Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи


          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 84 від 06.11.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 листопада 1996 р.
 vd961106 vn84            за N 681/1706
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
                       та соцполітики
     N 238 ( z0470-01 ) від 25.05.2001 )
   Про Норми оплати праці експертів, які залучаються для
   проведення державної наукової та науково-технічної
              експертизи
 
   На виконання Указу Президента України від 25.08.96 N 762/96
"Про грошову реформу в Україні" та постанови Кабінету Міністрів
України від 26.07.96 N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення заробітної
плати працівників бюджетних установ і організацій" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються
для проведення державної наукової та науково-технічної експертизи,
що проводиться за рахунок коштів державного бюджету, згідно з
додатком.
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 28.03.96 N 31 ( z0164-96 ) "Про норми оплати
праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової
та науково-технічної експертизи".
   3. Норми оплати праці експертів, затверджені цим наказом,
вводяться в дію з 1 вересня 1996 року.
 
 Міністр                     М.П.Білоблоцький
                         Додаток
                   до наказу Міністерства праці
                   України від 06.11.96 N 84
               Норми
   оплати праці експертів, які залучаються для проведення
   державної наукової та науково-технічної експертизи, що
     проводиться за рахунок коштів державного бюджету
                               грн.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
        Види робіт      |   Розмір оплати
                  |—————————————————————————————
                  |за індивіду- |за експертизу у
                  |альну експер-|складі експерт-
                  |тизу     |ної групи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівництво роботою експертної групи    -      до 33
Участь у засіданні експертної групи    -      до 3
Складання висновків по розділу чи
окремому питанню об'єкта наукової та
науково-технічної експертизи       до 33     до 29
Складання висновку в цілому (зведе-
ного висновку) по об'єкту наукової
та науково-технічної експертизи     до 49     до 33
Складання висновку в цілому з вико-
наних робіт по національних, міждер-
жавних, галузевих, міжгалузевих, ін-
новаційних програмах та проектах
державного значення           до 55      -
Консультації з окремих питань екс-
пертизи, попередній аналіз об'єкта
наукової та науково-технічної екс-
пертизи                 до 6     до 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: Якщо експерт при розгляді одного об'єкта наукової та
     науково-технічної експертизи  виконує  кілька  видів
     вищезгаданих робіт, то сумарний розмір оплати не повинен
     перевищувати 33 грн. (експертиза у складі експертної
     групи, індивідуальна експертиза), 49 грн. (складання
     висновку  в  цілому  по  об'єкту  наукової  та
     науково-технічної  експертизи),  55 грн.  (складання
     висновку  в  цілому  по  об'єкту  наукової  та
     науково-технічної експертизи  з виконаних робіт  по
     національних, міждержавних,  галузевих, міжгалузевих,
     інноваційних програмах та проектах державного значення).
     При експертизі об'єкта, виконаного на іноземній мові
     (крім  російської),  розмір  оплати  за  проведення
     експертизи підвищується на 15 відсотків.
     В окремих випадках за поданням Міністерства України у
     справах науки і технологій за погодженням з Мінпраці та
     Мінфіном розміри оплати  за  проведення  експертизи
     великомасштабних об'єктів можуть перевищувати норми,
     затверджені цим  наказом,  за  умови  обов'язкового
     дотримання обмежень, визначених Законом України "Про
     наукову і науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), в
     розмірах коштів, що спрямовані на покриття витрат на
     експертизу.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка