Законы Украины

Новости Партнеров
 

Умови і правила здійснення підприємницької діяльності по виготовленню і реалізації хімічних речовин та контролю за їх дотриманням


 
        МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
             П Р А В И Л А
 
 N 133 від 11.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 серпня 1995 р.
 vd950711 vn133            за N 306/842
                        Затверджено
                   наказом     Міністерства
                   промисловості  України від
                   11 липня 1995 року N 133
 
             Умови і правила
       здійснення підприємницької діяльності
       по виготовленню і реалізації хімічних
       речовин та контролю за їх дотриманням
 
   1. Загальні положення.
   1.1. Ці Умови і правила діяльності суб'єктів підприємництва
розроблені відповідно  до  Закону  України  ( 698-12 ) "Про
підприємництво",   постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності".
   1.2. Ліцензуванню  підлягає  діяльність  підприємців, які
здійснюють виготовлення та реалізацію хімічних речовин (тут і в
подальшому без умов транспортування) на підприємствах і об'єктах
усіх форм власності на території України.
   1.3. Ліцензуванню  не  підлягає  (заборонено) виробництво
і реалізація хімічних речовин,  які  відносяться  до  класу
вибухових, бойових отруйних речовин, спеціальних засобів, що
застосовуються при охороні громадського порядку, психотронних
речовин та прекурсорів.
  1.4. Ліцензуванню підлягає діяльність по виготовленню  і
реалізація хімічних речовин, не заборонені п.1.3 даних Умов.
   2. Умови виготовлення хімічних речовин та їх реалізація
безпосередньо виготовлювачем.
   2.1. Міністерство промисловості України при отриманні заяв на
видачу ліцензій на виготовлення та реалізацію хімічних речовин
перевіряє такі умови.
   2.1.1. Суб'єкт підприємницької  діяльності  повинен  бути
юридичною або  фізичною особою, яка здійснює виготовлення та
реалізацію хімічних речовин.
   2.1.2. Суб'єкт  підприємницької  діяльності  повинен бути
зареєстрований згідно з чинним законодавством України.
   2.1.3. Суб'єкт підприємницької діяльності по кожному виду
продукції,  що  ліцензується,  повинен  керуватись  діючими
стандартами, технічними умовами, інструкціями, наприклад: аргон
газоподібний та рідкий - виготовлення ГОСТ 10157-79, затарювання,
транспортування та зберігання - ГОСТ 26460-85 "Продукти розкладу
повітря.  Гази.  Кінопродукти.  Маркірування,  упакування,
транспортування і зберігання" та ін.
   2.1.4. Технології та умови виготовлення і реалізації хімічних
речовин повинні  відповідати  діючим  санітарно-гігієнічним,
екологічним нормам та правилам.
   2.2. Видача ліцензії суб'єкту підприємницької діяльності за
даних умов передбачається на виготовлення та реалізацію (відпуск)
хімічних речовин, яка здійснюється безпосередньо на об'єктах, де
вони виготовляються та реалізуються.
   3. Правила виготовлення і реалізації хімічних речовин.
   3.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкти підприємницької діяльності повинні дотримуватись таких
правил:
   3.1.1. Здійснювати  свою  діяльність згідно з особливими
умовами та правилами, зазначеними в ліцензії;
   3.1.2. Дотримуватись вимог Законів України ( 1264-12 ) "Про
охорону  навколишнього  природного  середовища", "Про охорону
атмосферного   повітря"   ( 2707-12 ),   "Про    охорону
праці" ( 2694-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополучення  населення"  ( 4004-12 ),   "Про   пожежну
безпеку" (  3745-12 ), а також постанов Кабінету Міністрів,
регламентуючих використання природних ресурсів;
   3.1.3. Дотримуватись  вимог  чинного  законодавства  щодо
кваліфікації спеціалістів,  які   безпосередньо   здійснюють
виготовлення та реалізацію хімічних речовин, стану технологічного
та допоміжного обладнання відповідно  до  нормативно-технічних
вимог, правил безпеки, санітарних та екологічних норм;
   3.1.4. Здійснювати  підприємницьку  діяльність  згідно  з
вимогами діючих галузевих і міжгалузевих нормативних актів про
охорону праці, відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і
галузевих нормативних  актів  про охорону праці, затверджених
наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від
06.02.95 N 12;
   3.1.5. Виконувати вимоги чинних норм і правил  безпеки,
обов'язкових на території України, при виготовленні та реалізації
хімічних речовин;
   3.1.6. На  кожну реалізацію хімічних речовин (оптову та
роздрібну) видати паспорт або сертифікат якості та інструкцію
правил безпеки їх використання.
   4. Особливі умови здійснення діяльності по виготовленню та
реалізації хімічних речовин.
   Суб'єкти підприємницької діяльності на місцях виготовлення та
реалізації хімічних речовин повинні мати в наявності і керуватись
нормативно-технічною документацією:
   - системи  контролю  за  додержанням  правил  ведення
технологічного процесу по виготовленню хімічних речовин;
   - системи (графіки) перевірки  стану  надійності  роботи
обладнання та устаткування (технологічного, енергетичного тощо);
   - правил контролю за додержанням надійних умов технічної
експлуатації обладнання по виготовленню та реалізації хімічних
речовин;
   - системи попередження і запобігання виникнення надзвичайних
ситуацій, які можуть поставити під загрозу життя і здоров'я людини
або призвести до забруднення навколишнього природного середовища;
   - планів дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, а
також програмою по ліквідації їх наслідків;
   - системи правил і норм по контролю за якістю сировини,
продуктів та відходів.
   5. Контроль за виконанням умов і правил.
   5.1.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємництва умов
і  правил  по  виготовленню  та реалізації хімічних речовин
здійснюють: Міністерство промисловості України, як орган, що видав
ліцензію на цей вид діяльності; Міністерство охорони навколишнього
середовища та ядерної безпеки України; Державний комітет по
нагляду за охороною праці України; Міністерство охорони здоров'я
України та інші органи, які мають на це відповідні повноваження.
   5.1.2. Міністерство  промисловості України у десятиденний
термін письмово повідомляє місцевий орган, де  зареєстровано
суб'єкт  підприємницької  діяльності, про видачу ліцензії на
виробництво або реалізацію хімічних речовин.
   5.1.3. Органи, на які покладені повноваження по контролю за
діяльністю суб'єктів підприємництва, у  разі  виявлення  ними
порушень умов і правил діяльності визначених ліцензією, повинні
повідомити Міністерство промисловості України для вжиття заходів.
   5.2. Суб'єкт  підприємницької  діяльності  по  реалізації
(продажу) хімічних речовин повинен керуватись умовами та правилами
розділу 3 та 4 даних Умов і правил у частині питань, пов'язаних з
торговельною діяльністю.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка