Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок призначення уповноваженої особи на здійснення функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1215 від 11.10.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 жовтня 1996 р.
 vd961011 vn1215           за N 635/1660
 
    Про затвердження Положення про порядок призначення
    уповноваженої  особи на  здійснення функцій з
    управління акціями, паями, частками господарських
    товариств, які перебувають у загальнодержавній
              власності
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 1205 ( z0452-99 ) від 24.06.99 )
 
   На виконання Указу Президента України від 19.06.95 N 459/95
"Про  забезпечення  управління  майном,  що  перебуває  у
загальнодержавній  власності,  у процесі його приватизації",
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 28.12.95 N 1056
( 1056-95-п ) "Про затвердження Порядку управління акціями, паями,
частками  господарських  товариств,  які  перебувають  у
загальнодержавній власності", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок призначення уповноваженої
особи на здійснення функцій з управління акціями, паями, частками
господарських товариств, які перебувають у  загальнодержавній
власності (додається).
   2. Департаменту управління частками державного  майна  в
місячний  термін  розробити  Положення  про  Постійно  діючу
кваліфікаційну комісію Фонду державного майна України.
   3. Контроль за виконання цього наказу покласти на Заступника
Голови Фонду державного майна України О.Тимошенка.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 11.10.96 N 1215
     ( Положення втратило чинність на підставі Наказу
                  Фонду державного майна
      N 1205 ( z0452-99 ) від 24.06.99 )
              Положення
    про порядок призначення уповноваженої особи на
    здійснення функцій з управління акціями, паями,
    частками господарських товариств, які перебувають
         у загальнодержавній власності
   1. Це Положення розроблено на виконання Указу Президента
України від 19.06.95 N 459/95 "Про забезпечення управління майном,
що перебуває у загальнодержавній  власності,  у процесі його
приватизації", Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.95
N 1056 ( 1056-95-п ) "Про затвердження Порядку управління акціями,
паями, частками господарських  товариств, які  перебувають  у
загальнодержавній власності".
   2. Положення визначає порядок призначення уповноваженої особи
на здійснення функцій з управління акціями, паями, частками
господарських  товариств, які перебувають у загальнодержавній
власності та укладання з нею договору доручення.
   3. Уповноважену особу призначає Фонд державного майна України
або його  регіональні  відділення  відповідно  до  переданих
повноважень, що затверджуються наказом Фонду.
   4. Підставою для призначення уповноваженої особи є:
   - заява  претендента на посаду уповноваженої особи, яка
подається до відповідного органу приватизації;
   - письмове  погодження  кандидатури  уповноваженої  особи
відповідного органу, уповноваженого управляти державним майном;
   - завдання уповноваженій особі на здійснення уповноваженою
особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських
товариств, які перебувають у загальнодержавній власності, яке
розробляється  відповідним  органом,  уповноваженим  управляти
державним майном, у відповідності до вимог п.3 Порядку управління
акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають
у загальнодержавній власності, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.95 N 1056 ( 1056-95-п ), з урахуванням
специфіки товариства.
   5. Заява претендента на посаду уповноваженої особи повинна
містити таку інформацію:
   а) для фізичної особи:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - робочий телефон;
   - домашня адреса:
   - повна назва господарського товариства;
   - код за ЗКПО господарського товариства;
   - юридична адреса господарського товариства.
   б) для юридичної особи:
   - повна назва уповноваженої особи;
   - прізвище, ім'я, по батькові керівника;
   - юридична адреса уповноваженої особи;
   - телефон, телефакс;
   - повна назва господарського товариства;
   - код за ЗКПО господарського товариства;
   - юридична адреса господарського товариства.
   6. До  заяви  претендента на посаду уповноваженої особи
додаються:
   а) для фізичної особи:
   - заповнений листок обліку кадрів;
   - характеристика-рекомендація з основного місця роботи (для
пенсіонерів - з останнього місця роботи);
   б) для юридичної особи:
   - статут.
   7. Заява  претендента  на  посаду  уповноваженої  особи
розглядається протягом місяця.
   8. У разі, якщо заяву подано без додержання вимог, викладених
у п.п.5, 6 цього Положення, і це перешкоджає розгляду заяви, Фонд
державного майна України, його регіональні відділення в тижневий
термін письмово повідомляють про це заявника із зазначенням вимог,
необхідних для виправлення недоліків.
   У разі невиконання зазначених вимог Фондом державного майна
України, його регіональними відділеннями приймається рішення про
відмову у розгляді заяви, про що письмово повідомляється заявник.
   9. Для  визначення  кваліфікаційного рівня та можливості
виконувати обов'язки уповноваженої особи створюється Постійно
діюча кваліфікаційна комісія.
   10. За результатами розгляду заяви приймається одне з рішень
про:
   - призначення уповноваженої особи (у формі розпорядження);
   - відмову у призначенні уповноваженої особи;
   - відмову у призначенні уповноваженої особи із зазначенням
умов, при виконанні яких таке призначення може бути здійснено.
   У розпорядженні про призначення визначається термін укладання
договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з
управління акціями, паями, частками господарського товариства, які
перебувають у загальнодержавній власності.
   11. Рішення про відмову у призначенні або рішення про відмову
у призначенні із зазначенням умов, при виконанні яких таке
призначення може бути здійснено, повинно бути обгрунтовано та у
п'ятиденний термін після його прийняття надсилається заявнику.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка