Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про тарифи за послуги, пов"язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв"язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв"язку


 
          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
       ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РАДІОЧАСТОТ
         ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 217/31 від 11.10.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 листопада 1996 р.
 vd961011 vn217/31          за N 660/1685
 
 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомзв'язку
  N 138/31 ( z0022-98 ) від 22.09.97 )
  
   Про тарифи за послуги, пов'язані з експертизою заявок,
   наглядом  та моніторингом радіоелектронних засобів
   радіозв'язку,  радіомовлення,  телебачення,  систем
   кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем
           супутникового зв'язку
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінзв'язку
    N  2/1 ( z0138-97 ) від 15.01.97 
    N 111/16 ( z0359-97 ) від 25.07.97 )
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
17.09.96 N 1135 ( 1135-96-п ) "Про вдосконалення  механізму
використання  радіочастнтного ресурсу", наказу Мінзв'язку від
27.09.96 N 200  "Про  вдосконалення  механізму  використання
радіочастотного  ресурсу" та з метою підвищення ефективності
використання радіочастотного ресурсу Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити тарифи за послуги, пов'язані з експертизою
заявок,  наглядом  та  моніторингом  радіоелектронних засобів
радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та
ефірно-кабельного телебачення,  систем  супутникового  зв'язку
(додаються).
   2. Ввести в дію затверджені тарифи з 23 листопада 1996 року.
   3. Начальнику  Українського  республіканського   центру
електромагнітної  сумісності   радіоелектронних     засобів
Карпенку О.Є.:
   3.1. Забезпечити своєчасне введення затверджених тарифів.
   3.2. Повідомити споживачів про розміри нових тарифів за
користування радіочастотами.
   4. Скасувати наказ Мінзв'язку України від 14.05.96 N 88 "Про
поновлення дії розділу V додатку до наказу Мінзв'язку від 18.05.95
N 67".
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Третякова О.М.
 
 Міністр зв'язку України               Худолій Д.А.
 
 Начальник Головного Управління
 з питань радіочастот при Кабінеті
 Міністрів України                 Михальчук І.П.
                     Затверджено
                наказом  Міністерства  зв'язку
                України та Головного управління з
                питань радіочастот при КМ України
                від 11.10.96 р. N 217/31
    Граничні тарифи на послуги, пов'язані з експертизою 
    заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних
    засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення,
    систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, 
    систем супутникового зв'язку 
   ( Назва тарифів в редакції Наказу Мінзв'язку N 111/16
   ( z0359-97 ) від 25.07.97 ) 
            Загальні вказівки
   1. Тарифи  поширюються  на юридичних і фізичних осіб -
власників радіоелектронних засобів (РЕЗ)  та  високочастотних
пристроїв (ВЧП), незалежно від форм власності.
   2. Тарифи застосовуються і діють на всій території України.
   3. Тарифи,  встановлені  для  бюджетних  організацій  і
підприємств, застосовуються на підставі довідки фінансових органів
про фінансування організацій і підприємств за рахунок бюджетних
коштів.
   4. Вартість  моніторингу,  нагляду  за  електромагнітними
засобами, а також інспектування технічних характеристик РЕЗ,
сплачуються власником РЕЗ щомісячно рівними частинами до 15 числа
місяця, що настає за звітним. При бажанні власник РЕЗ може
сплатити на початку року всю суму одноразово.
   5. В разі, коли дозвіл на використання частоти було видано в
поточному  кварталі,  вартість  моніторингу,  нагляду  за
електромагнітною сумісністю (ЕМС) сплачується в розмірі 1/12
річної суми оплати за кількість цілих місяців загального часу з
дня видачі дозволу.
   6. При закритті радіоелектронних засобів та високочастотних
пристроїв сплачені до кінця року кошти власнику радіозасобів не
повертаються, незалежно від причини закриття.
   7. В разі подовження дії дозволу на придбання, проектування,
будівництво (встановлення) РЕЗ стягуються кошти в розмірі 50
відсотків від суми відповідного тарифу. Термін дії подовження не
може перевищувати 1 рік.
   8. Наведені  розміри  оплати  (крім оплати за попередню
експертизу документів) визначені стосовно сільської місцевості. В
разі використання РЕЗ в містах Києві, Севастополі та обласних
центрах в радіусі 20 км. від центру міста  розмір  оплати
збільшується згідно з коефіцієнтом, який враховує ускладнення
електромагнітної сумісності в містах і дорівнює 2,0.
   В містах,  крім  вищезазначених, з чисельністю населення
0,5 млн.чоловік і більше  (в адміністративних  межах  міста)
коефіцієнт дорівнює 1,7.
   В містах, крім вищезазначених, з чисельністю населення менше
0,5 млн.чоловік  (в  адміністративних межах міста) коефіцієнт
дорівнює 1,5.
   Збільшуючі коефіцієнти застосовуються тільки до поз.11-26
статті 2, статей 6 та 12.
   Збільшуючі коефіцієнти не застосовуються при наданні послуг,
передбачених статтею 6:
   - власникам РЕЗ Укрзалізниці,  швидкої  та  невідкладної
медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України, аварійних
та аварійно-рятувальних служб (створених та діючих  з  метою
врятування людського життя);
   - користувачам  смуг  радіочастот в діапазонах 26.8-27.4,
33.0-48.5, 57-57.5 Мгц;
   - користувачам тільки передавачів потужністю до 1 Вт.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінзв'язку N 2/1
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   9. При терміновому, за вимогою замовника, (при нормативі 30
днів), виконанні робіт вартість послуг збільшується залежно від
терміну їх виконання, відповідно:
   - до 10 робочих днів - на 75 відсотків;
   - до 15 робочих днів - на 50 відсотків.
   При затримці виконання робіт вище нормативного  терміну,
вартість послуги зменшується на 1 відсоток за кожен день затримки.
   10. Тарифи щодо частотних присвоєнь засобів радіозв'язку
стосуються тільки випадків, коли зона дії радіомережі цілком
знаходиться в межах адміністративної області. В разі збільшення
зони розмір всіх виплат збільшується відповідно коефіцієнту, що
враховує ускладнення вибору частотних присвоєнь і забезпечення
електромагнітної сумісності:
         Ky=2xкор.кв.n-1
де: Ку - коефіцієнт ускладнення;
  n - кількість адміністративних областей,  в  межах  яких
передбачається  застосування  радіозасобів  радіомережі,  що
розглядається.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінзв'язку N 2/1
( z0138-97 ) від 15.01.97 )   
   11. За суднові аварійні передавачі плата стягується  в
розмірі 50% від тарифу, встановленого для передавача тієї ж
потужності. 
( Тарифи доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Мінзв'язку 
N 2/1 ( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   12. За резервні передавачі, в тому числі і за ті, що
знаходяться на складах, всі види платежів стягуються в повному
розмірі, але без застосування збільшуючих коефіцієнтів.
( Тарифи доповнено пунктом 12 згідно з Наказом Мінзв'язку 
N 2/1 ( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   13. Плата за реєстрацію РЕЗ береться також при  зміні:
місцезнаходження радіостанції   фіксованої  служби,  об'єкта
встановлення радіостанції сухопутної рухомої служби,  власника
радіостанції та обладнання радіостанції.
( Тарифи доповнено пунктом 13 згідно з Наказом Мінзв'язку 
N 2/1 ( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   14. При застосуванні тарифів, наведених в поз.1 статті 1 та
поз.31-34 статті 6 розділу I, для радіомереж та передавачів
радіозв'язку дуплексного каналу застосовується К=1,5.
( Тарифи доповнено пунктом 14 згідно з Наказом Мінзв'язку 
N 2/1 ( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   15. Затверджені прейскурантом тарифи  є граничні. Центр
"Укрчастотнагляд"  має право знижувати їх рівень не більше як на
40 відсотків, але не  менше  експлуатаційних  витрат,  після
погодження  з  Мінзв'язку  та Головним управлінням з питань
радіочастот при Кабінеті Міністрів України. ( Розділ "Загальні
вказівки" доповнено пунктом 15 згідно з Наказом Мінзв'язку N
111/16 ( z0359-97 ) від 25.07.97 )
               Розділ I
    Тарифи на експертизу та моніторинговий нагляд за
    радіоелектронними засобами зв'язку, радіомовлення і
    телебачення, а також за  системами  кабельного
     телебачення та високочастотними пристроями
            (для підприємств)
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | N |      Види послуг          |Розмір
стат-|пози-|                     |оплати
ті  |ції |                     |в гривнях
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 1     Розгляд заявки на відкриття:
    1  радіомережі  фіксованої, берегової та
       сухопутної рухомої служб, пошукової та
       охоронної системи (за одну симплексну
       частоту); станції морської, річкової
       рухомої служби (за весь комплект РЕЗ)   103
( Позиція 1 статті 1 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
    2  радіорелейної, тропосферної лінії (за
      одну лінію)                  81
    3  фіксованої та рухомої станції супутни-
      кового зв'язку (за станцію)          112
    4  станції радіомовлення             208
    5  станції телебачення              193
    6  системи ефірно-кабельного телебачення
      (за одну систему)               55
    7  радіоподовжувача телефонної лінії
      (стаціонарного)                122
    8  радіолокаційної станції (за одну станцію)   105
    9  радіонавігаційної системи (за одну пере-
      давальну станцію)               95
    10  системи мобільного радіотелефонного
      зв'язку (за одне частотоприсвоєння)      145
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 2     Експертиза ЕМС РЕЗ, проведен-|Розмір оплати в гривнях
      ня узгодження та реєстрація |————————————————————————
      РЕЗ             |За кожне час- |Плата
                     |тотне присвоєн-|за попе-
                     |ня       |редню
                     |———————————————|експер-
                     |Для  |Для ін-|тизу до-
                     |бюджет-|ших ор-|кумента-
                     |них ор-|ганіза-|ції
                     |ганіза-|цій  |
                     |цій  |    |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
     11   станцій (мереж) радіо-  330   672    6
        зв'язку, крім працюю-
        чих в діапазоні 26.8-
        27.4 МГц. Для мереж в
        смузі з діапазоном
        33-48.5 МГц та 57-57.5
        МГц, а також для мереж
        з використанням тільки
        передавачів потужністю
        до 1 Вт-зК=0.5
( Позиція 11 статті 2 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   12  радіорелейних ліній (за один
      симплексний ствол одноінтер-
      вальної лінії)         255   511    6
   13    наземної станції су-    225   548    6
        путникового зв'язку,
        включаючи морську (за
        кожний частотний дуп-
        лексний канал, систему
        рухомого супутникового
        зв'язку). При викорис-
        танні симплексного ка-
        налу плата береться
        з К=0.5
( Позиція 13 статті 2 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
      передавача телебачення і
      радіомовлення з вихідною
      потужністю:
   14  - до 10 Вт включно       190   381    6
   15  - від 10 до 100 Вт включно   240   480    6
   16  - більше 100 Вт         305   616    6
   17  базових станцій систем мо-
      більного радіотелефонного
      зв'язку (за кожне частото-
      присвоєння)           300   590    6
   18  абонентських станцій       -    -    6
      систем кабельного телебачення
   19  - до 5 каналів включно     160   322    6
   20  - до 10 каналів включно     415   836    6
   21  базових станцій і ретрансля-
      торів систем персонального
      виклику             290   585    6
   22  безшнурового телефону      10   20    6
   23   радіоподовжувача теле-     230   466    6 
        фонної лінії стаціо-          (за один 
        нарного (за один           передавач)
        комплект РЕЗ)
( Позиція 23 статті 2 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   24   радіоподовжувача теле-    150   300   6 
        фонної лінії (мобіль-         (за один 
        ного у виділеній сму-         передавач)
        зі, за один комплект)
( Позиція 24 статті 2 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   25  систем охоронної сигналізації  200   399    6
   26  радіолокаційної станції,
      радіонавігаційної системи
      (за одну станцію)        230   462    6
   27  високочастотних пристроїв
      промислового, наукового та
      медичного призначення (за
      одну установку)         -    -    13
 3  28  оформлення документів на
      право експлуатації суднової
      радіостанції           -    -    61
 4  29  узгодження проведення
      реконструкції або незначної
      модернізації в радіомережі, 25 відсотків
      радіорелейній лінії, стан-  від вартості
      ції радіомовлення та ін.   заявки        -
 5  30  міжнародна координація
      частотного присвоєння      -   200    -
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Щорічний моніторинговий нагляд, забезпечення ЕМС|Для  |Для ін-
 РЕЗ та технічних характеристик випромінювання  |бюджет-|ших ор-
                         |них ор-|ганіза-
                         |ганіза-|цій
                         |цій  |в грив-
                         |в грив-|нях
                         |нях  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 6     передавачів радіозв'язку(за одне час-
      тотне присвоєння для симплексного ка-
      налу, а також систем радіонавігації)
      при вихідній потужності
   31  - до 0,003 кВт включно          11   20
   32  - від 0,003 кВт до 0,05 кВт включно   35   70
   33  - від 0,05 кВт до 1 кВт включно     130   260
   34  - вище 1 кВт              150   370
 
 7  35   базових станцій систем мобільно-    
       го радіотелефонного зв'язку за-     
       гального користування, радіо-      
       подовжувачів телефонної лінії      
       (за одне дуплексне присвоєння)     60   120
( Стаття 7 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 ( z0138-97 ) від
15.01.97 )
   36  абонентських станцій (за кожну стан-
      цію)                   30   40
 
 8  37   систем телефонного зв'язку з     145    289
       радіотелефоном типу WLL (за одне
       дуплексне присвоєння)
( Позиція 37 статті 8 редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
 
 9     широкосмугових систем передачі даних
      за кожні 100 кГц спектру при потужно-
      сті для базових станцій:
   38  - до 1 Вт включно           10    20
   39  - вище 1 Вт              17    34
   40  - абонентських станцій (за кожну    12    24
         станцію)
( Позиції 38-40 статті 9 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
 
 10     станції радіорелейної і тропосферної
      ліній зв'язку (за один симплексний
      ствол одноінтервальної лінії):
   41  - в діапазоні до 1 ГГц (за кожні
       100 кГц смуги випромінювання)     20   40
   42  - в діапазоні 1.0-14.8 ГГц (за      25   50
       кожні 1000 кГц смуги випромі-
       нювання)
( Позиція 42 статті 10 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   43  - в діапазоні вище 14.8 ГГц (за      20   40
       кожні 1000 кГц смуги випромі-
       нювання)
( Позиція 43 статті 10 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 
( z0138-97 ) від 15.01.97 )
   44  - передача програм телебачення (ТБ)   120   240
 11     земних станцій супутникового зв'язку:
   45  - зі швидкістю передачі до
       9,6 кБіт\сек             350   700
   46  - зі швидкістю передачі вище
       9,6 кБіт\сек             750  1500
   47  - передачі програм ТБ         2000  4000
   48  - сухопутної рухомої та суднової     90   180
 12     станцій систем персонального викли-
      ку (за одне частотне присвоєння):
   49  - відомчих (до 4 Вт)           -   150
   50  - загального користування        -   1050
 13     передавачів радіомовлення (за одне
      частотне присвоєння ) при вихідній
      потужності:
   51  - до 1 кВт включно           170  1418
   52  - від 1 до 10 кВт            227  2268
   53  - вище 10 кВт              283  2835
 14     передавачів телевізійних станцій і
      ретрансляторів (за один телевізійний
      канал) та ефірно-кабельних систем ТБ
      (за один телевізійний канал переда-
      вальної станції) при вихідній потуж-
      ності:
      1-3 діапазони
    54  - до 0,1 кВт включно          170  2268
    55  - від 0,1 кВт до 5 кВт включно     340  4253
    56  - від 5 кВт до 25 кВт включно      558  7083
    57  - понад 25 кВт             794  11340
      4-5 діапазони
    58  - до 0,1 кВт включно          113  1993
    59  - від 0,1 кВт до 5 кВт включно     227  2976
    60  - від 5 кВт до 25 кВт включно      397  4961
    61  - понад 25 кВт             555  7938
 15  62  систем кабельного телебачення за    120   240
      один канал головної (розподіль-
      чої) станції
( Стаття 15 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 ( z0138-97 ) від
15.01.97 )
 
 16  63  оформлення дозволу на ввіз із-за     6   12
      кордону радіоелектронних засобів
      та високочастотних пристроїв, що
      сертифіковані, або визначення
      можливості їх ввозу
( Стаття 16 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 ( z0138-97 ) від
15.01.97 )
 
 17  64  узгодження технічної документа-     18   36
      ції на проектування та вироб-
      ництво радіоелектронних засобів
      (без внесення змін і доповнень)
( Стаття 17 в редакції Наказу Мінзв'язку N 2/1 ( z0138-97 ) від
15.01.97 )
 
 18  65  експертна робота фахівців ДІЕ:
      проведення консультацій, участь у ро-
      боті комісій, проведення позапланового
      контролю та інспектування на прохання
      замовника, редагування і розробка
      документів та ін. (за одну годину)    9    9
              Розділ II
     Тарифи на експертизу та моніторинговий нагляд за
        радіоелектронними засобами зв'язку
             (для населення)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | N |     Види послуг      |  Розмір оплати
стат-|пози-|                 |   в гривнях
ті  |ції |                 |————————————————————
   |   |                 |Спла-|За по-|За що-
   |   |                 |та за|перед-|річний
   |   |                 |заяв-|ню  |моні-
   |   |                 |ку  |екс- |торинг
   |   |                 |   |перти-|
   |   |                 |   |зу до-|
   |   |                 |   |кумен-|
   |   |                 |   |тації |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      Розгляд заявки на відкриття:
 1     радіостанції індивідуального
      користування:
    1  - одноканальної           -   0,6  1,13
    2  - багатоканальної (за одне додат-
       кове частотоприсвоєння)      -   0,23 0,15
 2   3  безшнурового телефону        -   0,45 1,13
 3   4  пристрою охоронної радіосигналі-
      зації                -   0,23 0,45
 4     аматорської радіостанції індиві-
      дуального користування:
    5  первинне оформлення         0,15 0,30  -
    6  щорічна перереєстрація       -   0,03  -
 5     аматорської радіостанції колек-
      тивного користування:
    7  первинне оформлення         0,18 0,96  -
      щорічна перереєстрація:
    8  - 1 категорія            -  0,75  -
    9  - 2 категорія            -  0,39  -
    10  - 3 категорія            -  0,27  -
    11  - 4 категорія            -  0,15  -
    12  - передавача радіокерування мо-
       делями               -  0,15  -
 6     аматорського ретранслятору:
    13  - первинне оформлення        1  1   -
    14  - щорічна перереєстрація       -  1   -
 7     передавача радіокерування моде-
      лями:
    15  - первинне оформлення        0,03 0,03  -
    16  - щорічна перереєстрація       -  0,03  -
 8     зміна категорії, пункту дислока-
      ції, оформлення спеціального по-
      зивного сигналу радіостанції:
    17  - колективного користування     0,12 0,24  -
    18  - індивідуального користування   0,03 0,03  -
 
Примітка: 1. Від  сплати за щорічну перереєстрацію аматорських
       радіостанцій індивідуального користування можуть бути
       звільнені інваліди I-ї та II-ї груп, школярі.
     2. Від сплати за щорічну перереєстрацію аматорських
       радіостанцій колективного користування можуть бути
       звільнені школи, дитячі будинки.
              Розділ III
    Тарифи на нагляд та випробування радіоелектронних
    засобів, електропристроїв і високочастотних (ВЧ)
    пристроїв загального призначення щодо наявності
          індустріальних радіозавад
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | N |        Види послуг      |Розмір оплати за
стат-|пози-|                   |випробування, в
ті  |ції |                   |гривнях
   |   |                   |————————————————
   |   |                   |першого|кожного
   |   |                   |зразка |наступ-
   |   |                   |    |ного
   |   |                   |    |зразка
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 1     Нагляд та випробування електроприст-
      роїв, що експлуатуються в жилих будин-
      ках або підключаються до їх електрич-
      них мереж:
    1  пристроїв з приводом від електродви-
      гуна, апаратури звукозапису та зву-
      ковідтворення, електромедичної апа-
      ратури (за винятком ВЧ пристроїв),
      пристроїв, виконаних на напівпровід-
      никових елементах, електродзвоників,
      пристроїв охоронної та пожежної сиг-
      налізації, електропристроїв з авто-
      номним електроживленням та мікродви-
      гунів, пристроїв з іскроутворюючими
      елементами (ГОСТ 23511-79,  норми
      1-79) Світильники з люмінісцентними
      лампами ДРЛ (ГОСТ 2117-82, норми
      7-72)                  37   24
    2  пристроїв, які містять ВЧ пристрої
      (ГОСТ 23511-79) Газоосвітніх, люмі-
      нісцентних  реклам,  електротабло,
      світлогазет, пристроїв з термостата-
      ми, ліфтів, пристроїв  провідного
      зв'язку, телефонних, телеграфних та
      інших апаратів (ГОСТ 23511-79, норми
      9-72) Приймачів телебачення і радіо-
      мовлення  (ГОСТ  22505-83,  норми
      12-76)                  54   54
 
 2   3  Випробування електротранспорту:
      рухомого складу, контактних мереж,
      пристроїв, тягових підстанцій Ліній
      електропередачі та електричних підс-
      танцій (ГОСТ 22612-82, норми 2-72)   198  198
 
 3   4  Випробування пристроїв, які містять
      двигуни внутрішнього згоряння (авто-
      мобілі, мотоцикли, безколісні прист-
      рої,  мотори  для  човнів) (ГОСТ
      17822-78)                29   24
 
 4   5  Випробування промислових, наукових,
      медичних та побутових високочастот-
      них установок, в тому числі тих, що
      знаходяться  в експлуатації (ГОСТ
      23450-69)                38   38
 
 5     випробування електропристроїв, що
      експлуатуються поза жилими будинками
      і не зв'язані з їх електричними мере-
      жами:
    6  стаціонарного устаткування  (норми
      8-72, 15-78)
      Пересувних пристроїв, що не підклю-
      чаються до електричних мереж (норми
      8-72)
      Комплекс устаткування  підприємства
      (об'єкту), розташованого на виділе-
      ній території, в тому числі телефон-
      ні станції (норми 8-72, 9-72)      66  66
 
 6   7  Випробування дитячих  радіопереда-
      вальних пристроїв, радіостанцій ін-
      дивідуального користування, пристро-
      їв охоронної сигналізаці (характе-
      ристики випромінювання за технічними
      умовами)                 38  38
 
 7   8  Випробування радіостанцій сухопутної
      рухомої служби (характеристики вип-
      ромінювання  за  ГОСТ  12252-86),
      пристроїв охоронної радіосигналіза-
      ції                    9   9
 
Примітка: 1. Випробування   на   електромагнітну  сумісність
       радіоелектронних засобів,         вимірювання
       електромагнітної   сумісності   і   параметрів
       радіовипромінювань та інші роботи, не наведені в цих
       тарифах, сплачуються за погодженими з замовником
       кошторисами.
     2. В тарифах не  враховані  витрати,  пов'язані  з
       відрядженням фахівців органів ДІЕ для проведення
       випробувань промислової продукції на підприємствах.
              Розділ IV
  Тарифи на оформлення дозволів на право тимчасового ввезення
  та експлуатації в Україні радіоелектронних засобів та
   супутникових систем зв'язку з іноземними користувачами
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | N | Види послуг, група радіозасобів  |Розмір оплати в
стат-|пози-|                  |дол.США (за один
ті  |ції |                  |частотний канал)
   |   |                  |—————————————————
   |   |                  |на строк|за кож-
   |   |                  |до 3-х |ні нас-
   |   |                  |місяців |тупні
   |   |                  |    |3 міся-
   |   |                  |    |ці
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      Оформлення дозволу на тимчасову
      експлуатацію
 1     Земної станції супутникового зв'яз-
      ку, призначення:
    1  - фіксованої (типу VSAT) та рухомої
       зі швидкістю передачі до 9,6 кБіт/с  1300  250
    2  - фіксованої та рухомої зі швидкістю
       передачі вище 9,6 кБіт/с       1800  350
    3  - рухомої на вантажних транспортних
       засобах                 50   10
    4  - для телебачення та радіомовлення   5600  1700
 
 2   5  Радіорелейної лінії (за одну секцію)  2000  800
 
 3   6  Наземної рухомої станції (за одне
      частотоприсвоєння)            250   50
 
 4   7  Наземної стаціонарної станції (за
      одне частотоприсвоєння)         400  100
 
 5   8  Оформлення дозволу на ввезення в
      Україну радіоелектронних засобів для
      випробувань, виставок, ярмарок та ін.
      без права на експлуатацію (за одиницю
      РЕЗ)                   30  30
 
Примітка: 1. Згідно  з  чинним  законодавством  про  валютне
       регулювання  користувачі  сплачують ці послуги у
       національній валюті України за курсом Національного
       банку України.
     2. В разі ввезення РЕЗ на термін  до  15-ти  діб
       застосовується коефіцієнт - 0,3.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка