Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення і реалізацію хімічних речовин; Умов і правил здійснення підприємницької діяльності по виготовленню і реалізації хімічних речовин та контролю за ї


 
        МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 133 від 11.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 серпня 1995 р.
 vd950711 vn133            за N 305/841
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мін. промислової
                            політики
   N 368 ( z0757-99 ) від 18.10.99 )
   Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам
   підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення і
   реалізацію хімічних речовин; Умов і правил здійснення
   підприємницької діяльності по виготовленню і реалізації
     хімічних речовин та контролю за їх дотриманням
 
   На виконання Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року
N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на виготовлення і реалізацію хімічних речовин
(додається).
   1.2. Умови і правила здійснення підприємницької діяльності по
виготовленню і реалізації хімічних речовин та контролю за їх
дотриманням (додаються).
   2. Призначити комісію по видачі ліцензій у такому складі:
   Куліченко В.А.     - заступник міністра, голова комісії;
   Линник В.О.      - заступник міністра, заступник голови
               комісії;
   Нездоля О.І.      - заступник міністра, заступник голови
               комісії;
   Корнієнко Г.В.     - начальник  управління економічного
               регулювання виробництва,  заступник
               голови комісії;
             Членів комісії
   Кривошей Н.В.     - головний  спеціаліст  управління
               науково-технічного забезпечення  та
               впровадження нових технологій;
   Сніжко В.В.      - начальник управління розвитку
               виробництва мінеральних добрив та
               гірничо-хімічної сировини;
   Філонов А.П.      - начальник управління розвитку
               підприємств оргсинтезу, пластмас та
               хімічних волокон;
   Захарова В.Т.     - головний  спеціаліст  управління
               розвитку підприємств малотоннажної і
               побутової хімії;
   Земляков В.Ф.     - начальник управління охорони праці;
   Рудий Ю.С.       - начальник відділу з питань охорони
               навколишнього середовища;
   Потапенко В.М.     - начальник юридичного управління.
   3. Управлінню   економічного   регулювання  виробництва
(Корнієнко Г.В.):
   3.1. Разом  з  юридичним управлінням (Потапенко В.М.) в
установленому порядку зареєструвати зазначені в п.1 цього наказу
Інструкцію та Умови і правила в Міністерстві юстиції України,
після чого:
   3.2. Довести до відома міністерств і відомств, Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення і реалізацію
хімічних речовин та Умови і правила здійснення підприємницької
діяльності по виготовленню і реалізації хімічних речовин та
контролю за їх дотриманням.
   3.3. Організувати опублікування тексту Інструкції, Умов і
правил в засобах масової інформації.
   3.4. Разом з управлінням справами (Щелкунов В.І.) у місячний
термін забезпечити  виготовлення  друкарським способом бланків
ліцензій та організувати роботу по їх видачі у відповідності з
вимогами Інструкції і Умов та правил.
   4. Визначити таким, що не набрав чинності наказ Міністерства
промисловості України  від  23.11.94 N 386 "Про затвердження
Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
ліцензій на виготовлення і реалізацію хімічних речовин, Умов і
правил здійснення підприємницької діяльності по виготовленню і
реалізації хімічних речовин".
   5. Управлінню   економічного   регулювання  виробництва
(Корнієнко Г.В.) - у місячний термін повідомити підприємців, які
отримали ліцензії на виготовлення і реалізацію хімічних речовин
від Мінпрому України, до набуття чинності Інструкції, Умов і
правил здійснення підприємницької діяльності, про необхідність їх
переоформлення у двомісячний термін.
   Довести до органів, що здійснюють реєстрацію підприємств,
перелік суб'єктів  підприємницької  діяльності,  які  отримали
ліцензії на виготовлення та реалізацію хімічних речовин до набуття
чинності Інструкції, Умов і правил.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Куліченка В.А.
 
 Міністр                      В.Л.Мазур
                        Затверджено
                   наказом     Міністерства
                   промисловості  України від
                   11 липня 1995 року N 133
              Інструкція
   про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
   ліцензій на виготовлення і реалізацію хімічних речовин
   1. Загальні положення.
   1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 17.05.94 N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення
про  порядок  видачі  суб'єктам  підприємницької  діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих  видів
діяльності" і визначає порядок отримання ліцензій на виготовлення
і реалізацію хімічних речовин.
   1.2. Міністерство промисловості України розглядає заяви та
видає ліцензію на виготовлення і реалізацію хімічних речовин.
   1.3. Інструкція є обов'язковою для підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності, громадян України, а
також підприємців зарубіжних країн, що здійснюють виготовлення і
реалізацію хімічних речовин на території України (далі - суб'єкти
підприємницької діяльності, підприємці).
   1.4. Ліцензія на виготовлення і реалізацію хімічних речовин є
документом, що надає право підприємцю на здійснення конкретного
виду (видів) діяльності у разі додержання ним умов та правил
здійснення цієї діяльності.
   1.5. Ліцензія не підлягає передачі для використання іншим
юридичним або фізичним особам.
   2. Порядок подання заяв суб'єктами підприємницької діяльності
на отримання ліцензії.
   2.1. Для отримання ліцензії на виготовлення та реалізацію
хімічних речовин суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву,
за  встановленою  формою  (додаток  N  1),  до Міністерства
промисловості України.
   2.2. До заяви додається:
   - підприємцем-юридичною особою - нотаріально завірені копії
свідоцтва про державну реєстрацію підприємства та засновницьких
документів (статуту, установчого договору);
   - підприємцем-громадянином  -  нотаріально завірені копії
свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької
діяльності, та документів, що засвідчують рівень його освіти та
кваліфікації;
   - довідка, за підписом підприємця, про орієнтовні обсяги
виробництва або реалізації хімічних речовин, по роках, на термін
видачі ліцензії, по номенклатурі продукції в фізичних одиницях
виміру;
   - нормативно-технічна документація або її копії, завірені
підприємцем на виготовлення або реалізацію хімічних речовин;
   - позитивний висновок органів, що здійснюють контроль за
охороною праці, протипожежною і екологічною безпекою та інших
органів у  відповідності  з  законодавством  України,  щодо
забезпечення підприємцем  санітарно-гігієнічних  норм  безпеки
виробництва та реалізації хімічних речовин, утилізації відходів,
оформлений окремим листом цих органів;
   - гарантія підприємця на утилізацію власними засобами або, на
умовах договору, хімічних речовин, які при розпаді або переробці
створюють шкідливі відходи, продукти;
   - у випадках, передбачених законодавством, копія свідоцтва
або патент  на  право  власності,  користування  технологіями
виготовлення хімічних речовин;
   - документи, що засвідчують наявність матеріально-технічної
бази для здійснення  цього  виду  діяльності  та  місце  її
розташування;
   - документ, що підтверджує перерахування плати за видачу
ліцензії (платіжне доручення, квитанція).
   2.3. У разі неподання заявником названих у п.2.2 Інструкції
документів заява до розгляду не приймається.
   2.4. Міністерство та його працівники несуть згідно з чинним
законодавством відповідальність  за  збереження  виробничих та
комерційних теємниць заявника.
   3. Порядок розгляду заяв суб'єктів підприємницької діяльності
на отримання ліцензії.
   3.1. Міністерство промисловості України (адреса:  м.Київ,
вул.Хрещатик, 34),  до  якого  надійшла  заява з документами,
визначеними у розділі 2 цієї Інструкції, проводить експертизу
представлених матеріалів  з  метою  визначення безпечних умов
виготовлення і реалізації хімічних речовин.
   3.1. Міністерство промисловості має право залучати фахівців
відповідних міністерств і відомств (за домовленістю) до проведення
експертизи на місцях.
   3.2. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на
виготовлення, реалізацію хімічних речовин приймається комісією
міністерства у термін не пізніше 30 днів з дня прийняття заяви і
необхідних документів.
   3.3. У  разі  відмови  у  видачі ліцензії міністерством
вказуються письмово її підстави.
   3.4. Всі  рішення  комісії  оформляються  протоколом  її
засідання.
   4. Порядок видачі ліцензії.
   4.1. Ліцензія на право виготовлення, реалізацію хімічних
речовин  видається  Мінпромом України за встановленою формою
(додаток N 2), терміном на 3 роки.
   4.2. Ліцензія видається на право:
   - виготовлення конкретного типу (виду) хімічної речовини
(речовин);
   - реалізації конкретного типу (виду)  хімічної  речовини
(речовин);
   - виготовлення, реалізації конкретного типу (виду) хімічної
речовини (речовин).
   Вид хімічної речовини - це продукт одного хімічного складу,
але різної якості.
   Тип хімічних речовин - це сукупність хімічних речовин, що
характеризуються однією основою хімічного складу та характерними
технічними умовами.
   Продовження терміну дій ліцензії здійснюється в порядку,
встановленому для її одержання.
   4.3. У ліцензії зазначається найменування органу, що її
видав, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання громадянина
або  найменування  і  місцезнаходження  юридичної особи, вид
діяльності, на яку видається ліцензія, місце її здійснення,
особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності, номер
реєстрації ліцензії, дата її видачі, термін  дії.  Ліцензія
підписується заступником міністра - головою комісії, засвідчується
печаткою органу, що видав ліцензію.
   4.4. Міністерство промисловості України здійснює облік заяв,
поданих на отримання ліцензій, та ліцензій.
   Ліцензія реєструється у Книзі обліку ліцензій Міністерства
промисловості України (додаток N 3).
   Корінець ліцензії (додаток N 4) за підписами осіб про її
отримання залишається в міністерстві.
   4.5. Бланк  ліцензії  є  документом  суворого обліку та
звітності, який виготовляється типографським способом з обліковою
серією і номером.
   4.6. Ліцензія не видається особам, яким відповідно до чинного
законодавства заборонено  займатись підприємницькою діяльністю.
Підставою для відмови у видачі ліцензії може бути відсутність у
заявника необхідної  для  здійснення  цього  виду  діяльності
матеріально-технічної бази, а також недотримання ним інших вимог,
передбачених цією Інструкцією.
   4.7. За видачу ліцензії у разі прийняття позитивного рішення
встановлюється така плата:
   - з громадян-підприємців - у розмірі двох  мінімальних
заробітних плат;
   - з юридичних осіб - у розмірі шести мінімальних заробітних
плат.
   У разі прийняття законодавчих актів, що встановлюють інший
розмір плати за видачу ліцензій, величина її визначається на
підставі цих рішень.
   4.8. Плата за видачу ліцензії вноситься заявником на рахунок
Міністерства промисловості України.
   4.9. Ліцензія втрачає свою силу у разі закінчення терміну її
дії або припинення суб'єктом підприємництва своєї діяльності.
   5. Зупинення (анулювання) ліцензії.
   5.1. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
зазначених у ліцензії умов та правил здійснення обраного виду
діяльності Міністерство  промисловості  України  може  дати
розпорядження про усунення порушень і зупинити дію ліцензії на
визначений строк або до усунення цих порушень.
   5.2. При  повторному  або  грубому  порушенні  суб'єктом
підприємницької діяльності умов і правил здійснення діяльності, на
яку видано ліцензію, ця ліцензія може бути анульована за рішенням
комісії Міністерства промисловості України до закінчення строку її
дії, при цьому плата за видачу ліцензії не повертається.
   При прийняте рішення повідомляється власник ліцензії, про що
робиться відмітка в Книзі обліку ліцензій.
   5.3. За зверненням органів та установ, що здійснюють контроль
за безпекою праці, пожежною і екологічною безпекою та державної
санепідемслужби у  разі  порушення  суб'єктом  підприємницької
діяльності їх позитивних висновків.
   6. Право суб'єкта підприємницької діяльності на оскарження
дії Міністерства  промисловості  України  щодо  здійснення
ліцензування.
   Рішення міністерства про відмову у видачі (продовжені дії)
ліцензії, зупинення її дії чи її анулювання може бути оскаржене
суб'єктом підприємницької діяльності до суду або Арбітражного
суду.
   7. Облік ліцензій,  виданих  Міністерством  промисловості
України суб'єктам підприємницької діяльності.
   7.1. Облік  ліцензій,  виданих  Мінпромом   суб'єктам
підприємницької діяльності, здійснюється управлінням економічного
регулювання виробництва Міністерства промисловості України у Книзі
обліку ліцензій.
   7.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться
міністерством в облікових справах окремо по кожному суб'єкту
підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійний номер, що
складається з порядкового номера справи та виданої ліцензії.
   7.3. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення
та іншого.
   7.4. У  випадках  припинення  суб'єктом  підприємницької
діяльності: закінчення строку  дії  ліцензії  (якщо  він  не
продовжений), анулювання  ліцензії  (по закінченні строку для
оскарження у судовому порядку) - матеріали  облікових  справ
передаються у загальному порядку на зберігання.
                        Додаток N 1
                   до Інструкції про  порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій на виготовлення і
                   реалізацію хімічних речовин
                   Міністру    промисловості
                   України ____________________
                       (прізвище, ім'я та
                   ____________________________
                       по батькові)
               Заява
   Прошу видати ліцензію на право ______________________________
 _________________________________________________________________
          (виготовлення, реалізацію)
хімічних речовин на строк _________________________________ років.
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Найменування продукції|Код продукції|Стандарт, ТУ, за якими ви-|
 |           |       |готовляється продукція  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Заявник _____________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові  громадянина або
 _________________________________________________________________
         найменування юридичної особи)
   Адреса проживання громадянина або місцезнаходження юридичної
особи ____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
Телефон _____________ Телетайп _______________ Телекс ____________
   Документи, необхідні для видачі ліцензії, додаються:
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
   "____"________________199__р.      Підпис заявника
   N ______ реєстрації
                        Додаток N 2
                   до Інструкції  про порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій на виготовлення і
                   реалізацію хімічних речовин
                Герб
        Міністерство промисловості України
               Ліцензія
      серія ____________________ N ____________
      на здійснення ___________________________
      _________________________________________
   Видана ______________________________________________________
      (офіційне найменування юридичної особи або прізвище,
 _________________________________________________________________
    ім'я та по батькові підприємця-власника ліцензії)
         Відомості про власника ліцензії
   Поштова адреса: _____________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
Телефон _____________ Телетайп _______________ Телекс ____________
   Ця ліцензія є дозволом на здійснення ________________________
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________.
   Особливі  умови  та  правила  здійснення  даного  виду
діяльності _______________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Місце здійснення діяльності _________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   N реєстрації ____________________
   Строк дії ліцензії з ____________199__р. до __________199__р.
   Строк продовжено з _____________199__р. до ___________199__р.
   Дата видачі _____________________199__р.
 
 Заступник  Міністра
 промисловості України               Підпис
                           М.П.
                    Доповнення до додатку N 2
                   до Інструкції  про порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій на виготовлення і
                   реалізацію хімічних речовин
            Корінець ліцензії
      серія __________________ N ______________
      на здійснення ___________________________
      _________________________________________
   Видана ______________________________________________________
      (офіційне найменування юридичної особи або прізвище,
 _________________________________________________________________
      ім'я та по батькові підприємця-громадянина)
   Поштова адреса: _____________________________________________
 _________________________________________________________________
Телефон _____________ Телетайп _______________ Телекс ____________
   Ця ліцензія є дозволом на здійснення ________________________
 ________________________________________________________________.
   Особливі  умови  та  правила  здійснення  даного  виду
діяльності _______________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   Місце здійснення діяльності _________________________________
 _________________________________________________________________
   N реєстрації ____________________
   Строк дії ліцензії з ____________199__р. до __________199__р.
   Строк продовжено з _____________199__р. до ___________199__р.
   Дата видачі _____________________199__р.
 
 Заступник  Міністра
 промисловості України               Підпис
                           М.П.
 _________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові особи, що отримала ліцензію
 _________________________________________________________________
      паспорт: серія, номер, ким і коли виданий)
   "____"__________________199__р.      ________________
                          (підпис)
   З Інструкцією та Умовами і правилами здійснення даного виду
діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
                        ________________
                          (підпис)
                        Додаток N 3
                   до Інструкції про  порядок
                   видачі       суб'єктам
                   підприємницької  діяльності
                   ліцензій на виготовлення і
                   реалізацію хімічних речовин
               Книга
        обліку ліцензій, виданих суб'єктам
          підприємницької діяльності
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Дата|Реєст-|Серія |Пріз-|Адреса|Вид |Строк|Строк|Відмі|Розписка|
 |вида|рацій-|N лі- |вище,|та но-|дія-|дії |дії |тка |в одержа|
 |чі |ний  |цензії|ім'я,|мер те|льно|ліцен|продо|про |нні ліце|
 |ліце|номер |   |по  |лефону|сті,|зії |вжено|зупи-|нзії,  |
 |нзії|   |   |бать-|суб'єк|на |   |   |нення|прізвище|
 |чис-|   |   |кові |та під|пра-|   |   |та  |ім'я, по|
 |ло, |   |   |грома|приєм-|во |   |   |анулю|батькові|
 |міся|   |   |дяни-|ниць- |здій|   |   |вання|паспорт-|
 |ць, |   |   |на  |кої ді|сне-|   |   |ліцен|ні дані,|
 |рік |   |   |або |яльно-|ня |   |   |зії |особи,що|
 |  |   |   |найме|сті  |якої|   |   |   |отримала|
 |  |   |   |нуван|   |вида|   |   |   |ліцензію|
 |  |   |   |ня  |   |на |   |   |   |дата  |
 |  |   |   |юриди|   |ліце|   |   |   |    |
 |  |   |   |чної |   |нзія|   |   |   |    |
 |  |   |   |особи|   |міс-|   |   |   |    |
 |  |   |   |   |   |це |   |   |   |    |
 |  |   |   |   |   |дія-|   |   |   |    |
 |  |   |   |   |   |льно|   |   |   |    |
 |  |   |   |   |   |сті |   |   |   |    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка