Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про співробітництво в галузі науково-технічної та виробничої діяльності між Міністерством сільського господарства і продовольства України та Міністерством продовольства і сільського господарства Монголії


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Протокол
   про співробітництво в галузі науково-технічної та
   виробничої діяльності між Міністерством сільського
   господарства і продовольства України та Міністерством
     продовольства і сільського господарства Монголії
 
   Міністерство сільського господарства і продовольства України
і Міністерство продовольства і сільського господарства Монголії, у
подальшому іменовані "Сторони",
   керуючись положеннями Міжурядових протоколів і  виконуючи
прагнення  Сторін  до розвитку та укріплення взаємовигідного
співробітництва  та  встановлення  прямих  зв'язків  між
науково-дослідними  установами,  виборничими  підприємствами і
організаціями Сторін,
   домовились про таке:
   1. Сторони в межах своєї компетентності у відповідності з
діючими у них правовими нормами всіляко сприятимуть виконанню
економічного  та  науково-технічного співробітництва в галузі
сільського господарства та харчової промисловості, спрямованого
на:
   а) проведення цілеспрямованої селекційно-племінної роботи;
   б) спільне виконання ветеринарно-санітарних, профілактичних
та лікувальних заходів, вирішування проблем охорони навколишнього
середовища та природних ресурсів;
   в) зберігання та охорону тваринного і рослинного генофондів,
а також впровадження екологічно чистих методів та засобів захисту
рослин;
   г) надання всілякої допомоги по встановленню прямих зв'язків
між  сільськогосподарськими  і  харчовими  підприємствами  та
науково-дослідними  установами,  фермерськими  та  особистими
господарствами, компаніями та іншими господарськими одиницями;
   д) розвиток  комерційної та бартерної торгівлі, взаємної
поставки продукції тваринного і рослинного походження;
   є) обмін  науково-технічними  досягненнями  і  новими
технологіями;
   ж) надання взаємної допомоги в підготовці та стажуванні
спеціалістів і робітників;
   з) обмін вченими і спеціалістами для вивчення передового
виробничого на наукового досвіду, розробки взаємовигідних програм
та проектів;
   і) створення спільних підприємств, а також організацію інших
форм співробітництва;
   к) забезпечення ефективності роботи продовольчих підприємств
за рахунок взаємних поставок давальницької сировини, необхідної
техніки та обладнання, а також готової продукції.
   2. Економічне, науково-технічне та виробниче співробітництво
Сторонами виконуватиметься за такими основними напрямками:
   2.1. Вирощування і переробка цукрових буряків по українській
інтенсивній технології в умовах Монголії:
   а) прийняти до відома, що Сторонами укладено угоду про
проведення  спільного  науково-виробничого  експерименту  по
вирощуванню цукрових буряків в умовах Монголії, починаючи з 1993
року, а також контракти на поставку сільськогосподарської техніки,
насіння,  гербіцидів всіляких лабораторних приладів в рамках
гуманітарної допомоги, яка проводиться Україною Монголії для
виконання  цього  експерименту.  Відповідальними  виконавцями
експерименту є:
   з монгольської Сторони - НДІ механізації та електрифікації
сільського господарства (Ж.Тумен);
   з української Сторони - НДІ цукрових буряків (М.В.Роїк).
   б) монгольська Сторона встановила місце проведення наукового
та виробничого експерименту по вирощуванню цукрових буряків та
здійснила всі необхідні заходи для виконання робіт по підготовці
грунту,  ремонту  зрошувальної  системи  та  забезпеченню
паливо-мастильними матеріалами;
   г) українська Сторона відряджає з 5 травня 1993 року строком
на 6 місяців групу з висококваліфікованих спеціалістів та  вчених
для  надання  безкоштовної наукової та  практичної  допомоги
монгольським вченим та спеціалістам в  освоєнні  української
технології вирощування цукрових буряків і використання бурякової
техніки.
   2.2. Співробітництво  в галузі біотехнології і, зокрема,
одержання безвірусної картоплі:
   а) відповідальними виконавцями цієї програми з української
Сторони є Інститут картоплярства Української Академії аграрних
наук, з монгольської Сторони - Інститут біотехнології Академії
наук Монголії, а співвиконавцем - Дарханський науково-дослідний
інститут рослинництва та землеробства;
   б) Інститут картоплярства України готовий укласти Угоду і
сприяти  в підготовці проекту та технічної документації для
будівництва біотехнологічної лабораторії  в  Монголії  та  в
обладнанні її лабораторним устаткуванням;
   в) українська Сторона забезпечить навчання і  стажування
монгольських спеціалістів у відповідних лабораторіях Інституту з
проблем одержання безвірусної  картоплі  та  клонального  її
розмноження  з  метою  отримання  високоякісного  насіннєвого
матеріалу;
   г) після  завершення  будівництва лабораторії в Монголії
українські вчені готові провести на місці пусконаладні роботи
лабораторного обладнання, контроль його роботи та виконання правил
експлуатації, надати методичну допомогу на перших етапах роботи
лабораторії  до  одержання посадкового матеріалу монгольською
Стороною;
   д) разом з монгольськими вченими розробити наукову концепцію
по контролю за якістю оздоровлення картоплі в умовах Монголії на
різних етапах її розмноження.
   2.3. Поставка з України тракторів,  сільськогосподарських
машин та запасних частин до Монголії.
   Сторони домовились, що українська  Сторона  сприятиме  в
щорічних поставках Монголії з України нових сільськогосподарських
тракторів, машин та запчастин до них, як на комерційній, так і
бартерній основі згідно з заявкою монгольської Сторони.
   3. Сторони додержуватимуться вимог міжнародних конвенцій по
виконанню умов по захисту та карантину рослин.
   4. Українська Сторона готова забезпечити з 1 вересня 1993
року навчання 6 монгольських громадян в сільськогосподарських
інститутах України (м.Біла Церква, м.Херсон) за спеціальностями:
агрономія, механізація, меліорація.
   Положення цього Протоколу можуть бути змінені або доповнені
за взаємної згодою Сторін.
   Цей протокол набуває чинності з дня його підписання і діятиме
протягом 5 років, і його дія автоматично продовжуватиметься на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить
іншу Сторону про одержання безвірусної картоплі та клонального її
розмноження з метою отримання високоякісного насіннєвого матеріалу
і якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про своє бажання
припинити його дію, але не менш як за 6 місяців до закінчення
відповідного строку.
   Вчинено в  м.Улаанбаатар  23  липня  1993  року в двох
примірниках, кожен українською та монгольською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Міністерство сільського     За Міністерство продовольства
 господарства і продовольства    і сільського господарства
 України               Монголії
    (підпис)               (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка