Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Раду роботодавців та товаровиробників при Президентові України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
      Про Раду роботодавців та товаровиробників
           при Президентові України
 
   З метою забезпечення пріоритетності підтримки вітчизняних
товаровиробників, сприяння створенню нових робочих місць в умовах
ринкової  економіки та рівноправності різних форм власності,
співробітництва держави з підприємницькими колами, заохочення
фінансової   підтримки   підприємцями  соціальних  програм
п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити при Президентові України Раду роботодавців та
товаровиробників із    статусом     аналітичного     і
консультаційно-дорадчого органу.
   2. Призначити ПОГОРЄЛОВА Сергія Степановича головою Ради
роботодавців та товаровиробників при Президентові України.
   3. Затвердити персональний склад  Ради  роботодавців  та
товаровиробників при Президентові України (додається).
   4. С.Погорєлову подати у місячний строк проект Положення про
Раду роботодавців та товаровиробників при Президентові України.
 
 
 Президент України               Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 липня 1995 року
     N 657/95
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 25 липня 1995 року N 657/95
               СКЛАД
       Ради роботодавців та товаровиробників
           при Президентові України
   ПОГОРЄЛОВ        - президент Української  націо-
 Сергій Степанович       нальної асамблеї підприємницт-
                ва, голова Ради
   ПОЖИВАНОВ        - голова Маріупольської міської
 Михайло Олександрович     Ради, заступник  голови Ради
                (за згодою)
   БОГУСЛАЄВ        - голова правління ВАТ  "Мотор
 В'ячеслав Олександрович    Січ"
   БОЙКО          - генеральний директор металур-
 Володимир Семенович      гійного комбінату імені Іллі-
                ча, м. Маріуполь Донецької об-
                ласті
   ГЕТЬМАН         - голова біржового комітету Ук-
 Вадим Петрович        раїнської міжбанківської  ва-
                лютної біржі
   ГРИЩЕНКО        - генеральний директор холдинго-
 Володимир Олександрович    вої компанії "Мрія-інвест", м.
                Луганськ
   ДМИТРЕНКО        - президент концерну "ФЭЛД", м.
 Олексій Іванович       Київ
   ДЯМІНОВ         - президент корпорації "Станк",
 Станіслав Рустемович     м. Харків
   ЄВДОКИМОВ        - голова Спілки юристів України
 Валерій Олександрович
   КИРЮШИН         - президент корпорації "Мегасер-
 Ігор Володимирович      віс", м. Київ
   КОЗАЧЕНКО        - генеральний директор акціонер-
 Леонід Петрович        ного товариства  "Украгробіз-
                нес", м. Київ
   КУРДЕЛЬЧУК       - президент Укрінюрколегії
 Данило Маркович
   ЛИСЕНКО         - директор шахти   "Шахтарсь-
 Анатолій Миколайович     ка-Глибока", м. Шахтарськ До-
                нецької області
   ЛУК'ЯНЕНКО       - генеральний директор виробни-
 Володимир Матвійович     чого об'єднання імені Фрунзе,
                м. Суми
   МЕДВЕДЧУК        - президент Спілки адвокатів Ук-
 Віктор Володимирович     раїни
   САМБОРСЬКИЙ       - консультант Глави Адміністра-
 Валерій Валентинович     ції Президента України
   СОБЧУК         - президент асоціації  "Василь-
 Микола Петрович        ківська", с. Устинівка  Ва-
                сильківського району Київської
                області
   СТРЕБКО         - начальник Іллічівського морсь-
 Станіслав Кирилович      кого торговельного   порту,
                Одеська область
   ТИМЧЕНКО        - президент корпорації  "Украг-
 Віктор Наумович        ропромбіржа", м. Київ
   ЧЕРНИХ         - завідувач відділу  державного
 Ігор В'ячеславович      управління власності та інвес-
                тицій Управління з питань еко-
                номіки Адміністрації Президен-
                та України
   ШПИГ          - голова правління акціонерного
 Федір Іванович        поштово-пенсійного    банку
                "Аваль", м. Київ
 
 Глава Адміністрації
 Президента України              Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка