Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Групу контролю Президента України


 
         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
           ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
      Про Групу контролю Президента України
 
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
   З метою посилення контролю за додержанням та виконанням
указів і розпоряджень Президента України  п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити Групу контролю Президента України (далі - Група
контролю).
   Затвердити персональний склад Групи контролю (додається).
   2. Основними завданнями Групи контролю є:
   - організація і здійснення контролю за додержанням  та
виконанням  указів  і  розпоряджень  Президента  України
міністерствами  та  іншими  центральними  органами  державної
виконавчої  влади,  структурними  підрозділами  Адміністрації
Президента  України,  апарату  Кабінету  Міністрів  України,
Представниками Президента України на місцях та очолюваними ними
місцевими державними адміністраціями, а також підприємствами,
установами та організаціями усіх форм  власності,  на  яких
поширюється дія указів і розпоряджень Президента України;
   - проведення перевірок,  аналіз  і  узагальнення  стану
додержання та виконання актів Президента України;
   - вивчення та узагальнення стану розгляду і реалізації
відповідними  органами,  установами  та  посадовими  особами
рекомендацій, що містяться в актах Президента України;
   - внесення за результатами перевірок пропозицій Президентові
України.
   3. Група контролю керується у своїй діяльності Конституцією
України ( 888-09 ) і законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, іншими актами законодавства України.
   Група контролю має право одержувати від відповідних органів,
установ та посадових осіб матеріали щодо додержання та виконання
актів Президента України.
   Для забезпечення виконання своїх завдань Група контролю може
залучати кваліфікованих фахівців, учених тощо, в тому числі й з
оплатою їх праці.
   Працівники Групи контролю при проведенні  перевірок  та
виконанні інших доручень Президента України не мають  права
втурчатися у виробничу та іншу діяльність органів, установ та
посадових осіб.
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м. Київ, 14 липня 1993 року
   N 75/93-рп
 
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 14 липня 1993 року N 75/93-рп
              СКЛАД
       Групи контролю Президента України
   СИМОНЕНКО        - Радник Президента України -
Валентин Костянтинови      Керівник Групи контролю
   КРУПЧАН         - старший консультант Юридичної
Володимир Дмитрович       служби  Президента України -
                відповідальний секретар Групи
                контролю
   БАРСУК          - заступник Керівника Інформаційно-
Володимир Олексійович      аналітичної служби Президента
                України
   БОНДАРЧУК        - завідуючий сектором  Служби
Олег Олександрович       Президента  України з питань
                внутрішньої політики
   ГУЗЕНКО         - завідуючий сектором  Загального
Володимир Омелянович      відділу Адміністрації Президента
                України
   ЗАЛЮБОВСЬКИЙ       - старший   консультант
Броніслав Леонідович      Консультаційно-аналітичного
                центру з соціально-економічних
                питань Адміністрації Президента
                України
   ЗИМА           - головний консультант Служби
Віктор Дмитрович        Президента України з питань
                територій
   КРАВЧЕНКО        - головний консультант Служби
Василь Вікторович        Президента України з питань
                внутрішньої політики
   КУШТЕНКО         - старший референт Консультаційно-
Інна Костянтинівна       аналітичного центру з соціально-
                економічних питань Адміністрації
                Президента України
   ЛИСИЦЬКИЙ        - завідуючий   сектором
Віктор Іванович         Консультаційно-аналітичного
                центру з соціально-економічних
                питань Адміністрації Президента
                України 
  ЛИТВИНОВ         - завідуючий  сектором
Сергій Іванович         Консультаційно-аналітичного
                центру з зовнішньоекономічних
                питань Адміністрації Президента
                України
   ЛОБАС          - головний  консультант Служби
Олександр Михайлович      Президента України з питань
                територій
   МАКАРОВА         - завідуюча сектором Загального
Наталія Ігорівна        відділу Адміністрації Президента
                України
   ПРОКОПЧУК        - старший консультант Відділу у
Юрій Володимирович       питаннях помилування Адміністрації
                Президента України
 
  РАХАНСЬКИЙ         - Керівник   Консультаційно-
Анатолій Варфоломійович     аналітичного Центру з зовнішньо-
                економічних питань Адміністрації
                Президента України
   РИБАЧУК         - головний   консультант
Віктор Павлович         Консультаційно-аналітичного центру
                з соціально-економічних питань
                Адміністрації Президента України
  РОЖКОВА          - завідуюча сектором контролю
Лариса Семенівна        Адміністрації Президента України
 
 СОБКО-НЕСТЕРУК       - головний  консультант Служби
Олександр Маркович       Президента України з питань
                територій
   ХРОПАТИЙ         - головний   консультант
Борис Федорович         Консультаційно-аналітичного центру
                з соціально-економічних питань
                Адміністрації Президента України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка