Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства охорони здоров"я України, що регулюють трудові відносини


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 161 від 27.08.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 вересня 1995 р.
 vd950827 vn161            за N 324/860
 
    Про внесення змін та доповнень до нормативних актів
    Міністерства охорони здоров'я України, що регулюють
            трудові відносини
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 19 січня 1995 року
"Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору,
до Кодексу законів про працю України" ( 6/95-ВР ), керуючись
дорученням Кабінету Міністрів України від 13.02.95 N 2501/1 щодо
приведення  нормативних  актів  міністерств  і  відомств  у
відповідність  з  зазначеним Законом і відповідно до наказу
Міністерства освіти України від 05.07.95 N 201 ( z0222-95 ) "Про
внесення змін та доповнень до нормативних актів Міністерства
освіти України, що регулюють трудові відносини" Н А К А З У Ю:
   Внести такі зміни і  доповнення  до  нормативних актів
Міністерства охорони здоров'я України, що  регулюють  трудові
відносини у закладах освіти і науково-дослідних установах:
   1. До Положення про порядок наймання та звільнення ректора
медичного (фармацевтичного) вузу, інституту удосконалення лікарів,
директора науково-дослідної установи, що є у загальнодержавній
власності, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
26.05.93 N 116 ( z0060-93 ) "Про застосування контрактної форми
наймання на роботу ректора медичного (фармацевтичного)  вузу,
інституту  удосконалення  лікарів, директора науково-дослідної
установи".
   1.1. Пункт 2.6. після слів "вищих  навчальних  закладів"
доповнити словами" "(біля 1/3 членів конкурсної комісії, які
обираються загальними зборами, на конференції трудового колективу
або вченою радою)".
   1.2. У пункті 2.9:
   1.2.1. Абзац перший у першому реченні після слів "двох
тижнів" доповнити словами "але не пізніше терміну закінчення
конкурсу".
   Друге речення викласти у такій редакції:  "За  бажанням
претендентів, а також за дорученням конкурсної комісії їм може
бути надана можливість для ознайомлення із закладом  освіти,
вивчення питань, пов'язаних із виконанням обов'язків керівника,
зустрічі із трудовим колективом, викладення своєї програми". Після
цього доповнити реченням: "За наявності двох і більше учасників
конкурсна комісія зобов'язана провести у закладі освіти рейтинг
претендентів, які беруть участь у конкурсі".
   1.2.2. У абзаці другому слова "в повному складі" замінити
словами "у складі не менше 2/3 членів комісії".
   1.2.3. Абзац третій після слів "більше половини" доповнити
словом "присутніх".
   1.2.4. Абзац четвертий викласти у такій редакції: "Якщо
голоси розділилися порівну, то приймається рішення, за яке віддав
голос голова комісії. Якщо жоден із учасників конкурсу не отримав
більшості голосів присутніх членів комісії, за рішенням конкурсної
комісії може бути  проведено  повторне  голосування.  Конкурс
вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками
повторного голосування жоден із учасників конкурсу не набрав
необхідної кількості голосів або були допущені процедурні чи інші
порушення порядку  проведення  конкурсу,  встановленого  цим
Положенням".
   2. Поширити на підпорядковані Міністерству охорони здоров'я
України вищі навчальні заклади і інститути удосконалення лікарів
дію п.2.3 та 4 наказу Міністерства освіти України від 05.07.95
N 201 ( z0222-95, z0104-93 ) "Про внесення змін та доповнень до
нормативних актів Міністерства освіти України, що  регулюють
трудові відносини".
   3. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Сердюка А.М.
 
 Міністр                       Є.С.Короленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка