Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про склад експертної групи з питань підготовки проектів міждержавних договорів про правові відносини та правову допомогу у цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних справах


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
                          Президента 
   N 290/2000-рп ( 290/2000-рп ) від 22.09.2000 )
     Про склад експертної групи з питань підготовки
      проектів міждержавних договорів про правові
      відносини та правову допомогу у цивільних,
       шлюбно-сімейних та кримінальних справах
 
 
   На зміну пункту 2 Розпорядження Президента України від
4 січня 1995 року N 3 ( 3/95-рп ) "Про підготовку проектів
міждержавних договорів про правові відносини та правову допомогу"
затвердити новий  склад експертної групи з питань підготовки
проектів міждержавних договорів про правові відносини та правову
допомогу у цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних справах
(додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 17 жовтня 1996 року
     N 399/96-рп
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
               від 17 жовтня 1996 року N 399/96-рп
               СКЛАД
     експертної групи з питань підготовки проектів
      міждержавних договорів про правові відносини
     та правову допомогу у цивільних, шлюбно-сімейних
           та кримінальних справах
 
   ПАВЛІКОВСЬКА      - заступник Міністра юстиції Укра-
Лада Анатоліївна        їни, керівник групи
   ВИНОГРАДОВА       - заступник начальника управління
Оксана Іванівна        законодавства про  правосуддя,
                охорону правопорядку і оборону
                Міністерства юстиції України
   ГАЛУЩЕНКО        - третій секретар договірно-право-
Герман Валерійович       вого управління Міністерства за-
                кордонних справ України
   ДАВИДЮК         - заступник начальника  Головного
Анатолій Костянтинович     слідчого управління Міністерства
                внутрішніх справ України
   ДРІЖЧАНИЙ        - начальник  міжнародно-правового
Ігор Васильович        управління Генеральної прокура-
                тури України
   ЄРЕМЕНКО        - науковий співробітник  відділу
Галина Вікторівна       цивільного і  трудового  права
                Інституту держави і права імені
                В.М.Корецького НАН України
   КОСТЕНКО        - провідний науковий співробітник
Олександр Миколайович     відділу кримінально-правових та
                кримінальнологічних проблем Інс-
                титуту держави і права  імені
                В.М.Корецького НАН України
   ЛУК'ЯНЕНКО       - начальник юридичної служби Служ-
Анатолій Гнатович       би безпеки України
   МАРТИНЮК        - начальник Управління  правового
Володимир Климентійович    забезпечення Міністерства внут-
                рішніх справ України
   МАРЧЕНКО        - заступник начальника управління
Людмила Іванівна        міжнародно-правового співробіт-
                ництва Міністерства юстиції Ук-
                раїни
   ПИЛИПЧУК        - суддя Верховного Суду України
Петро Пилипович
   ТЕРЛЕЦЬКИЙ       - суддя Верховного Суду України
Олександр Олександрович
   ШЕВЧЕНКО        - головний консультант управління
Катерина Георгіївна      міжнародно-правового співробіт-
                ництва Міністерства юстиції Ук-
                раїни.
 
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка