Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про склад української секції для участі у другому засіданні міжурядової українсько-американської Спільної Комісії сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про склад української секції для участі у
   другому засіданні міжурядової українсько-американської
  Спільної Комісії сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям
 
   З метою забезпечення участі української сторони у другому
засіданні міжурядової українсько-американської Спільної Комісії
сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям, яке відбудеться 25-26
липня 1995 року у місті Києві, п о с т а н о в л я ю:
   1. Затвердити персональний склад української секції  для
участі у другому засіданні міжурядової українсько-американської
Спільної Комісії сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям, м.
Київ, 25-26 липня 1995 року (додається).
   2. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо зміни
персонального   складу   української   секції  міжурядової
українсько-американської Спільної  Комісії  сприяння  розвитку
торгівлі та інвестиціям, затвердженого Указом Президента України
від 19 листопада 1994 року N 695 ( 695/94 ) "Про українську секцію
міжурядової українсько-американської  Спільної Комісії сприяння
розвитку торгівлі та інвестиціям".
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 26 липня 1995 року
   N 659/95
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                 від 26 липня 1995 року N 659/95
               СКЛАД
    української секції для участі у другому засіданні
   міжурядової українсько-американської Спільної Комісії
      сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям,
         м. Київ, 25-26 липня 1995 року
   ОСИКА         - Міністр зовнішніх економічних
   Сергій Григорович    зв'язків і торгівлі України,
               голова української секції
   МАЗУР         - Міністр промисловості України,
   Валерій Леонідович    заступник голови  української
               секції
   ПЕТРОВ         - Міністр    машинобудування,
   Віктор Михайлович    військово-промислового  комп-
               лексу і  конверсії  України,
               заступник голови  української
               секції
   ШЕБЕРСТОВ       - Міністр енергетики і електри-
   Олексій Миколайович   фікації України, заступник го-
               лови української секції
   ГОНЧАРУК        - заступник Міністра  зовнішніх
   Андрій Іванович     економічних зв'язків і торгівлі 
               України, співголова Виконавчої  
               ради Спільної Комісії
   ГОРБАТЮК        - заступник Міністра зв'язку Ук-
   Микола Ілліч       раїни
   ГРИЩЕНКО        - заступник Міністра закордонних
   Костянтин Іванович    справ України
   ДАНИЛЕНКО       - заступник Міністра  економіки
   Анатолій Іванович    України
   ДОЛЯ          - начальник Управління  торго-
   Олександр Володимирович во-економічних зв'язків і тор-
               гівлі з країнами Америки Міні-
               стерства зовнішніх економічних
               зв'язків України, виконавчий
               секретар української секції
   ДРОБ'ЯЗКО       - Голова Державного агентства Ук-
   Володимир Степанович   раїни з авторських та суміжних
               прав при  Кабінеті Міністрів
               України
   ЄГОРОВ         - заступник Голови  Державного
   Олександр Борисович   митного комітету України
   ЗОЗУЛЯ         - начальник Управління інвести-
   Анатолій Петрович    ційної діяльності, експертизи
               і кошторисів Державного комі-
               тету України по нафті і газу
   КАПУСТІН        - заступник Голови   Правління
   Віктор Володимирович   Державного експортно-імпортно-
               го банку України
   КОВАЛЕНКО       - заступник Міністра сільського
   Анатолій Петрович    господарства і продовольства
               України
   МАРЧУК         - заступник Керівника торговель-
   Вадим Євгенович     но-економічної місії у складі
               Посольства України у Сполуче-
               них Штатах Америки
   НЕГОДА         - генеральний директор  Націо-
   Олександр Олексійович  нального космічного агентства
               України при Кабінеті Міністрів
               України
   НІКОЛАЙКО       - начальник Управління з питань
   Ігор Володимирович    зовнішньоекономічних зв'язків
               Кабінету Міністрів  України,
               заступник голови  Міжвідомчої
               комісії з питань  приєднання
               України до Генеральної угоди з
               тарифів і торгівлі
   ПАВЛІКОВСЬКА      - Голова Агентства  координації
   Лада Анатоліївна     міжнародної технічної допомоги
   ПЕТРИК         - перший заступник Голови Екс-
   Олексій Вікторович    пертно-технічного комітету при
               Кабінеті Міністрів України
   ПЕТРОВ         - Голова Державного  патентного
   Валерій Леонідович    відомства України
   ПОДОЛЄВ        - перший заступник Міністра зов-
   Ігор Валентинович    нішніх економічних  зв'язків
               і торгівлі України
   ПОНОМАРЕНКО      - заступник Міністра   охорони
   Віктор Михайлович    здоров'я України
   РЕЗНИК         - Керівник торговельно-економіч-
   Михайло Борисович    ної місії у складі Посольства
               України у  Сполучених Штатах
               Америки
   СЕВЕРІНОВ       - Голова Державного комітету Ук-
   Юрій Дмитрович      раїни по стандартизації, мет-
               рології та сертифікації
   СОБОЛЄВ        - заступник Міністра  фінансів
   Борис Володимирович   України
   ЩЕРБАК         - Надзвичайний і Повноважний По-
   Юрій Миколайович     сол України в Сполучених Шта-
               тах Америки
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка