Законы Украины

Новости Партнеров
 

Умови і правила ліцензійної діяльності по здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та контроль за їх дотриманням


 
                        ЗАТВЕРДЖЕНІ
                      наказом Міністерства
                      транспорту України
                    від "19" 07 1993 р. N 178
                    ( z0094-93 )
                   Міністерство юстиції України
                   22 липня 1993 р.
 vd930719 vn178            за N 96
   ( Умови і правила втратили чинність на підставі Наказу
                          Мінтрансу
    N 66 ( z0148-01 ) від 05.02.2001 )
             УМОВИ І ПРАВИЛА
     ліцензійної діяльності по здійсненню внутрішніх
     та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів
      автомобільним транспортом та контроль за їх
              дотриманням
        1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Ці Умови і правила діяльності суб'єктів підприємництва
розроблені відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 15
квітня 1991 року N 99  "Про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності та розмір плати за державну
реєстрацію суб'єктів підприємництва" із змінами та доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1993
р. N 18.
   1.2.  Ліцензуванню  підлягяє  діяльність   суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють внутрішні та міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, за
винятком:
   1.2.1. технологічних (внутрішньооб'єктні, внутрішньозаводські
та  внутрішньокар'єрні)  перевезень,  які    здійснюються
автотранспортними засобами без виїзду на дороги,  загального
користування;
   1.2.2 внутрішньогосподарських перевезень, які здійснюються
автотранспортом колективних сільськогосподарських підприємств для
потреб сільського господарства;
   1.2.3. перевезень пасажирів і вантажів, які здійснюються за
спеціальними постановами Уряду України;
   1.2.4. перевезень пасажирів і вантажів,  пов'язаних  з
ліквідацією стихійних лих;
   1.2.5. перевезень пасажирів і вантажів  автотранспортими
засобами, підпорядкованими закладам охорони здоров'я, Міністерства
зв'язку (за винятком перевезень,  які  здійснюються  цими
організаціями на комерційній основі), Міністерства  оборони,
Міністерства внутрішніх справ та органами державної безпеки.
   2. УМОВИ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   2.1. Органи Міністерства транспорту України при отриманні
заяв на видачу ліцензій по здійсненню перевезень перевіряють такі
умови, необхідні для здійснення цієї діяльності
   2.1.1. суб'єкт підприємницької діяльності повинен  бути
власником або розпорядником транспортних засобів, які були б
придатні для користування в ліцензійній діяльності і відповідали б
вимогам технічної експлуатації, правилам безпеки дорожнього руху,
санітарним та екологічним нормам;
   2.1.2. підприємці -юридичні особи для здійснення міжнародних
перевезень, крім країн колишнього СРСР, повинні мати необхідні
документи для виїзду за кордон, банківську гарантію наявності
коштів в розмірі не манше 1000 доларів США на транспортний засіб
або 50 доларів США на тонну максимально допустимої ваги, або на
одне місце для сидіння в транспортному засобі для пасажирських
перевезень, 400 доларів США на транспортний засіб, а також
необхідні документи для виїзду за кордон.
   3. ПРАВИЛА ПО ЗДІЙСНЕННЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   3.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкти підприємницької діяльності повинні дотримуватись таких
правил:
   3.1.1. здійснювати свою діяльність згідно з  особливими
умовами та правилами зазначеними в ліцензії;
   3.1.2. дотримуватись вимог чинного  законодавства  щодо
кваліфікації водіїв, а також стану транспортних засобів  та
обладнання відповідно до нормативно-технічних вимог,  правил
безпеки дорожнього руху, санітарних та екологічних норм;
   3.1.3. мати на лобовому склі кожного автотранспортного засобу
ліцензійну картку;
   3.1.4. виконувати вимоги міжнародних конвенцій в галузі
міжнародних перевезень, Правил перевезень вантажів і пасажирів,
цих Правил та інших положень і правил, які  регламентують
діяльність за ліцензіями, нормативних документів Міністерства
транспорту України, що стосуються  здійснюваної  ліцензійної
діяльності;
   3.1.5. в разі збільшення кількості транспортних засобів (без
зміни роду діяльності) власник повинен отримати у встановленому
порядку додаткові ліцензійні картки.
   3.2. Власник ліцензії не має права передавати її іншій
юридичній або фізичній особі.
   4. ОСОБЛИВІ УМОВИ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   4.1. Право на керування транспортними засобами, що обладнані
спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначені для
перевезення небезпечних вантажів, а також автобусами міжміських і
міжнародних маршрутів, мають громадяни, які останні 3  роки
працюють водіями відповідної категорії транспортних засобів.
   4.2. Суб'єкти підприємницької діяльності при  здійсненні
перевезень пасажирів не повинні перевищувати  тарифи,  які
встановлені відповідно до чинного законодавства.
   5. КОНТРОЛЬ ЗА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, НА ЗДІЙСНЕННЯ ЯКОЇ
    ВИДАНА ЛІЦЕНЗІЯ
   5.1. Контроль за виконанням суб'єктами підприємництва Умов і
правил ліцензійної діяльності по здійсненню  внутрішніх  та
міжнародних перевезень пасажирів і  вантажів  автомобільним
транспортом, додержанням чинного законодавства з цих  питань
здійснюється працівниками Міністерства транспорту України, які
можуть вживати заходів згідно з п.5.1., п.5.2. Інструкції про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів  і
вантажів автомобільним транспортом З оригіналом згідно:
   Начальник відділу ліцензування         В. М. Чистюхін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка