Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання податкових пільг


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 14-345/08-513 від 13.10.95
     /11-5268
     /10-5386
   м.Київ
 
 vd951013 vn14-345/08-513
 
 На N 77/4-423 від 04.08.95
   21/5-1-548
                  Експертно-технічний комітет
                  при Кабінеті Міністрів України
                  Мінмашпром України
                  Державна податкова інспекція
                  по м.Києву
 
          Про надання податкових пільг
 
   Головна державна податкова інспекція України повідомляє, що
відповідно до Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки
щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної
зброї, а також запобігання розповсюдженню ядерної зброї масового
знищення від 25 жовтня 1993 року в результаті проведення тендеру
визначений підрядчик по сервісному обслуговуванню устаткування -
американська фірма "Хьюз Технікал Сервісіс Корпорейшн".
   Поіменована вище  організація-підрядчик  по  сервісному
обслуговуванню устаткування не є суб'єктом підприємницької та
комерційної діяльності в Україні і, оскільки діє в рамках Угоди
між Україною і США щодо надання допомоги Україні в ліквідації
стратегічної ядерної зброї, звільнена від сплати податку на
прибуток, від сплати податку на добавлену вартість та акцизного
збору стосовно імпорту та використання товарів, поставок та іншого
майна, що надається або використовується у зв'язку з сервісним
обслуговуванням устаткування.
   Ця організація,  а  також  їх  співробітники, які не є
громадянами України і перебувають в Україні у зв'язку з виконанням
зазначеної Угоди, звільняються від сплати прибуткового податку із
заробітної плати та інших доходів, одержаних у  зв'язку  з
виконанням цієї Угоди, відрахувань на соціальне страхування, а
також податку на добавлену вартість та акцизного збору на власне
та домашнє майно, що ввозиться, вивозиться або використовується в
Україні для особистого використання цих співробітників або членів
їх сімей.
   Звільнення від оподаткування податком на добавлену вартість
та акцизним збором здійснюються з урахуванням таких особливостей.
   Податок на добавлену вартість та акциз не стягується з
товарів, робіт, послуг та майна, що використовуються для виконання
програм допомоги як при перетинанні ними митного кордону України,
так і при подальшому використанні іншими особами, якщо таке
використання передбачено безпосередньо програмами. Якщо з метою
виконання  програм  технічної  допомоги зазначена організація
закуповує товари (роботи, послуги) безпосередньо  на  митній
території України, такі товари, роботи та послуги відпускаються
цій організації без включення до ціни реалізації ПДВ та акцизу.
Підприємствам,  які відпускають ці товари (роботи, послуги),
відшкодування сум податку на добавлену вартість, що сплачені або
підлягають  сплаті постачальникам за виконані роботи, надані
послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, придбані і введені
в  експлуатацію  основні виробничі фонди та взяті на облік
нематеріальні активи, провадиться в порядку, передбаченому пунктом
44  Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на
добавлену вартість" ( z0018-93 ). Відшкодування та  звільнення
провадиться при виконанні слідуючих умов:
   1. При закупівлі в Україні матеріалів, обладнання і інших
товарів (робіт, послуг) у постачальників в платіжних документах на
оплату за умови обов'язкової наявності  спеціальних  довідок
експортно-технічного  комітету при Кабінеті Міністрів України
повинні бути вказані підстави для звільнення від ПДВ (конкретно
яка угода, на які цілі і згідно якої довідки експертно-технічного
комітету при Кабінеті Міністрів України).
   2. Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України
направляє в обласні державні податкові інспекції  по  місцю
знаходження  виконавця  та постачальників довідки про обсяги
матеріалів, обладнання і інших товарів (робіт, послуг), які будуть
закуповуватись в Україні американською фірмою "Хьюз Технікал
Сервісіс Корпорейшн" для виконання зазначеної Угоди, для контролю
за звільненням від оподаткування податком на добавлену вартість та
акцизним збором.
   При цьому  обов'язково  другий примірник довідки (зразок
довідки додається) повинен направлятися на  адресу  Головної
державної податкової інспекції України з посиланням на номер і
дату цього листа.
 
 Першій заступник начальника            О.І.Шитря
 
 
 Експертно-технічний комітет     Державна податкова інспекція
 при Кабінеті Міністрів України    по _________________________
 "______"_______________199_р.    ____________________________
 
 N_____________            Головна державна податкова
                   інспекція України
               Довідка*
   Експертно-технічний комітет при Кабінеті Міністрів України
підтверджує, що фірма ____________________________________________
            (найменування фірми, точна юридична адреса
__________________________________________________________________
      в Україні або її офіційного представництва)
з метою виконання  положень "Угоди між Україною і США щодо
надання допомоги  Україні  в ліквідації стратегічної ядерної
зброї, а  також запобігання  розповсюдженню  зброї  масового
знищення" від 25.10.93 року здійснює діяльність:
__________________________________________________________________
 (напрямки діяльності, заплановані терміни придбання, виконання
__________________________________________________________________
              постачання)
   Для цього необхідно придбати в вашій області (Республіці),
_______________ видів  матеріально-технічних  ресурсів, робіт,
 (прописом)
послуг за переліком і у кількості, зазначених у додатку до цієї
Довідки, наведеного на її звороті. При цьому ціни за одиницю не
повинні перевищувати цін на такі ж самі товарно-матеріальні
цінності, роботи, послуги, що відпускаються іншим споживачам, за
вирахуванням податку на добавлену вартість.
   Найменування та  адреса  постачальників   (виконавців),
субпідрядників наведено в додатку.
   Ця довідка є підставою для відшкодування  постачальникам
(виконавцям), субпідрядникам сум податку на добавлену вартість за
виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси,
паливо, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди
та взяті на облік нематеріальні активи, що використовуються для
здійснення діяльності відповідно до листа Головної державної
податкової інспекції України від _____________ N _________________
                 (назва листа)
____________________________
  *Нечіткість запису в довідці, виправлення, відсутність печатки
або додатку до довідки, відсутність у додатку підпису або печатки
або хоча однієї з необхідних відомостей, не дає права на пільги.
 
 Голова комітету                В.Цимбалюк
   М.П.
 
 (Печатка Експертно-
 технічного комітету
 при Кабінеті Міністрів
 України)
                        Додаток
                    до довідки Експертно-
                    технічного комітету при
                    Кабінеті Міністрів України
                    від "____"_________199_ р.
                    N __________________
 
               Перелік*
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|NN |Найменування   | Кількість| Вартість| Орієн- | Точні наз-|
|пп |товарно-матері-  | (один.  | (млн.  | товні | ва адреса |
|  |альних цінностей, | виміру) | крб.)  | строки | постачаль-|
|  |робіт, послуг   |     |     | прид- | ників (ви-|
|  |         |     |     | бання | конавців),|
|  |         |     |     |    | субпідряд-|
|  |         |     |     |    | ників, N |
|  |         |     |     |    | та дата  |
|  |         |     |     |    | контракту |
|  |         |     |     |    | (договору)|
|———|——————————————————|——————————|—————————|————————|———————————|
| 1 |    2     |  3   |  4  |  5  |   6   |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
   *Вільне місце у Додатку закреслюється.
 
 Голова комітету                    В.Цимбалюк
   М.П.
 
 (печатка Експертно-
 технічного комітету
 при Кабінеті Міністрів
 Україні)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка