Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Український фонд підтримки підприємництва


 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 серпня 1995 р. N 687
                Київ
         Про Український фонд підтримки
             підприємництва
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 404 ( 404-96-п ) від 03.04.96 
      N 1485 ( 1485-97-п ) від 30.12.97 )
   З метою сприяння реалізації державної політики підтримки
підприємництва, створення економічних і організаційно-правових
умов для  його  розвитку   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти  пропозицію  Міністерства  економіки  про
перетворення  Українського  національного  фонду  підтримки
підприємництва і розвитку конкуренції в Український фонд підтримки
підприємництва (далі - Фонд).
   Встановити, що Фонд є некомерційною організацією і не має за
мету своєї діяльності отримання прибутку.
   Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс і діє на
підставі законодавства та свого Статуту,  що  затверджується
Державним комітетом з питань розвитку підприємництва. ( Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
1485 ( 1485-97-п ) від 30.12.97 )
   2. Основними завданнями Фонду є:
   сприяння реалізації   державної   політики   розвитку
підприємництва шляхом залучення  й  ефективного  використання
фінансових  ресурсів  на  поворотній і безповоротній основі,
фінансування цільових програм та проектів, часткової  сплати
відсотків за видані підприємцям кредити установами банків;
   співробітництво з міжнародними, іноземними та українськими
фінансовими організаціями у питаннях розвитку підприємництва;
   участь у  реалізації  міжнародних  договорів  у  частині
фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні;
   участь в утворенні організацій, що мають за мету надання
підтримки підприємництву. ( Пункт 2 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Постановою КМ N 1485 ( 1485-97-п ) від 30.12.97 )
   Для реалізації основних завдань Фонду використовуються кошти,
передбачені  Державним  бюджетом  на  фінансову  підтримку
підприємництва.
   3. Кошти Фонду (в тому числі в іноземній валюті) формуються
за рахунок джерел, передбачених Статутом Фонду.
   Доход та інші надходження коштів до Фонду залишаються у його
розпорядженні і використовуються у порядку, визначеному Статутом.
   4. Міністерству  фінансів  під  час  підготовки проектів
Державного бюджету передбачати окремим рядком виділення бюджетних
коштів на фінансову підтримку підприємництва.
   5. 3 метою  забезпечення  координації  та  контролю  за
діяльністю  Фонду  Державному  комітету  з  питань  розвитку
підприємництва створити наглядову раду і затвердити положення про
неї.
   Встановити, що  головою  наглядової ради є голова цього
Комітету.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1485 ( 1485-97-п ) від
30.12.97 )
   6. ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 404
( 404-96-п ) від 03.04.96 ) В абзаці четвертому підрозділу 2
розділу II Програми державної підтримки підприємництва в Україні,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня
1993 р. N 201 ( 201-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 171),
слова "Українського національного фонду підтримки підприємництва
і розвитку конкуренції" замінити словами "Українського фонду
підтримки підприємництва".
   7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 381 "Про створення
Українського  національного  фонду підтримки підприємництва і
розвитку конкуренції" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 19).
 
   Прем'єр-міністр України           Є. МАРЧУК
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     М. СЕЛІВОН
   Інд.25
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка