Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про створення спільних українсько-молдавських фінансово-промислових груп


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Молдова
     про створення спільних українсько-молдавських
          фінансово-промислових груп
 
   Уряд України та Уряд Республіки Молдова (надалі - Сторони) з
метою реалізації у двосторонніх відносинах положень Угоди про
створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 року та Угоди про
сприяння  в  створенні  та розвитку виробничих, комерційних,
кредитно-фінансових, страхових  і  змішаних  транснаціональних
об'єднань від 15 квітня 1994 року ( 997_013 ),
   прагнучи забезпечити сприятливі умови  для  підтримки  і
розвитку виробничої кооперації між підприємствами обох держав,
   надаючи важливого  значення  використанню  сучасних  форм
взаємодії  в галузі виробничої, інвестиційної, комерційної і
кредитно-фінансової діяльності,
   домовились про нижченаведене:
               Стаття 1
   Сторони будуть сприяти створенню фінансово-промислових груп
на базі українських і молдавських господарюючих суб'єктів для
встановлення і розвитку технологічних і коопераційних зв'язків.
   Учасниками фінансово-промислових   груп   можуть   бути
підприємства, кредитно-фінансові установи, інвестиційні інститути
і інші організації обох держав будь-якої організаційно-правової
форми незалежно від форм власності, а також третіх країн, як це
передбачено законодавствами України і Республіки Молдова.
   Фінансово-промислові групи  є  юридичними  особами  за
законодавством держав, де вони зареєстровані.
               Стаття 2
   Сторони вважають   найбільш   перспективним   створення
фінансово-промислових груп в таких сферах діяльності:
   - виробництво продукції агропромислового комплексу;
   - виробництво     продукції    сільськогосподарського
машинобудування;
   - виробництво  продукції  електротехнічної  і електронної
промисловості;
   - виробництво продукції легкої промисловості;
   - виробництво продукції меблевої промисловості;
   - та інші.
               Стаття 3
   Сторони виходячи  з  того, що фінансово-промислові групи
формуються з метою об'єднання матеріальних і фінансових ресурсів
їх  учасників  для  підвищення  ефективності  виробництва,
конкурентоздатності на світовому ринку, розширення і поглиблення
раціональних  технологічних  і  коопераційних  зв'язків  між
підприємствами двох країн, збільшення експортного потенціалу в
треті країни, прискорення науково-технічного прогресу і залучення
інвестицій третіх країн.
   Формування фінансово-промислових груп здійснюється згідно з
законодавством обох держав і відповідно до Договору про проведення
узгодженої антимонопольної політики від 23 грудня 1993 р.
               Стаття 4
   Інвестиційна діяльність  фінансово-промислових  груп  буде
проводитись згідно з законодавством держави, в якій здійснюються
інвестиції, і угодами між Сторонами про співробітництво в сфері
інвестиційної  діяльності  і  взаємного  захисту інвестицій
( 498_027 ).
               Стаття 5
   З метою   стимулювання   створення  і  функціонування
фінансово-промислових груп Сторони будуть в разі необхідності
надавати  державі  гарантії  і пільги відповідно до діючого
національного законодавства в сферах діяльності, вказаних в статті
2 цієї Угоди.
               Стаття 6
   З питань, які не передбачені цією Угодою, Сторони будуть
керуватися положеннями Угоди про сприяння в створенні і розвитку
виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних
транснаціональних об'єднань від 15 квітня 1994 р. ( 997_013),
Угоди про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності від 24
грудня 1993 р. і Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку  виробничої  кооперації  підприємств  і  галузей
держав-учасниць  Співдружності Незалежних Держав від 23 грудня
1993 р. ( 997_014 ).
               Стаття 7
   Угода вступає в силу з дати одержання останнього повідомлення
про виконання Сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур і
буде діяти до закінчення шести місяців з дати, коли одна із Сторін
направить іншій Стороні  письмове  повідомлення  про  наміри
припинення її дії.
   Вчинено в м.Кишиневі 29 серпня 1995 року у двох примірниках
кожний українською, молдавською і російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Молдова
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка