Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Групу організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань боротьби зі злочинністю


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     ( Розпорядження втратило чинність на підставі
      Указу Президента N 829/94 від 30.12.94 )
     Про Групу організаційного забезпечення діяльності
      Координаційного комітету з питань боротьби зі
              злочинністю
 
     ( Розпорядження втратило чинність на підставі
      Указу Президента N 829/94 від 30.12.94 )
   1. Затвердити  Положення  про  Групу  організаційного
забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань боротьби
зі злочинністю (додається).
   2. Призначити ВОЙЦЕХОВСЬКОГО  Олександра  Володимировича
керівником Групи  організаційного  забезпечення  діяльності
Координаційного комітету з питань боротьби зі злочинністю.
   З. Затвердити структуру Групи організаційного забезпечення
діяльності Координаційного комітету з питань  боротьби  зі
злочинністю (додається).
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м.Київ, 24 липня 1993 року
   N 84/93-рп
 
     ( Розпорядження втратило чинність на підставі
      Указу Президента N 829/94 від 30.12.94 )
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               Розпорядженням Президента України
               від 24 липня I99З року N 84/9З-рп
             ПОЛОЖЕННЯ
    про Групу організаційного забезпечення діяльності
     Координаційного комітету з питань боротьби зі
              злочинністю
   1.  Група  організаційного  забезпечення   діяльності
Координаційного комітету з питань боротьби зі злочинністю (далі -
Координаційний комітет) є його робочим апаратом і працює в
контакті з структурними підрозділами Адміністрації Президента
України та правоохоронними органами України.
   2. Очолює Групу організаційного забезпечення  діяльності
Координаційного комітету (далі - Група) керівник Групи, який
підпорядковується Голові Координаційного  комітету  і  його
заступникові.
   3. Структура Групи і загальна чисельність її працівників
затверджуються Президентом України.
   Керівник Групи призначається на посаду і звільняється з
посади Президентом України, інші працівники Групи - Секретарем
Адміністрації Президента України.
   4. Склад Групи може у встановленому порядку комплектуватись з
числа прикомандированих представників Міністерства  внутрішніх
справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки
України, інших центральних органів державної виконавчої влади.
   На працівників Групи з числа  прикомандированих  осіб
поширюється порядок оплати праці, передбачений Розпорядженнями
Президента України від 26 листопада 1992 року N 184 і від 29
грудня 1992 року N 214.
   5. У своїй діяльності Група керується Конституцією ( 888-09 ) 
і законами  України,  указами  та розпорядженнями Президента
України, іншими актами законодавства України, цим Положенням.
 
     ( Розпорядження втратило чинність на підставі
      Указу Президента N 829/94 від 30.12.94 )
   6. Основними завданнями Групи є:
   - аналіз й узагальнення статистичних та інших даних з питань
боротьби зі злочинністю,  підготовка  відповідних  пропозицій
Координаційному комітету;
   - проведення за дорученням Голови Координаційного комітету
та його заступника перевірок, вивчення стану справ з виїздом на
місця з питань, що вносяться на розгляд Координаційного комітету;
   -  організаційне  забезпечення  засідань  Координаційного
комітету, опрацювання необхідних матеріалів, проектів рішень і
рекомендацій;
   - доведення рішень та рекомендацій Координаційного комітету
до виконавців;
   - організація контролю за виконанням правоохоронними, іншими
органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і
організаціями всіх форм власності рішень Координаційного комітету
з питань, що стосуються боротьби зі злочинністю;
   - інформування Голови Координаційного комітету та  його
заступника  про  стан  виконання  рішень  та  рекомендацій
Координаційного комітету;
   - виконання доручень Голови Координаційного комітету та його
заступника з питань діяльності Координаційного комітету.
   7. Для здійснення своїх повноважень Група має право:
   - одержувати безкоштовно від міністерств, інших центральних
та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій всіх форм власності інформацію, статистичні
та інші дані, матеріали, що стосуються питань боротьби  зі
злочинністю;
   - безперешкодно відвідувати відповідні органи  державної
виконавчої влади, підприємства, установи та організації усіх форм
власності, в межах своїх повноважень знайомитись з необхідними
документами, матеріалами, статистичними даними;
   - залучати у встановленому порядку до виконання заходів щодо
забезпечення  діяльності  Координаційного  комітету  фахівців
міністерств, інших органів державної виконавчої влади, науковців,
утворювати з цією метою робочі групи;
   - брати участь у засіданнях колегій, інших органів державної
виконавчої влади при розгляді питань боротьби зі злочинністю.
   8. Матеріально-технічне й інше забезпечення діяльності Групи
здійснюється Адміністрацією Президента України.
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Презыдента України
                 від 24 липня 1993 року N 84/93-рп
             СТРУКТУРА
     Групи організаційного забезпечення діяльності
      Координаційного комітету з питань боротьби
            зі злочинністю
 
 _________________________________________________________________
 N |   Найменування посад       | Кількість штатних
 п/п|                   |  одиниць
 -----------------------------------------------------------------
 1. Керівник Групи                1
 2. Головний консультант             2
 3. Старший консультант              1
 4. Консультант                  1
 5. Старший інспектор               1
                     -----------------------
                          6     
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                  М.ХОМЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка