Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи щодо застосування статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"


 
      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
            І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 577 від 11.09.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 вересня 1996 р.
 vd960911 vn577            за 560/1585
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МЗЕЗторгу
    N 664 ( z0697-98 ) від 09.10.98 )
     Про додаткові заходи щодо застосування статті 37
    Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
 
   З  метою  посилення  контролю  за  зовнішньоекономічними
операціями  суб'єктів  господарської  діяльності,  до  яких
застосовується така спеціальна санкція, як режим індивідуального
ліцензування, на виконання статті 37  Закону  України  "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та у відповідності з
Указами Президента України від 07.09.94 N 504/94, від 07.11.94
N 659/94 і від 10.02.96 N 124/96, Н А К А З У Ю:
   1. Установити,  що  контракти  суб'єктів  господарської
діяльності, до яких застосовується така спеціальна санкція, як
режим індивідуального ліцензування згідно зі статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) у разі,
якщо за такими контрактами експортуються (вивозяться) за межі
України ліквідні товари (за переліком, зазначеним в п.2 цього
наказу) підлягають обов'язковій ціновій експертизі.
   2. Затвердити перелік ліквідних товарів, що зазначені в п.1
цього  наказу  (додається).  Цей  перелік може переглядатися
МЗЕЗторгом України у разі необхідності. Зміни та доповнення до
переліку затверджуються наказом МЗЕЗторгу України.
   3. Установити, що цінова експертиза по контрактах, зазначених
в  п.1  цього  наказу  проводиться МЗЕЗторгом України, його
територіальними  органами  та  уповноваженими  Міністерством
організаціями.
   4. Цінову експертизу для суб'єктів господарської діяльності,
зазначених в п.1 цього наказу, які зареєстровані як суб'єкти
підприємницької діяльності на території відповідних  місцевих
органів державної влади, мають право проводити:
   - в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Дніпропетровській,
Запорізькій,  Луганській,  Львівській,  Одеській,  Харківській
областях відповідно - Міністерство торгівлі, зовнішньоекономічних
зв'язків і захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим,
обласні управління ЗЕЗ по контрактах, вартість яких не перевищує
500000 дол.США;
   - в інших областях та містах Києві та  Севастополі  -
управління ЗЕЗ цих областей та міст по контрактах, вартість яких
не перевищує 250000 дол.США.
   По контрактах,  вартість  яких  перевищує  відповідно
вищезазначені суми, цінові експертизи проводяться  МЗЕЗторгом
України та Державним інформаційно-аналітичним центром моніторингу
зовнішніх товарних ринків.
   5. Дія цього наказу не поширюється на контракти, ціни в яких
відповідають індикативним цінам,  у  разі  якщо  встановлені
відповідні індикативні ціни на відповідні товари.
   6. Установити, що МЗЕЗторг України, Міністерство торгівлі,
зовнішньоекономічних зв'язків і захисту прав споживачів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міське
управління ЗЕЗ оформляють індивідуальні (разові) ліцензії при
застосуванні режиму  індивідуального  ліцензування  за  умови
наявності висновку цінової експертизи, який оформлено відповідним
органом чи організацією, що передбачені в п.4 цього наказу.
   7. Міністерству торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і
захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київському  та  Севастопольському міським управлінням ЗЕЗ та
Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх
товарних  ринків  щомісячно  звітувати  перед  МЗЕЗторгом по
встановленій формі згідно з додатком.
   8. Управлінню ринкової кон'юнктури та цінової інформації
(Кліточенко Т.М.) проводити експертизи згідно з п.1 цього наказу,
визначити поняття цінової експертизи, розробити та подати на
затвердження порядок проведення цінових експертиз та оформлення
експертного висновку і вимоги до експертного висновку, а також
довести  через   управління   інформаційного   забезпечення
(Загорняк О.В.) цей порядок, вимоги та форми звітів, зазначені в
п.7 цього наказу, до органів та організацій - виконавців цінових
експертиз.
   9. Управлінню ринкової кон'юнктури та цінової інформації
(Кліточенко Т.М.)  разом  з  управлінням  експортно-імпортного
контролю (Уваров В.В.) та Головним управлінням з питань зовнішньої
торгівлі (Віслоух О.В.) як правило раз на календарний місяць
переглядати перелік товарів, зазначений в п.2 цього наказу з метою
внесення  необхідних  змін та доповнень і подавати його на
затвердження Міністру.
   10. Юридичному  управлінню  (Сервінський А.Ю.)  разом з
управлінням  ринкової  кон'юнктури  та  цінової  інформації
(Кліточенко Т.М.) здійснити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
   11. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у триденний термін з дати його
реєстрації  у  Міністерстві юстиції України та в подальшому
публікації змін і доповнень до переліку, зазначеного в п.2 цього
наказу.
   12. Установити, що інші накази МЗЕЗторгу України діють в
частинах, що не суперечать цьому наказу.
   13. Покласти контроль за  виконанням  цього  наказу  на
заступника Міністра Олійника В.І.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
                        Затверджено
                     наказом МЗЕЗторгу України
                     від 11.09.96 р. N 577
               Перелік
   ліквідних експортних товарів виробництва підприємств
   України (в тому числі сільськогосподарської продукції
          та продуктів її переробки)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|     Найменування товарів     |    Код ТН ЗЕД   |
|————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|Чавун                  |72.01.10        |
|Феросилікомарганець           |72.02.30000      |
|Відходи і брухт чорних металів     |72.04.         |
|Прокат чорних металів          |72.07.11        |
|                    |72.07.12        |
|                    |72.07.20        |
|                    |72.08.12        |
|                    |72.08.23        |
|                    |72.08.90        |
|                    |72.09.42        |
|                    |72.09.43        |
|                    |72.13.31000      |
|                    |72.14.40        |
|                    |72.28.20        |
|Мідь і сплави мідні           |74.01.         |
|                    |74.02.         |
|                    |74.03.         |
|Відходи і брухт мідні          |74.04.         |
|Алюміній необроблений          |76.01.         |
|Відходи і брухт алюмінієві       |76.02.         |
|Нафта і нафтопродукти, в тому числі от- |27.10.00        |
|римані з бітумінозних порід (за виклю- |            |
|ченням сирих); продукти в іншому місці |            |
|не поіменовані, що містять 70 і більше |            |
|мас.% нафти чи нафтопродуктів, отриманих|            |
|з бітумінозних порід, причому ці продук-|            |
|ти є основними складовими        |            |
|Аміак                  |28.14.10000      |
|Каустична та кальцинована соди     |28.15.11000      |
|Двоокис титану             |28.23.00000      |
|Етилен                 |29.01.21000      |
|Пропілен                |29.01.22000      |
|Циклогексанон              |29.02.11000      |
|Метиленхлорид              |29.03.12000      |
|Хлороформ                |29.03.13000      |
|Винилхлоридмономер           |29.03.21000      |
|Уксусна кислота             |29.15.21000      |
|Адипінова кислота            |29.17.12        |
|Карбамід                |31.02.10        |
|Аміачна селітра             |31.02.30        |
|Суперфосфат               |31.03.10000      |
|Нітроамофоска              |31.05.20        |
|Амофос, диамонійфосфат         |31.05.40000      |
|Живі тварини              |01.02.90        |
|                    |01.04.10900      |
|М'ясо                  |02.01.00        |
|                    |02.02.00        |
|                    |02.03.00        |
|                    |02.04.00        |
|Молоко і молочні продукти, казеїн    |04.01.         |
|                    |04.02.         |
|                    |04.05.00        |
|                    |04.10.00000      |
|Горох                  |07.13.10.900      |
|Зернові                 |10.01.         |
|                    |10.02.00000      |
|                    |10.03.00        |
|                    |10.04.00        |
|                    |10.05.         |
|                    |10.08.         |
|Мука                  |11.01.00000      |
|                    |11.02.10000      |
|Крупи                  |11.03.11        |
|                    |11.03.19        |
|Насіння ріпаку             |12.05.00900      |
|Насіння соняшнику            |12.06.00        |
|Шрот                  |12.08.90000      |
|Олія соняшникова            |15.12.11        |
|                    |15.12.19        |
|Цукор                  |17.01.         |
|Меляса                 |17.03.         |
|Спирт етиловий             |22.07.         |
|Шкіряна сировина, напівфабрикати та   |41.01.10        |
|шкіра                  |            |
|                    |41.01.21000      |
|                    |41.01.30        |
|                    |41.01.40000      |
|                    |41.02         |
|                    |41.04.         |
|                    |41.05.         |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
                         Додаток
                    до наказу МЗЕЗторгу України
                    від 11.09.96 р. N 577
                Звіт
   про проведення експертиз ______________________________
               (назва експертної організації)
        в ____________________ 199__ року
            (місяць)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N |Організація-|Організація-|Назва то-|Назва то-|Результат екс-|
|п/п|експортер  |імпортер  |вару, що |вару, що |пертизи, умов-|
|  |      |      |експорту-|імпортує-|ний економіч- |
|  |      |      |ється,  |ться, ці-|ний ефект в  |
|  |      |      |ціна, су-|на, сума |грошовому чи |
|  |      |      |ма    |     |товарному ви- |
|  |      |      |     |     |раженні (якщо |
|  |      |      |     |     |позитивний)  |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка