Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження розміру диференційованої плати за видачу ліцензій на використання радіочастот


 
          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 222 від 15.10.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 листопада 1996 р.
 vd961015 vn222            за N 651/1676
 
    Про затвердження розміру диференційованої плати за
      видачу ліцензій на використання радіочастот
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінзв'язку
    N 7 ( z0095-97 ) від 20.01.97 
    N 4 ( z0029-98 ) від 05.01.98 )
 
   Відповідно до п.5 постанови Кабінету Міністрів України від
17.09.96 N 1135  ( 1135-96-п ) "Про вдосконалення механізму
використання радіочастотного ресурсу" та п.2 наказу Мінзв'язку від
27.09.96 N 200  "Про  вдосконалення  механізму  використання
радіочастотного ресурсу" та з метою підвищення  ефективності
використання радіочастотного ресурсу Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  розміри  диференційованої плати за видачу
ліцензій на використання радіочастот (додаються).
   2. Ввести в дію затверджену плату з 16 листопада 1996 року.
   3. Першому заступнику Міністра - голові Міжвідомчої комісії з
питань ліцензування використання радіочастот - Гнелецькому О.О.
забезпечити контроль за надходженням коштів за видачу ліцензій до
бюджету.
   4. Кошти, отримані за видачу ліцензій на  використання
радіочастот, зараховуються відповідно:  90  відсотків  -  до
Державного бюджету України на розділ 12, параграф 25, символ 62,
10 відсотків - на рахунок Держкомзв'язку України. ( Пункт 4 в
редакції Наказу Держкомзв'язку N 4 ( z0029-98 ) від 05.01.98 )
   5. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра зв'язку Гнелецького О.О.
 
 Міністр                        Д.А.Худолій
                          Затверджено
                        наказом Мінзв'язку
                        від 15.10.96 N 222
               Розміри
      диференційованої плати за видачу ліцензій
          на використання радіочастот
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
     Вид зв'язку      |Розмір плати за видачу ліцензій
                |на здійснення діяльності (неопо-
                |датковуваних мінімумів заробітної
                |плати за 1 МГц)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Системи стільникового      Стандарт  Стандарт  Стандарт
 радіозв'язку           М-900   МТ-450   С-1800
 
 - місто Київ           80000   15000   20000
 - АР Крим, Дніпропетровська,
  Донецька, Одеська, Харків-
  ська області          40000   10000   13000
 - Запорізька, Київська, Луган-
  ська, Львівська, Полтавська
  області             30000    9000   10000
 - Вінницька, Житомирська,
  Миколаївська, Сумська,
  Херсонська, Хмельницька,
  Черкаська області,
  м.Севастополь          20000    7500    8000
 - Волинська, Закарпатська,
  Івано-Франківська, Кіро-
  воградська, Рівненська,
  Тернопільська, Чернігів-
  ська, Чернівецька області    10000    5000    5000
 
 В межах території АР Крим,
 однієї області, м.Києва,
 м.Севастополя
 
 Транкинговий радіозв'язок
 (всі стандарти)               2000
 
 Радіопошуковий зв'язок (РОС А)        4000
 
 Радіопошуковий зв'язок (ERMES)        4500
 
 Радіальний радіотелефонний
 зв'язок                    2000
 
 Телефонні мережі загального
 користування з абонентським
 радіодоступом:
  CDMA                    4500
  GMH-2000                  9000
  RAS                     9000
 
 Інші види застосування радіо-
 електронних засобів (РЕЗ), а
 саме:
 Радіорелейний зв'язок (з кожної
 передавальної станції)
 Аналогові системи,              40
 в т.ч. місцевої телефонної ме-
 режі                     10
 Цифрові системи,               30
 в т.ч. місцевої телефонної
 мережі                    10
 Тропосферний радіорелейний
 зв'язок                   30
 Супутниковий зв'язок (з кожної
 стаціонарної передавальної
 станції),                  150
 в т.ч. програм телебачення;
 рухомої передавальної станції        20
 Радіолакація                 2
 Радіонавігація                2
 Короткохвильовий радіозв'язок
 фіксованої та рухомої сухопут-
 ної, морської та берегової
 служб                    200
 Ультракороткохвильовий (УКХ)
 радіозв'язок сухопутної та мо-
 рської рухомих служб            200
 Радіоподовжувачі              100
 Радіозасоби особистого користу-
 вання                    200
 РЕЗ охоронної сигналізації         200
 РЕЗ аматорського радіозв'язку        100
 Пристрої дистанційного радіоке-
 рування моделями та технологіч-
 ними процесами (крім дитячих
 іграшок)                  200
 Офісні термінали радіозв'язку
 (типу стандарту DECT)             1
 Системи передачі даних з ви-
 користанням шумоподібного сиг-
 налу                     2
 Високочастотний технологічний
 радіозв'язок на лініях енерго-
 постачання Міненерго України        100
 УКХ радіозв'язок внутрішньо-
 аеродромного технологічного
 забезпечення Комітету по вико-
 ристанню повітряного простору
 України                    2
 РЕЗ промислового, медичного або
 наукового призначення, які пра-
 цюють на спеціально виділених
 для них частотах               5
 РЕЗ, які не увійшли до перелі-
 чених інших видів              200
 
( Розміри диференційної плати із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінзв'язку N 7 ( z0095-97 ) від 20.01.97 )
 
Примітки: 1. У разі обмеження кількості ліцензій та за наявності
       кількох заяв ліцензія видається на конкурсній основі
       або за результатами аукціону (наведені розміри плати
       при цьому є стартовими).
     2. При видачі ліцензії на використання радіочастот усіх
       видів зв'язку лише для надання  послуг в сільській 
       місцевості  плата  стягується  у  розмірі  10%
       встановленого рівня. ( Пункт 2 в редакції Наказу
       Мінзв'язку N 7 ( z0095-97 ) від 20.01.97 )
     3. Оплаті підлягає кожний 1 МГц смуги частот кожного з
       видів  зв'язку, що використовується  в Автономній
       Республіці Крим,  кожній  області, містах Києві та
       Севастополі. ( Примітки доповнено пунктом 3 згідно з
       Наказом Мінзв'язку N 7 ( z0095-97 ) від 20.01.97 )
     4. Ліцензіати,  що  утримуються  за рахунок бюджету,
       сплачують за відповідні  види  застосування  РЕЗ у
       розмірі 10%  затвердженої  плати за умов надання
       довідки про  фінансування  з бюджету. ( Примітки
       доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Мінзв'язку N 7
       (  z0095-97 ) від 20.01.97 )
     5. При застосуванні РЕЗ аматорського  зв'язку  школярі,
       інваліди дитинства, інваліди війни звільняються від
       плати за умов надання відповідної довідки. ( Примітки
       доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Мінзв'язку N 7
       ( z0095-97 ) від 20.01.97 )
     6. При застосуванні радіоелектронних засобів зв'язку для
       охорони та  порятунку  життя  людини (швидка та
       невідкладна медична допомога  Міністерства охорони
       здоров'я України; протипожежна допомога; аварійна та
       аварійно-рятувальна служба усіх  видів; терміновий
       зв'язок на рухомому наземному, підземному, морському,
       повітряному транспорті під час його руху) плата за їх
       використання  не  стягується. ( Примітки доповнено
       пунктом  6  згідно  з  Наказом  Мінзв'язку N 7
       ( z0095-97 ) від 20.01.97 )
 
 Заступник Міністра                  О.М.Третяков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка