році
державний кредит в розмірі до 250 млрд. рублів для оплати поставок
товарів і послуг із Російської Федерації згідно з додатком до цієї
Угоди.
               Стаття 2
   Державний кредит вважається виданим по мірі  проходження
платежів по операціям, вказаних в Статті 1.
   Розмір кредиту одночасно фіксується в доларах США по курсу
Центрального  банку Російської Федерації на дату проходження
платежів.
               Стаття 3
   Російська Сторона надає державний кредит через уповноважений
банк Російської Федерації для проведення розрахунків з окремого
рахунка, що відкривається уповноваженому банку України.
   Уповноважені банки  Сторін забезпечать облік і звернення
фактично використаних сум державного кредиту і повідомлять про
розміри використованих коштів міністерствам фінансів Сторін.
               Стаття 4
   Державний кредит, що надається Українській Стороні строком до
1 грудня 1996 р. з погашенням в 1994-1996 роках щорічно в розмірі
одної третьої від загальної суми фактично використаного кредиту на
кінець 1993 року. Протягом кожного  року  погашення  кредиту
здійснюється щоквартально рівними частками.
   Припускається дострокове погашення кредиту.
               Стаття 5
   Українська Сторона зобов'язується  виплачувати  Російській
Стороні проценти за кредит, які нараховуються на суму доларового
еквівалента заборгованості, визначеного відповідно до Статті 2
цієї Угоди, по  ставці Libor+1 процент річних для шестимісячних
депозитів в доларах США.
   Нарахування процентів здійснюється, виходячи із середнього
залишку заборгованості по кредиту за минулий квартал. Сплата
процентів здійснюється поквартально, починаючи з першого кварталу
1994 р., включаючи суму процентів за 1993 рік.
   За просрочені платежі в рахунок погашення кредиту стягується
ставка Libor+2 процентів річних для шестимісячних депозитів в
доларах США.
               Стаття 6
   Погашення державного  кредиту  і  нарахування  процентів
проводиться Українською Стороною платежами в рублях Російської
Федерації у вільно  конвертованій  валюті,  майновою  формою
повернення боргу (власністю, передачею пакета акцій виробничих
об'єктів).
   При погашенні кредиту і процентів по ньому рублями Російської
Федерації застосовується курс рубля по відношенню до долара США на
дату кожного платежу.
   Форми погашення кредиту визначаються щорічно при укладанні
торгово-економічних Угод на наступний рік.
   Українська Сторона щорічно на суму наступних платежів видає
векселі.
               Стаття 7
   З метою забезпечення повернення кредиту Українська Сторона
через уповноважений нею банк в місячний термін з дати підписання
цієї Угоди розмістить в уповноваженому банку Російської Сторони
гарантійний депозит в доларах США в розмірі не менше 5,0 млн.
доларів США та умовах виплати по ньому процентів в розмірах, що не
перевищують ставку Libor для шестимісячних депозитів в доларах
США.
   У випадку несвоєчасного погашення  основного  боргу  або
процентів по кредиту Українська Сторона надає Російській Стороні
право використання вказаного депозиту на погашення простроченої
заборгованості по курсу, передбаченому Статтею 6 цієї Угоди.
Використану частину депозиту Українська  Сторона  зобов'язана
поповнити протягом трьох місяців.
               Стаття 8
   Сторони доручать  уповноваженим  банкам Сторін за участю
міністерств фінансів Сторін,  Центрального  банку  Російської
Федерації і Національного банку України провести переговори і
підписати Угоду про технічний порядок  ведення  рахунків  і
розрахунків, оформлення і обліку векселів щодо державного кредиту,
нарахування і виплати процентів.
               Стаття 9
   Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про
виконання Сторонами внутрідержавних процедур, необхідних для її
вступу в силу, і закінчує свою дію на дату повного погашення
Українською  Стороною  основного  боргу і процентів стосовно
державного кредиту.
   Укладено в м.Києві 24 червня 1993 року  в двох дійсних
примірниках, кожен українською і російською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Російської Федерації
  (підпис)                  (підпис)
   Кучма                  Черномирдін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка