Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких рішень Уряду України


            П О С Т А Н О В А
          від 18 липня 1995 р. N 531
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 16 ( 16-2001-п ) від 12.01.2001 )
 
      Про внесення змін до ставок ввізного мита
      на окремі види товарів та до деяких рішень
             Уряду України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
    N 1054 ( 1054-95-п ) від 28.12.95
    N 360 ( 360-96-п ) від 27.03.96 
    N 925 ( 925-96-п ) від 07.08.96 
    N 977 ( 977-96-п ) від 19.08.96 
    N 1378 ( 1378-96-п ) від 08.11.96 
    N 1379 ( 1379-96-п ) від 08.11.96 
    N  67 (  67-97-п ) від 27.01.97 
    N 306 ( 306-97-п ) від 03.04.97
    N 916 ( 916-97-п ) від 22.08.97 
    N 1064 ( 1064-97-п ) від 24.09.97 
    N 1120 ( 1120-97-п ) від 08.10.97 
    N 1432 ( 1432-97-п ) від 20.12.97 
    N 150 ( 150-98-п ) від 16.02.98 
    N 257 ( 257-98-п ) від 02.03.98 
    N 420 ( 420-98-п ) від 02.04.98 
    N 693 ( 693-98-п ) від 18.05.98 
    N 1212 ( 1212-98-п ) від 03.08.98
    N 1215 ( 1215-98-п ) від 03.08.98
    N 1401 ( 1401-99-п ) від 30.07.99
    N 1798 ( 1798-99-п ) від 27.09.99
    N  40 ( 40-2000-п ) від 15.01.2000
    N 926 ( 926-2000-п ) від 06.06.2000 
    N 1707 ( 1707-2000-п ) від 16.11.2000 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до ставок ввізного мита на окремі види
товарів згідно з додатком.
   2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 3
травня 1994 р. N 285 ( 285-94-п ) "Про зміни ставок ввізного мита
на окремі види товарів" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст.266) цифри
"84.32 90900, 84.34 90000" виключити.
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 22 березня 1995 р. N 209 ( 209-95-п ) "Про
внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та
про внесення змін до деяких рішень Уряду України".
 
   Прем'єр-міністр України           Є. МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.40
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 18 липня 1995 р. N 531
               ПЕРЕЛІК
       окремих видів товарів, на які змінюються
            ставки ввізного мита
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Код товару | Опис товару згідно з ГС  |   Ставки мита*
 згідно з ГС |              |———————————————————————
       |              | пільгова | повна
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 25.19 10000 Карбонат магнію  природний   0      5
        (магнезит)
 25.29 21000,
 25.29 22000 Шпат плавиковий         0      5
 
 26.11     Руди і концентрати вольфра-   0      5
        мові
 
 26.16 10000,
 26.16 90000 Руди і концентрати дорого-   0      10
        цінних металів
 27.13 11000,
 27.13 12000,
 27.13 20000 Кокс нафтовий, бітум нафто-   0      5
        вий та інші залишки пере-
        робки нафти
 
 28.05 21000 Стружка ланолітного кальцію   0      10
 
 28.39 90900 Тальк              0      10
 
 28.40 11000 Тетраборат натрію безводний   0      10
 
 28.43 10100,
 28.43 10900,
 28.43 21000,
 28.43 29000,
 28.43 30000,
 28.43 90100,
 28.43 90900 Метали дорогоцінні в коло-
        їдному стані, сполуки неор-
        ганічні та органічні доро-
        гоцінних металів визначено-
        го або невизначеного хіміч-
        ного складу; амальгами до-
        рогоцінних металів        0      10
 
 29.03 40200 Дихлордифторметан        0      15
 
 29.05 43000 Манніт              0      15
 
 29.05 50100 Етиленхлоргідрин         0       5
 
 29.06 11000 Ментол              0      15
 
 29.07 19900 Феноли, фенолоспирти; солі
        цих сполук, інші         0      15
 
 29.07 21000 Резорцин             0      15
 
 29.09 30900 Анестезин та інші        0      15
 
 29.09 49100 Дімедрол (ациклічні)       0      15
 
 29.12 19000 Ізомасляний ангідрид та інші   0      15
 
 29.14 21000 Камфора             0      15
 
 29.14 69000 Вікасол та інші         0      15
 
 29.15 33000 Н-Бутилацетат          0      15
 
 29.15 40000 Монохлороцтова кислота      0      15
 
 29.15 60900 Валеріанова кислота та її
        ізомери, їх солі та складні
        ефіри              0      15
 
 29.17 19900 Діспілін та інші         0      15
 
 29.18 16000 Кальція глюконат         0      15
 
 29.18 22000 Кислота о-ацетилсаліцилова,
        її солі та складні ефіри     0      15
 
 29.20 10000 Аденозинтрифосфорна кислота   0      15
 
 29.21 19300 Ізопропіламін та його солі    0      15
 
 29.21 29000 Піперазин адипінат та інші    0      15
 
 29.21 42900 Декстрамін та інші        0      15
 
 29.21 51100 Мета-фенілендіамін        0      15
 
 29.21 51900 Амінофенілпарамінова кислота   0      15
 
 29.22 21000,
 29.22 29000 Аміносполуки, що включають
        функціональну  групу, яка
        містить кисень          0      15
 
 29.23 10100 Хлорид холіну           0      15
 
 29.24 10000,
 29.24 21000,
 29.24 29100,
 29.24 29300,
 29.24 29900 Сполуки з вмістом функціо-
        нальної карбоксамідної гру-
        пи сполуки вугільної кисло-
        ти з вмістом функціональної
        амідної групи          0      15
 
 29.25 11000 Сахарин та його солі       0      15
 
 29.26 10000 Нітрилакрилова кислота      0      15
 
 29.26 90100 2 - гідрокси -
        2 - метилпропіон- нітрил
        (ацетонціаногідрин)       0      15
 
 29.32 19000 Фурацилін та інші        0      15
 
 29.32 21000 Зоокумарін            0      15
 
 29.32 90900 Ранітилін та інші        0      15
 
 29.33 11900 Пірацетам            0      15
 
 29.33 19900 Полівінілпіралідон та інші    0      15
 
 29.33 29900 Метилпрацил, левамізол  та   0      15
        інші
 29.33 31000 Піридин та його солі       0      15
 
 29.33 39900 Ніфедіпін, піперазин та ін-   0      15
        ші
 29.33 51100 Фенобарбітал (INN) та його    0      15
        солі
 
 29.33 59900 Нітазол, метилурацил та ін-   0      15
        ші
 
 29.33 61000 Меламін             0      15
 
 29.33 69100 Пропазин, діпразин, аміно-   0      15
        зин та інші
 
 29.33 79000 Лактами інші           0      15
 
 29.33 90100 Дибазол             0      15
 
 29.33 90900 Фенігідин та інші        0      15
 
 29.34 20900 Унітол, нітазол та інші     0      15
 
 29.34 90400 Фуразолідон (INN)        0      15
 
 29.35     Сульфонаміди           0      15
 
 29.38 10000,
 29.38 90100,
 29.38 90300,
 29.38 90900 Глікозиди природні та син-
        тезовані, їх солі, прості й
        складні ефіри; похідні, ін-
        ші                0      15
 
 29.42     Сполуки органічні інші (для   0      15
        Медбіопрому)
 32.03 00900 Барвникові речовини тварин-
        ного походження - індиго     2      10
 
 32.04 20000 Продукти синтетичні  орга-   2      10
        нічні
 32.05     Лаки кольорові          2      10
 
 32.09 10000    Тільки лаки на основі акрилових  2    10
          і вінілових полімерів
 
 32.09 10000    Тільки фарби на основі      10   10
          акрилових і вінілових полімерів
 
 35.06 91000 Речовини клеючі         2      15
 
 38.08 10000,
 38.08 20100,
 38.08 20900,
 38.08 30100,
 38.08 30300,
 38.08 30900,
 38.08 40000,
 38.08 90000 Інсектициди,  родентициди,
        фунгіциди, гербіциди       0      10
 
 38.21     Середовища культурні, гото-
        ві для вирощування мікроор-   2      10
        ганізмів
 38.22     Тест-система АВ5-АД і АМ-н    2      10
 
 39.01 90000 Поліетилен низького тиску    2      10
 
 39.05 20000 Полівінілпролідон        2      10
 
 48.11 39000 Папір ламінований        2      10
 
 59.10     Паси, стрічки транспортерні
        або бельтинг з текстильних
        матеріалів, армовані або не   5      20
        армовані металом чи іншими
        матеріалами
 
 
 59.11 20000  Тільки капронові сита Т-120, Т-140  2  20
        завширшки 1 м
 
 71.02 (крім Алмази оброблені або необроблені, але 2  10
 71.02 31000, неоправлені і незакріплені
 71.02 39000)
 71.02 31000 Алмази непромислові: необроблені або  0,5 0,5
       просто розпиляні, розколоті або
       піддані чорновій обробці
 
 71.02 39000  Алмази непромислові: інші       10  10
 
 71.03 10000,
 71.03 91000,
 71.03 99000 Дорогоцінне та напівдорого-
        цінне каміння оброблене або
        необроблене           2      10
 
 71.04 10000, Дорогоцінне та напівдорого-
 71.04 20000, цінне каміння штучне або
 71.04 90000 регенероване           2      10
 
 71.05 10000,
 71.05 10900  Кришка та порошок з природ-
        ного та штучного дорогоцін-
        ного та напівдорогоцінного
        каміння (тільки із природ-
        них алмазів)           2      10
 
 71.06 10000,
 71.06 91100,
 71.06 91900,
 71.06 92100,
 71.06 92910,
 71.06 92990 Срібло (включаючи срібло з
        гальванічним покриттям зо-
        лотом або платиною) необ-
        роблене, напівоброблене або
        у вигляді порошку        2      10
 
 71.07     Неблагородні метали, плако-
        вані сріблом, напівобробле-
        ні                2      10
 
 71.08 11000,
 71.08 12000,
 71.08 13100,
 71.08 13500,
 71.08 13900,
 71.08 20000 Золото (золото з гальваніч-
        ним покриттям платиною) не-
        оброблене,  напівоброблене
        або у вигляді порошку      2      10
 
 71.09     Метали неблагородні   або
        срібло, плаковані золотом    2      10
 
 71.10 11000,
 71.10 19100,
 71.10 19300,
 71.10 19500,
 71.10 19900,
 71.10 21000,
 71.10 29000,
 71.10 31000,
 71.10 39000,
 71.10 41000,
 71.10 49000 Платина необроблена, напі-
        воброблена або у вигляді
        порошку             2      10
 
 71.11     Метали неблагородні, срібло
        або золото, плаковані пла-
        тиною, напівоброблені      2      10
 
 71.12 10000,
 71.12 20000,
 71.12 90000 Відходи та брухт дорогоцін-
        них металів і металів, пла-
        кованих дорогоцінними мета-
        лами               2      10
 
 82.07 90100 Інструмент змінний з робо-
        чою частиною з алмазу або
        агломерованого алмазу,  а
        також з робочою частиною з
        інших матеріалів         2      10
 
 84.02 11000,
 84.02 90000 Котли пароводяні та парові
        всіх типів (крім водяних
        котлів центрального опален-
        ня, здатних також виробляти
        пар низького тиску); водяні
        котли з пароперегрівачами    2      10
 
 84.03 10100,
 84.03 90100,
 84.03 90900 Котли центрального опален-
        ня, крім котлів, зазначених
        у товарній позиції 84.02     2      10
 
 84.05 10000,
 84.05 90000 Газогенератори або пароге-
        нератори з очисними уста-
        новками чи без них, генера-
        тори ацетиленові та анало-
        гічні з очисними установка-
        ми чи без них          2      10
 
 84.06 19110,
 84.06 19130,
 84.06 19150,
 84.06 19900 Турбіни на водяній парі або
        на інших робочих тілах      2      10
 
 84.07 33900 Двигуни внутрішнього  зго-
        рання із запалюванням від
        іскри  із зворотно-посту-
        пальним рухом поршня або
        роторнопоршневі         2      10
 
 84.12 10900 Двигуни і силові установки
        інші               2      10
 
84.14 10300, Насоси вакуумні та повітряні;   2      10
84.14 10500, компресори повітряні та газові,
84.14 80600, вентилятори; вентиляційні або ви-
84.14 80710, тяжні шафи з вентилятором і фі-
84.14 80790, льтром чи без нього
84.14 80900,
84.14 90900
84.14 30990  Компресори, що використовуються у 20      20
       холодильному обладнанні, інші
 
 84.17 80100,
 84.17 80900 Сміттєспалювальні печі, пе-
        чі інші             2      10
84.19 (крім   Устаткування промислове  і   2      30
84.19 11000,  лабораторне з електричним і
84.19 19000,  неелектричним  нагріванням
84.19 20000,  для оброблення матеріалів
84.19 50100,  шляхом  зміни температури
84.19 81100,  (нагрівання,    варіння,
84.19 81910,  дистиляції,  ректифікації,
84.19 81990,  стерилізації, пастеризації,
84.19 89900,  пропарювання,   сушіння,
84.19 90100)  випарювання,  конденсації
        або   охолодження),  за
        винятком устаткування, що
        використовується в побуті;
        водонагрівальні  пристрої
        неелектричні     (крім
        водонагрівальних агрегатів
        проточних газових побутових
        (газових  колонок);  крім
        градирних  вентиляторів з
        тепловим навантаженням до
        50 кВт)
 
84.19 19000   Безінерційні водонагрівачі   5      30
        або   теплові   водні
        акумулятори,  інші  (крім
        водонагрівальних  апаратів
        проточних газових побутових
        (газових колонок)
 
84.19 11000,  Тільки   водонагрівальні   20      20
84.19 19000   апарати  проточні  газові
        побутові (газові колонки)
 
84.19 20000   Стерилізатори   медичні,   5      30
        хірургічні і лабораторні
 
84.19 50100   Теплообмінники     для   5      30
        цивільної авіації
 
84.19 81100,  Машини,   агрегати  та   5      30
84.19 81910,  устаткування      для
84.19 81990   приготування    гарячих
        напоїв,  приготування або
        підігрівання їжі
 
84.19 89900   Тільки градирні вентилятори   15      30
        з тепловим навантаженням до
        50 кВт
 
84.19 90100   Частини    теплообмінних   5      30
        агрегатів,  для цивільної
        авіації
 
84.21 19910, Центрифуги, включаючи відцентрові 2      10
84.21 19990, сушильні агрегати для фільтрування 
84.21 21900, або очищення рідин і газів (крім
84.21 23900, обладнання для фільтрування або
84.21 29900, очищення води продуктивністю 
84.21 31900, 500 л/год. і більше; систем очищення 
84.21 39300, повітря для двигунів тракторів)
84.21 39510,
84.21 39550,
84.21 39710,
84.21 39750,
84.21 39990,
84.21 91000,
84.21 99000
 
84.21 21900  Тільки обладнання для фільтрування 0,1    10
       або очищення води продуктивністю 
       500 л/год. і більше
 
84.21 31900  Тільки системи очищення повітря  1      10
       для двигунів тракторів
 
 84.24 81100 Механічні пристрої (в тому
        числі з ручним управлінням)
        для розбризкування або роз-
        пилення рідких і порошкопо-
        дібних матеріалів; вогне-
        гасники (заряджені або не-
        заряджені); пульверизаторні
        та аналогічні пристрої; па-
        роструменеві або піскостру-
        меневі та аналогічні ме-
        тальні пристрої         2      30
 
84.26 12000, Дерик-крани; крани  підйомні  різних  2   10
84.26 19000, типів, включаючи кабель-крани, ферми
84.26 49000, підйомні рухливі; 
84.26 91100, транспортери стоєчні та автомобілі-май-
84.26 91900, стерні з підйомним краном (крім кранів 
84.26 99100, козлових)
84.26 99900
 
84.31 39900,  Частини,     призначені   2      10
84.31 49800   виключно або переважно для
        устаткування, включеного до
        товарних  позицій  84.26,
        84.28 - 84.30, інші  (крім
        запасних   частин   до
        екскаваторів)
 
84.31 49800   Тільки запасні частини до   1      5
        екскаваторів
 84.32 29500,
 84.32 29900,
 84.32 30900,
 84.32 40100,
 84.32 40900,
 84.32 90900 Машини сільськогосподарські   2      10
        
 84.32 29900 (тільки універсальні обертові  0,2      10
        агрегати для обробітку грунту)
 (терміном до 31.12.98)        
 
 84.33 11590,
 84.33 11900,
 84.33 19100,
 84.33 19510,
 84.33 19700,
 84.33 19900
 84.33 20100,
 84.33 20510,
 84.33 20900,
 84.33 30100,
 84.33 30900,
 84.33 40100,
 84.33 40900,
 84.33 53100,
 84.33 53900,
 84.33 59100,
 84.33 59900,
 84.33 60100,
 84.33 60900,
 84.33 90000 Машини і механізми для зби-
        рання чи обмолоту сільсько-
        господарських культур, пре-
        си-підбирачі, преси для со-
        ломи чи сіна; сінокосарки і
        газонокосарки; машини для
        очищення,  сортування  та
        вибракування яєць, фруктів
        та  інших  сільськогоспо-
        дарських продуктів,  крім
        зазначених у товарній пози-
        ції 84.37            0      10
 
 84.34 90000  Тільки частини до устаткува-   2    10
        ння для обробки та переробки
        молока в сільському госпо-
        дарстві та промисловості
 
 84.36 21000,
 84.36 80000 Устаткування інше    для
        сільського  господарства,
        садівництва,  лісівництва,
        птахівництва і бджільницт-
        ва, включаючи устаткування
        для пророщування насіння (з
        механічним  або нагрівним
        пристроєм); інкубатори для
        птахівництва і брудери      2      10
 
 84.37 90000 Машини для очищення, сорту-
        вання або просівання насін-
        ня, зерна і бобових культур
        (частини)            2      10
 
 84.39 20000 Обладнання для виробництва
        паперу та картону        2      10
 
 84.41 30000 Обладнання для виготовлення
        картонних труб          2      10
 
 84.43 90000 Частини до обладнання дру-
        карського            2      10
 
84.55 10000 Трубопрокатні стани             2   10
 
84.55 21000 Стани гарячої прокатки і комбіновані   10  10
      стани гарячої та холодної прокатки
      
84.55 22000 Стани холодної прокатки           10  10
 
 84.56 20000,
 84.56 30000,
 84.56 90000 Верстати лазерні, електрон-
        но-променеві, іонно-проме-
        неві  та  інші променеві
        верстати   ультразвукові,
        електроерозійні з викорис-
        танням електрохімічних та
        плазмових засобів        2      10
 
 84.57 20000,
 84.57 30000 Центри обробні,  верстати
        агрегатні однопозиційні та
        багатопозиційні для обробки
        металу              2      10
 
 84.58 19100,
 84.58 91100 Верстати токарні металорі-
        зальні              2      10
 84.59 10000,
 84.59 21910,
 84.59 21990,
 84.59 29910,
 84.59 29990,
 84.59 31000,
 84.59 39000,
 84.59 40100,
 84.59 40900,
 84.59 51000,
 84.59 59000,
 84.59 61910,
 84.59 61990,
 84.59 69910,
 84.59 69990,
 84.59 70000 Верстати   металорізальні
        (включаючи агрегатні верс-
        тати, в тому числі такі, що
        можуть бути вмонтовані в
        автоматичні лінії), сверд-
        лувальні,  розточувальні,
        фрезерні для нарізання зов-
        нішньої і внутрішньої різь-
        би, крім токарних верста-
        тів, зазначених у товарній
        позиції 84.58          2      10
 
84.60 19000  Верстати плоскошліфувальні, з   2      10
       точністю позиціювання по будь-
       якій осі не менш як 0,01 мм, 
       інші
 
84.60 40000  Верстати хонінгувальні, прити-  2      10
       ральні (крім верстатів хонінгу-
       вальних з числовим  програмним
       керуванням з точністю обробки
       форми отвору до 0,01 мм)
 
84.60 40000  Тільки верстати хонінгувальні з  0,5      10
       числовим програмним керуванням
       з точністю обробки форми отвору
       до 0,01 мм
 
84.61 30000    Верстати протяжні            0  10
 
84.61 40     Верстати зуборізні, зубошліфувальні   0  10
           та зубообробні
 
 84.62 29100,
 84.62 39910 Верстати (включаючи преси)
        для обробки металів куван-
        ням, пресуванням або штам-
        пуванням; верстати (включа-
        ючи преси) згинальні, пра-
        вильні, обрізувальні, від-
        різувальні, діркопробивні,
        накатні; преси інші, в ін-
        шому місці не названі      2      10
 
 84.65 96000 Верстати для обробки дере-
        ва, пробки, кістки, ебоні-
        ту,  твердих пластмас та
        аналогічних твердих матері-
        алів  (включаючи верстати
        для забивання цвяхів, скрі-
        пок, склеювання та інших
        видів складання)         2      30
 
 84.66 92800   Інші частини і приладдя для   2    10
         верстатів,   зазначених  у
         товарній позиції 84.65
 
 84.67 81000 Інструменти ручні (машини)
        з пневматичним або вбудова-
        ним неелектричним приводом    2      30
 
 84.71 10900 Машини автоматичні для об-
        робки інформації та їх бло-
        ки, інші             5      20
        
84.79.40000, Машини і   механічні    пристрої  2   10
84.79.81000, спеціального  призначення,  ніде  в
84.79.82000, іншому місці цієї групи спеціально не
84.79.89100, згадані  (крім машин та механічних
84.79.89300, пристроїв медичного призначення для
84.79.89500, змішування,       перемішування,
84.79.89600, подрібнення, розмелювання, грохочення,
84.79.89800  гомогенізації,   емульгації   та
       розмішування  продуктивністю  понад
       50 кг/год;       ультразвукових
       диспергаторів, машин для розкриття та
       закриття чавунного  вічка  доменної
       печі; машин та механічних пристроїв
       для  капсулювання,   таблетування,
       сушіння,  гранулювання  лікарських
       засобів,  нанесення  покриття  на
       гранули,  таблетки;  установок  з
       рекуперації  брухту   свинцю   з
       рафінуванням і легуванням у комплекті
       з  обладнанням  для   розширення
       виробництва     свинцево-кислотних
       акумуляторів)
 
84.79 82000  Тільки машини та механічні пристрої 0,1  10
       медичного призначення для змішування,
       перемішування,      подрібнення,
       розмелювання,       грохочення,
       гомогенізації,   емульгації   та
       розмішування продуктивністю   понад
       50 кг/год.
 
84.79 89800  Тільки машини та механічні пристрої 1   10
       для   капсулювання,  таблетування,
       сушіння,  гранулювання  лікарських
       засобів,  нанесення  покриття  на
       гранули, таблетки
 
 84.79 89600   Тільки      ультразвукові   10    20
         диспергатори
 
84.79 89800 Тільки машини  для  розкриття  та   20  20
      закриття чавунного вічка доменної печі
 
 84.82 80000 Підшипники кочення: шарикові,
        роликові                 2  10
 
84.83 10100, Вали трансмісійні (включаючи кулачкові   2  10
84.83 10300, та колінчасті) і кривошипи; корпуси
84.83 10410, підшипників,  підшипники  ковзання;
84.83 10510, зубчасті передачі та зубчасті колеса
84.83 10580, разом з  валами,  кулькові  ходові
84.83 10900, гвинти;  коробки  передач  та інші
84.83 20000, редукційні  механізми,   включаючи
84.83 30100, гідротрансформатори; маховики і шківи,
84.83 30510, включаючи поліспасти, муфти, шарнірні
84.83 30590, з'єднання    (у  тому  числі  і
84.83 30900, універсальні) (крім карданних валів і
84.83 40100, захистів   карданних  валів  для
84.83 50100, тракторів)
84.83 50910,
84.83 60100,
84.83 60910,
84.83 60990,
84.83 90100,
84.83 90300,
84.83 90920,
84.83 90980
 
84.83 10900  Тільки карданні вали для тракторів     1  10
 
84.83 90980  Тільки захисти  для карданних валів    1  10
       для тракторів
 
 85.01 10990,
 85.01 32100,
 
 
 85.11 50900 Електроустаткування для за-
        палювання і пуску двигунів
        внутрішнього згорання від
        іскри або від  стиснення
        пальної суміші          2      10
 
 85.12 10910 Інші генератори         2      10
 
 85.29 10100,
 85.29 10900 Частини, призначені виключ-
        но або в основному для апа-
        ратури, що класифікується в
        товарних позиціях 85.25 -
        85.28              5      20
 
 85.37 10100 Пульти, панелі  (включаючи
        панелі числового управлін-
        ня), консолі, столи, розпо-
        дільні щити та інші основи
        для електричної апаратури,
        зазначеної у товарних пози-
        ціях 85.35 і 85.36, для уп-
        равління  чи  розподілу
        електричного  струму,  що
        вміщують прилади чи прист-
        рої, зазначені в групі 90,
        за винятком  комутаційних
        пристроїв ( 85.17 )       2      10
 
 85.38 10000 Частини, призначені виключ-
        но або в основному для апа-
        ратури, зазначеної у товар-
        них позиціях 85.35, 85.36
        та 85.37             2      10
 
 85.43 90900 Машини електричні та апара-
        тура спеціального призна-
        чення, не названі в іншому
        місці              2      10
 
 85.44 70000 Кабелі волоконно-оптичні (крім кабелів  2    5
       волоконно-оптичних для магістральних,
       зонових та міських мереж зв'язку, крім
       морських, міжблочних підвісних та в
       грозозахисних тросах енергосистем)
 
 85.44 70000 Тільки кабелі волоконно-оптичні для    20   20
       магістральних, зонових та міських
       мереж зв'язку, крім морських,
       міжблочних, підвісних та в
       грозозахисних тросах енергосистем
 
 85.45 11000 Електроди, що використову-
        ються в печах          2      10
 
 85.48     Запасні частини та приладдя
        до товарних позицій 85.29
        10500, 85.29 10700        2      10
 
 86.09 00100, Контейнери (включаючи кон-
 86.09 00900 тейнери для перевезення рі-
        дин), спеціально призначені
        й обладнані для перевезення
        одним  і  більше  видами
        транспорту            2      10
 
 87.16 40000 Автомобільні причепи та на-
        півпричепи, що мають макси-
        мальну масу з повним наван-
        таженням 20 і більше тонн    0      10
 
 90.02 90990 Лінзи, призми, дзеркала та
        інші  оптичні елементи з
        будь-якого матеріалу в збо-
        рі, які є частинами інстру-
        ментів і приладів  (крім
        скляних заготовок для цих
        виробів)             2      10
 
 90.15 20100 Прилади та інструменти гео-
        дезичні (включаючи фотогра-
        метричні),  гідрографічні,
        океанографічні, гідрологіч-
        ні, метеорологічні та гео-
        фізичні  (крім компасів);
        далекоміри            5      20
 
 90.27 20900,  Прилади й апаратура для        2    10
 90.27 40000,  фізичного і хімічного аналізу
 90.27 50000,  (наприклад спектрометри, газо-і
 90.27 80110,  димоаналізатори);  прилади й
 90.27 80190,  апаратура  для вимірювання і
 90.27 80910,  контролю   за   в'язкістю,
 90.27 90100.  пористістю,    розширенням,
 90.27 90900  поверховим  натягом   тощо;
         прилади  й  апаратура  для
         вимірювання чи  контролю  за
         кількістю  тепла,  звуку  чи
         світла (включаючи експонометри,
         мікротоми)  (крім  рН-meter,
         рН/іоnеn-meter, рН/Іоп meter,
         аналітичних  мікролабораторій
         на  базі   іоноселективного
         аналізатора, іонометрів)
         
 90.27 80110  Тільки рН   -     meter,    25   25
         рН / іоnеn-meter, рН/Іоn meter
         аналітичні мікролабораторії на
         базі   іоноселективного
         аналізатора, іонометри
 
 90.32 10300,
 90.32 10910,
 90.32 20900,
 90.32 81900,
 90.32 90900 Прилади і апаратура для ав-
        томатичного регулювання та
        управління            2      10
 
 90.33     Частини і приладдя до ма-
        шин, приладів, інструментів
        і апаратури, зазначених у
        групі 90 і не названих в
        іншому місці           2      10
 -------------------------------
   * У відсотках до митної вартості товару
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1054
( 1054-95-п ) від 28.12.95, N 360 ( 360-96-п ) від 27.03.96, N 925
( 925-96-п )  від 07.08.96, N 977 ( 977-96-п ) від 19.08.96,
N 1378 ( 1378-96-п ) від 08.11.96, N 1379 ( 1379-96-п ) від
08.11.96, N 67 ( 67-97-п ) від 27.01.97, N 306 ( 306-97-п ) від
03.04.97, N 916 ( 916-97-п ) від 22.08.97, N 1064 ( 1064-97-п )
від  24.09.97,  N 1120 ( 1120-97-п ) від 08.10.97, N 1432
( 1432-97-п ) від 20.12.97, N 150 ( 150-98-п ) від 16.02.98, N 257
( 257-98-п ) від 02.03.98, N 420 ( 420-98-п ) від 02.04.98, N 693
( 693-98-п ) від  18.05.98, N 1212 ( 1212-98-п ) від 03.08.98,
N 1215 ( 1215-98-п ) від 03.08.98, N 1401 ( 1401-99-п ) від
30.07.99, N 1798 ( 1798-99-п ) від 27.09.99, N 40 ( 40-2000-п )
від 15.01.2000,  N 926 ( 926-2000-п ) від 06.06.2000, N 1707
( 1707-2000-п ) від 16.11.2000 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка