Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів


 
         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 510 від 05.11.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 грудня 1996 р.
 vd961105 vn510            за N 709/1734
 
     Щодо перереєстрації митних ліцензійних складів
 
   На виконання  постанови  Кабінету міністрів України "Про
впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" від 14 серпня
1996 року  N 954 ( 954-96-п ) з метою посилення контролю за
діяльністю митних ліцензійних складів та  запобігання порушень
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства,
Н А К А З У Ю:
   1. Запровадити щорічну перереєстрацію митних  ліцензійних
складів на території України.
   2. Затвердити Положення про порядок здійснення перереєстрації
митних ліцензійних складів на території України (додається).
   3. Митницям  інформувати  суб'єктів  зовнішньоекономічної
діяльності про запровадження та порядок проведення перереєстрації
митних ліцензійних складів.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
голови Комітету Соловкова Ю.П.
 
 Голова Комітету                     Л.Деркач
                     Затверджено
               наказом Державного митного комітету
               України від 5 листопада 1996 р. N 510
              Положення
      про порядок здійснення перереєстрації митних
       ліцензійних складів на території України
   Цим Положенням встановлюється єдиний  порядок  здійснення
перереєстрації митних ліцензійних складів, впровадженої Державним
митним комітетом України на виконання п.2 постанови Кабінету
Міністрів України "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних
складів" від 14 серпня 1996 року N 954 ( 954-96-п )  з метою
вдосконалення роботи митних ліцензійних складів та запобігання
порушень митного законодавства при їх експлуатації.
           1. Загальні положення
   1.1. Перереєстрація проводиться щорічно в термін з 1 по 31
грудня.
   1.2. Перереєстрації підлягають митні ліцензійні склади, що на
момент  початку  проведення  перереєстрації отримали ліцензію
Державного митного комітету України на право  відкриття  та
діяльності митного ліцензійного складу і внесені до бази даних по
обліку митних ліцензійних складів Державного митного комітету
України.
       2. Механізм проведення перереєстрації
   2.1. Перереєстрація проводиться двома послідовними етапами.
Перший етап перереєстрації здійснюється митницями, другий етап -
Державним митним комітетом України.
   2.2. На першому етапі перереєстрації кожна митниця здійснює
перевірку митних ліцензійних складів, що знаходяться в зоні її
діяльності. Для проведення перевірки створюється робоча група із
фахівців  митниці.  Кількісний  склад групи встановлюється в
залежності від  кількості  митних  ліцензійних  складів,  що
знаходяться  в  зоні  діяльності  митниці.  Керівником групи
призначається заступник начальника  митниці.  Перелік  митних
ліцензійних складів, що підлягають перереєстрації, кількісний та
персональний склад робочої групи затверджуються наказом начальника
митниці.
   2.3. Митниці здійснюють перевірку відповідності діяльності
митних ліцензійних складів вимогам чинного законодавства.
   2.4. Результати  перевірки  митних  ліцензійних  складів
оформлюються актами перевірки, по кожному складу окремо.
   Власнику митного ліцензійного складу надається в письмовій
формі висновок робочої групи з зазначенням того, що митний
ліцензійний склад  пропонується   (не   пропонується)   до
перереєстрації. Висновок завіряється підписом керівника групи та
печаткою митниці.
   2.5. Митниця за результатами перевірки складає два переліки:
   - перелік 1, що містить митні ліцензійні  склади,  які
пропонуються для перереєстрації;
   - перелік 2, що містить митні ліцензійні склади, як такі, що
не можуть бути перереєстровані.
   Переліки 1, 2 складаються за формою, наведеною в додатках
N 1, 2, і затверджуються наказом начальника митниці.
   Підставою для внесення  митних  ліцензійних  складів  до
переліків 1, 2 є висновок робочої групи. Додатковою підставою для
внесення митних ліцензійних складів до переліку 1 є подання
митниці суб'єктом господарської діяльності - власником митного
ліцензійного складу платіжного доручення про сплату збору за
перереєстрацію.
   Збір сплачується і платіжне доручення подається в термін, що
не  перевищує  трьох днів з дати вручення власнику митного
ліцензійного складу письмового висновку.
   2.6. Зазначені в п.п.2.4., 2.5. матеріали до 18 грудня
надсилаються електронною та звичайною поштою до Державного митного
комітету України.
   2.7. На другому етапі перереєстрації Державний митний комітет
України  в  10-денний  термін  розглядає надіслані митницями
пропозиції, приймає остаточне рішення і затверджує своїм наказом
результати перереєстрації:
   - перелік 1 - митні ліцензійні склади, що перереєстровані;
   - перелік 2 - митні ліцензійні склади, що не перереєстровані.
   2.8. З урахуванням результатів  перереєстрації  вносяться
відповідні зміни до компьютерної бази даних по обліку митних
ліцензійних складів, що ведеться Державним митним  комітетом
України.
   2.9. Наказ  Державного  митного  комітету  України  щодо
затвердження результатів перереєстрації митних ліцензійних складів
розсилається електронною та звичайною поштою митницям.
   2.10. Після  одержання  наказу  Держмиткому  України  на
зворотньому боці ліцензій тих митних ліцензійних складів, що
перереєстровані, здійснюється запис такого змісту:
   "Перереєстровано наказом Держмиткому України від "__" _______
199_ року N ______".
   Запис посвідчується підписом начальника митниці або його
заступника і печаткою митниці.
   Ліцензії тих  митних  ліцензійних  складів,  що  не
перереєстровані, вилучаються митницями у суб'єктів господарської
діяльності - власників митних ліцензійних складів і зберігаються в
справах митниці.
          3. Збір за перереєстрацію
   3.1. Збір  за  перереєстрацію митних ліцензійних складів
зараховується до державного бюджету.
   3.2. Збір  за перереєстрацію митного ліцензійного складу
сплачується суб'єктом господарської діяльності - власником митного
ліцензійного складу за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів
України.
   3.3. Збір за перереєстрацію митного ліцензійного складу,
починаючи з 1997 року, не стягується, якщо суб'єкт господарської
діяльності отримав ліцензію на право відкриття та діяльності
митного ліцензійного  складу  в  поточному  році  проведення
перереєстрації  і  сплатив митний збір за відкриття митного
ліцензійного складу.
   3.4. За перереєстрацію, що проводиться у 1996 році, збір
сплачується власниками всіх митних ліцензійних складів, що внесені
до переліку 1.
                     Додаток N 1
               до Положення про порядок здійснення
               перереєстрації митних ліцензійних
               складів на території України
              Перелік 1
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N | N  |Назва підприєм-|Адреса під-|Адреса|Номер та  |Приміт-|
|п/п|п/п в|ства-власника |приємства |МЛС  |дата видачі|ка   |
|  |м-ці |МЛС      |      |   |ліцензії  |    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                     Додаток N 2
               до Положення про порядок здійснення
               перереєстрації митних ліцензійних
               складів на території України
              Перелік 2
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N | N  |Назва підприєм-|Адреса під-|Адреса|Номер та  |Пору- |
|п/п|п/п в|ства-власника |приємства |МЛС  |дата видачі|шення |
|  |м-ці |МЛС      |      |   |ліцензії  |    |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка