Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення нових митних установ


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 329 від 29.07.93
   м.Київ
 vd930729 vn329
 
        Про порядок роботи з посередниками
         щодо підготовки до приватизації
            та продажу об'єктів
 
   З метою врегулювання порядку роботи з посередниками та
керуючись п.5 Тимчасового положення про Фонд державного майна
України ( 2558-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити типові форми угод на виконання посердницьких
послуг щодо підготовки до приватизації та на продаж об'єктів
приватизації, що додаються.
   2. Покласти на начальника управління стратегії та методології
реформування власності  (Васильєва  В.В.)  укладання  угод  з
посередниками.
   3. Начальникам регіональних відділень укладати угоди  з
посередниками тільки при наявності у них угод, укладених з Фондом
державного майна України.
   4. При укладенні  угод  враховувати,  що  виконання
посередницьких робіт, пов'язаних з підготовкою до приватизації
об'єктів приватизації здійснюється посередником обов'язково за
участю особи, яка має атестат на виконання даних робіт. Документи,
підготовлені посередниками, підписуються цією  особою,  яка
зобов'язана вказати номер і дату видачі атестату.
   5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
 Голова Фонду                     В.Прядко
 
 
            ГЕНЕРАЛЬНА  УГОДА
    на виконання посередницьких послуг щодо підготовки
       до приватизації об'єктів приватизації
 
 "___"________________199__р.            м.__________
 
 _________________________________________________________________
      назва органу приватизації (надалі - Фонд)
   в                            особі
__________________________________________________________
         прізвище, ім'я та по батькові; посада
   діючого на підставі Тимчасового положення з однієї сторони,
та             в                особі
__________________________________________________________
         прізвище, ім'я та по батькові; посада
   діючого на підставі статуту, надалі "Фірма", з іншої сторони,
заключили між собою угоду про нижчевказане:
   1. Предмет угоди
   1.1. За цією угодою Фонд доручає, а Фірма приймає на себе
виконання робіт, пов'язаних з підготовкою до приватизації об'єктів
приватизації:
   проведення інвентаризації майна державних підприємств;
   оцінка майна  державних  підприємств,  що  підлягають
приватизації;
   проведення інвентаризації і визначення початкової вартості
незавершеного будівництва та майна ліквідованих підприємств;
   розробка плану приватизації підприємства;
   підготовка установчих документів при перетворенні державних
підприємств в інші організаційно-правові форми;
   підготовка матеріалів, необхідних для переходу підприємства
на оренду;
   експертиза документів, що використовуються при приватизації
державних підприємств.
   2. Вказані роботи виконуються Фірмою виключно з залученням
фахівців, які одержали кваліфікаційний атестат на виконання робіт,
пов'язаних з підготовкою до приватизації об'єктів приватизації.
   3. Умови виконання вказаних робіт, права та обов'язки,
відповідальність сторін, порядок розрахунків визначаються  в
додаткових протоколах до цієї угоди.
   4. З моменту підписання цієї угоди Фірма має право укладати
договора на виконання вищевказаних робіт з іншими замовниками.
   5. Особливі умови
   5.1. Зміни та доповнення до цієї угоди оформлюються в
письмовій формі.
   6. Строки дії угоди
   6.1. Угода вступає в силу з моменту підписання  обома
сторонами і діє до "___"________________199__р.
   6.2. Угода може бути розірвана з ініціативи будь-якої із
сторін після повного виконання взаємних зобов'язань при умові
письмового повідомлення за 30 днів до моменту розірвання, або у
випадку невиконання або неналежного виконання сторонами умов
угоди, робіт, пов'язаних з підготовкою об'єкта до приватизації.
   7. Юридичні адреси сторін
 ____________________________     ____________________________
   (орган приватизації)          (фірма, установа)
 адреса _____________________     адреса _____________________
 ____________________________     ____________________________
 ____________________________     ____________________________
 телефон ____________________     телефон ____________________
 реквізити банку ____________     реквізити банку ____________
 ____________________________     ____________________________
 ____________________________     ____________________________
 Від органу приватизації ____     Від фірми, установи ________
 ________ __________________     ________ __________________
 підпис   прізвище, ім'я      підпис   прізвище, ім'я
      __________________          __________________
       та по батькові            та по батькові
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка