Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 125 від 21.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 серпня 1995 р.
 vd950721 vn125            за N 281/817
 
     Про внесення змін і доповнень до Інструкції
     про особливості застосування Декрету Кабінету
     Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93
     "Про стягнення не внесених у строк податків і
           неподаткових платежів"
 
   З метою організації виконання ст. 22 Закону України "Про
Державний бюджет України на 1995 рік" ( 126/95-ВР ) та керуючись
Положенням  про  Міністерство  фінансів  України, затверженим
постановою  Кабінету  Міністрів  України від 27.02.93 N 147
( 147-93-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни і доповнення до Інструкції про особливості
застосування Декрету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93
"Про стягнення не внесених  у  строк податків і неподаткових
платежів", що затверджена наказом Міністерства фінансів України
від 2 листопада 1993 р. N 84 ( z0169-93 ), згідно з додатком.
 
 Перший заступник Міністра            М.І.Сивульський
                      Затверджено
                   наказом Міністерства фінансів
                   України від 21 липня 1995 р.
                   N 125
         Зміни і доповнення до Інструкції
     про особливості застосування Декрету Кабінету
     Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93
     "Про стягнення не внесених у строк податків і
        неподаткових платежів" ( z0169-93 )
   Розділ IX "Відстрочка і розстрочка платежів" викласти у такій
редакції:
   "34. У  виняткових  випадках  платнику може бути надана
відстрочка або розстрочка платежів.
   Відстрочка платежу - перенесення на більш пізній строк сплати
платежу за рішенням відповідного фінансового органу.
   Розстрочка платежу  - розподіл суми платежу на декілька
строків сплати за рішенням відповідного фінансового органу.
   Порядок надання  відстрочки  і  розстрочки  платежів, що
надходять до бюджетів різних рівнів від  підприємства, установ,
організацій та громадян встановлюється діючими законодавчими та
нормативними актами.
   35. Відстрочку і розстрочку можуть надавати:
   по платежах, що надходять до бюджету Автономної Республіки
Крим, бюджетів місцевого самоврядування та іншіх місцевих бюджетів
- Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та фінансові
органи на місцях на повну суму надходжень до відповідного бюджету
згідно з нормативами відрахувань, затверджених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів;
   по загальнодержавних  платежах  -  Міністерство  фінансів
України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та
фінансові  органи  на  місцях  на повну суму надходжень до
відповідного  бюджету  згідно  з  нормативами  відрахувань,
затвердженими Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.
   Крім того, відстрочку і розстрочку по  загальнодержавних
платежах, що  надходять  згідно з нормативами відрахувань до
Державного бюджету, можуть надавати в кожному окремому випадку:
   а) районні, міські і районні у містах фінансові відділи - на
суму не більше 100 млн.крб.;
   б) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київське і Севастопольське міське фінансове управління - на суму
не більше 500 млн.крб.
   Відстрочка і  розстрочка  платежів  надається  на умовах
податкового кредиту.
   За таким  же порядком надається відстрочка і розстрочка
внесків до державних цільових фондів, якщо чинним законодавством
державним  податковим  інспекціям надано право на стягнення,
обчислення і контроль за їх сплатою.
   Податковий кредит надається на суму недоїмки або на суму
податків та платежів, включаючи заборгованість,  але не більше
розміру податку та платежу, що підлягає сплаті.
   36. Заяви платників про відстрочку або розстрочку платежів
подаються до фінансового органу за місцем реєстрації платника,
який на підставі висновку державної податкової інспекції про
фінансовий стан платника та про стан розрахунків з бюджетом по
особових рахунках виносить у десятиденний термін рішення по даній
заяві.
   Подача заяв про відстрочку або розстрочку  платежів  не
припиняє стягнення. Однак орган, який розглядає ці заяви, може
зупинити стягнення надалі до вирішення питання про відстрочку або
розстрочку платежу.
   37. Якщо суми платежу, відстроченого (розстроченого)  на
умовах податкового кредиту та плати за користування кредитом не
повернуті у встановлені строки або повернуті неповністю,  то на
суму відстроченого (розстроченого) платежу нараховується пеня з
дня, наступного по закінченні терміну відстрочки (розстрочки), у
розмірах, передбачених чинним законодавством для окремих видів
платежів.
   У випадках  дострокового  погашення  наданого податкового
кредиту державними податковими інспекціями на день погашення
кредиту проводиться перерахунок суми плату за податковий кредит,
яка раніше була визначена у розпорядженнях фінансових органів. При
погашенні податкового кредиту частинами плата за користування
кредитом розраховується державною податковою інспекцією по кожній
окремій сумі, виходячи з кількості календарних днів користування
кожною частиною кредиту без  прийняття  додаткового  рішення
фінансових органів".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка