Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України по геології і використанню надр і Міністерством геології і мінеральних ресурсів Монголії в галузі геологічного вивчення надр


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
  між Державним комітетом України по геології і використанню
    надр і Міністерством геології і мінеральних ресурсів
      Монголії в галузі геологічного вивчення надр
 
   Державний комітет України по геології і використанню надр і
Міністерство геології і мінеральних ресурсів Монголії надалі
іменовані "Сторони",
   грунтуючись на  рішеннях  Протоколу  першого  засідання
Міжурядової  Українсько-Монгольської  комісії   з   питань
торгово-економічного і науково-технічного співробітництва від 5
травня 1993 року,
   керуючись обопільними прагненнями розвивати і поглиблювати
співробітництво і обмін інформацією в галузі геологічного вивчення
надр,  з  метою  зміцнення  дружніх  стосунків  в  розвитку
співробітництва між геологами-спеціалістами України і Монголії
   погодились про таке:
               Стаття 1
   Сторони погодились, у відповідності з принципами рівності і
взаємної вигоди, заохочувати і підтримувати співробітництво в
сфері геологічного вивчення надр і розробки родовищ корисних
копалин.
               Стаття 2
   Сторони домовились про доцільність співробітництва між ними
на взаємовигідній основі з таких напрямків:
   - прогнозування, пошуки і  розвідка  родовищ  рідкісних,
благородних і кольорових металів на території Монголії;
   - проведення  експертної  оцінки  вихідних  геологічних
матеріалів з розвіданих родовищ, що рекомендуються для спільної
розробки;
   - проведення прогнозних, пошукових і розвідувальних робіт на
облицьовувальний камінь на території Монголії.
               Стаття 3
   Сторони домовились про обмін інформацією в сфері  нових
науково-технічних досягнень, методів вивчення надр, розробки нових
технологій. Сторони передбачають здійснювати  взаємний  обмін
інформацією  про  родовища  корисних  копалин, що становлять
обопільний інтерес. Інформація, яка стосується родовищ корисних
копалин, не розголошується і не може бути предметом передачі
третім особам без дозволу Сторін.
               Стаття 4
   Сторони домовились здійснювати взаємний обмін спеціалістами
для обміну науково-технічною інформацією і розробки програми
спільного співробітництва. Сторона, що відряджає, бере на себе
витрати на міжнародний транспорт туди й назад. Сторона, що
приймає, бере на себе витрати на транспорт на території своєї
країни, готель, харчування і медичну допомогу для спеціалістів
другої Сторони.
               Стаття 5
   Сторони сприятимуть розвитку  і  зміцненню  контактів  і
співробітництва в сфері лабораторних і технологічних досліджень, а
також надавати допомогу в поставках устаткування для проведення
геолого-розвідувальних робіт.
               Стаття 6
   Сторони передбачають  розвивати  співробітництво  шляхом
створення спільних підприємств та інших форм співробітництва з
розподілом продукції, що одержується, на договірних засадах.
               Стаття 7
   Для практичної реалізації цієї Угоди Сторони розроблятимуть
програми співробітництва, а також угоди і контракти, де будуть
визначені фінансові та інші умови її реалізації.
               Стаття 8
   Ця Угода може бути доповнена або зміцнена за погодженням
Сторін, доповнення і зміни визначаються Протоколами.
               Стаття 9
   Ця Угода набуває чинності з моменту підписання і буде діяти
протягом чотирьох років.
   Строк дії  Угоди  автоматично продовжується на наступний
чотирьохрічний період, якщо жодна їх Сторін не інформувала іншу
Сторону про своє бажання припинити її дію, але не пізніше ніж на
шість місяців до кінця відповідного строку.
   Вчинено в м.Улаанбаатар 23 липня 1993 в двох примірниках,
кожен українською, монгольською і російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу. Одначе при виникненні розбіжностей у
тлумаченні положень цієї Угоди Сторони будуть керуватися текстом
на російській мові.
 
 За Державний Комітет           За Міністерство геології
 України по геології і          і мінеральних ресурсів
 використанню надр            Монголії
   (підпис)                   (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка