Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок оцінки вартості дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння під час приватизації


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 220/1 від 14.10.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 жовтня 1996 р.
 vd961014 vn220/1           за N 634/1659
 
     Про порядок оцінки вартості дорогоцінних металів
     та дорогоцінного каміння під час приватизації
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
      N 271 ( z0815-99 ) від 11.11.99 )
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
15 серпня 1996 року N 961 ( 961-96-п ) "Про затвердження Методики
оцінки вартості майна під час приватизації" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  порядок  оцінки  вартості
дорогоцінних металів  та  дорогоцінного  каміння  під  час
приватизації, погоджене з Фондом державного майна України, що
додається.
   2. Головному управлінню дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння (Видолобу  В.В.)  забезпечити  доведення  зазначеного
Положення до  відома  зацікавлених  міністерств,  відомств  і
організацій.
 
 Міністр                     В.М.Короневський
                       Затверджено
                  наказом Міністерства фінансів
                  України від 14 жовтня 1996 року
                  N 220/1
   ( Положення втратило чинність на підставі Наказу Мінфіну
    N 271 ( z0815-99 ) від 11.11.99 )
              Положення
     про порядок оцінки вартості дорогоцінних металів
     та дорогоцінного каміння під час приватизації
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
15 серпня 1996 року N 961 ( 961-96-п ) "Про затвердження Методики
оцінки вартості майна під час приватизації" Міністерство фінансів
України за  погодженням з  Фондом державного майна  України
встановлює порядок  оцінки вартості  дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння під час приватизації.
   1. Оцінка  вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння проводиться у випадках, передбачених пунктом 6 Методики
оцінки вартості  майна  під  час  приватизації,  затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 року
N 961.
   2. Для проведення оцінки вартості дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння державних підприємств і організацій*, у яких
є на обліку зазначені цінності, відповідні органи приватизації
повідомляють Міністерству фінансів України відомості щодо оцінки
вартості дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння під час
приватизації за встановленою формою, згідно з додатком.
__________________
   * Надалі підприємства.
   До них додаються:
   - копія рішення органу приватизації про приватизацію об'єкта;
   - копія  Реєстраційного  посвідчення  органу  державного
пробірного нагляду на право здійснення операцій з дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням;
   - копія ліцензії Міністерства фінансів на право здійснення
підприємницької діяльності по видобуванню дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, виготовленню та реалізації виробів з їх
використанням, збиранню і переробці твердих і рідких відходів
виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
брухт цих матеріалів;
   - державна статистична звітність за формою N 2 дм "Звіт про
залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з
них" з розшифровкою граф 2, 8, 9, 11;
   - акт  інвентаризації дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння і виробів з них;
   - акт інвентаризації дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, що містяться у брухті і відходах;
   - державна статистична звітність додаток до форми N 2 дм
"Звіт про залишки надходження і здачу до Держфонду дорогоцінних
металів у вигляді лому та відходів".
   На підставі розгляду цих документів Міністерство фінансів у
двотижневий термін приймає рішення про включення до акта оцінки
вартості майна  підприємства,  майно  якого  приватизується,
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
   3. Оцінка вартості дорогоцінних металів і  дорогоцінного
каміння визначається  за  закупівельними  цінами на афіновані
дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, що  встановлюються
Національним банком України, а також за цінами на дорогоцінні
метали у виробах і брухті та на  дорогоцінне  каміння,  що
скуповуються у населення, які затверджуються наказом Міністерства
фінансів за погодженням з Національним банком та Міністерством
економіки.
   4. При оцінці вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння слід керуватись цим Положенням та постановою  Кабінету
Міністрів України від 15 серпня 1996 року N 961 ( 961-96-п ) "Про
затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації".
                       Додаток
                 до Положення про порядок оцінки
                 вартості дорогоцінних металів та
                 дорогоцінного каміння під час
                 приватизації
              Відомості
      щодо оцінки вартості дорогоцінних металів та
      дорогоцінного каміння під час приватизації
 
Найменування заявника ____________________________________________
               (орган Фонду державного майна)
Повна назва підприємства і організації, що приватизується ________
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код по ЗКПО _____________________________________
               (загальний класифікатор підприємств
__________________________________________________________________
             та організацій)
Юридична адреса __________________________________________________
          (місцезнаходження підприємства, організації)
Телефон __________________________________________________________
Телекс ___________________________________________________________
Телефакс _________________________________________________________
Рахунок відкрито _________________________________________________
          (найменування та місцезнаходження банку або
__________________________________________________________________
            кредитної установи)
   Просимо вирішити питання щодо оцінки дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння (назва підприємства і організації).
 
 Підпис керівника органу
 Фонду державного майна        Дата ______________ N _____
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка