Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання і повернення бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового насіння за державним замовленням 1996 року, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства сільськ


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 222/324 від 16.10.96        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 листопада 1996 р.
 vd961016 vn222/324          за N 669/1694
 
 
 Про внесення змін і доповнень до Порядку надання і повернення
 бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна, елітного
 і сортового насіння за державним замовленням 1996 року,
 затвердженого наказом  Міністерства  фінансів України та
 Міністерства сільського господарства і продовольства України
           від 11.04.96 N 72/113
 
   На  виконання  постанов  Кабінету Міністрів України від
20 червня 1996 р. N 663 ( 663-96-п ) "Про заходи забезпечення
державних спиртових заводів сировиною", від 29 червня 1996 р.
N 694 ( 694-96-п ) "Про закупівлю непродовольчого зерна в державні
ресурси у 1996 році", від 6 серпня 1996 р. N 920 ( 920-96-п ) "Про
хід заготівлі зерна до державних та регіональних ресурсів", від
5 жовтня 1996 р. N 1220 ( 1220-96-п ) "Про забезпечення у 1996
році сільськогосподарськими товаровиробниками  розрахунків  за
отримані  аванси  і  техніку на умовах розстрочки платежу",
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р.
N 411-р ( 411-96-р ), від 27 серпня 1996 р. N 535-р ( 535-96-р ),
від 6 вересня 1996 р. N 551-р ( 551-96-р ), від 23 вересня 1996 р.
N 591-р (591-96-р ). Н А К А З У Є М О:
   Внести зміни і доповнення до Порядку надання і повернення
бюджетної позички на закупівлю продовольчого зерна, елітного і
сортового  насіння  за  державним замовленням 1996 року
( z0265-96 ), що додаються.
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                   М.О.Гончарук
 
 Перший заступник Міністра
 сільського господарства і
 продовольства                    Б.М.Супіханов
                     Затверджено
              наказом Міністерства фінансів України
              та Міністерства сільського господарства
              і  продовольства  України    від
              16 жовтня 1996 р. N 222/324
 
 Зміни і доповнення до Порядку надання і повернення бюджетної
 позички на закупівлю продовольчого зерна, елітного і сортового
 насіння за державним замовленням 1996 року, затвердженого
 наказом  Міністерства фінансів  України  та  Міністерства
 сільського  господарства  і   продовольства    України
        від 11.04.96 N 72/113 ( z0265-96 )
   1. Доповнити пункт 1.4. абзацом такого змісту:
   "У разі  зміни  обсягів  закупівлі  зерна  за державним
замовленням   до  укладених   між   сільськогосподарськими
товаровиробниками  і  заготівельними  підприємствами договорів
вносяться  відповідні  зміни  в  установленому  порядку.  Не
допускається  зменшення  вартості обсягів закупівлі зерна до
розмірів,  менших  від  вартості  наданих  авансів  та
матеріально-технічних ресурсів".
   2. Пункт 2.3. викласти в такій редакції:
   "2.3. Остаточні  розрахунки  за зерно і сортове насіння
провадяться виходячи з рівня середньозважених цін, що складаються
на біржових торгах України за спотовими контрактами, з початку
року на момент оплати, за вирахуванням раніше виданого авансу."
   3. У пункті 2.4. слово "наказом" замінити на "наказами" та
доповнити текстом: ", 9 серпня 1996 р. N 165/247 ( z0476-96 ),
4 жовтня 1996 р. N 214/316 ( z0592-96 ) і занесені до державного
реєстру  відповідно  23.09.96 за N 476/1501 та 11.10.96 за
N 592/1617."
   4. Пункт  4.4.  після  слів  "10 січня 1996 року N 40
( 40-96-п )" доповнити словами "24 квітня 1996 р. N 454", після
слів "11 грудня 1995 року N 757-р" доповнити словами "18 квітня
1996 року  N 281-р"  та  слова: "12  лютого 1996 року N 198
( 198-96-п )" замінити на слова: "25 травня 1996 року N 562
( 562-96-п )".
   5. Пункт 5.2. після слів "за спотовими контрактами" доповнити
словами "з початку року".
   6. Пункт 5.3. викласти в редакції:
   "5.3. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від
21.10.94 N 223/94-ВР "Про стан реалізації Постанови Верховної Ради
України  "Про  подолання  кризового стану в агропромисловому
комплексі", з моменту введення її в дію, а саме з 06.11.94
сільськогосподарські  товаровиробники  звільняються від сплати
податку на добавлену вартість на продукцію, яка реалізується за
державним контрактом і державним замовленням".
   7. Пункт 5.4. викласти в редакції:
   "5.4. Перерахування  бюджетної  позички  для  остаточних
розрахунків за зерно в рахунок державного замовлення здійснюється
Мінфіном  через  територіальні органи Державного казначейства
України за  розподілом  Мінсільгосппроду,  який  враховує  в
першочерговому порядку витрати на оплату сільськогосподарської
техніки, пально-мастильних  матеріалів  згідно  з  прийнятими
рішеннями Уряду.
   Розподіл коштів  для  остаточних  розрахунків по районах
проводиться  Мінсільгосппродом  Автономної  Республіки  Крим,
управліннями   сільського  господарства  та  продовольства
облдержадміністрацій разом з виробничими об'єднаннями елеваторної
і зернопереробної промисловості і доводиться до відома  управлінь
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях, м.Севастополі.
   Проведення остаточних  розрахунків  за місцем знаходження
сільськогосподарських  товаровиробників   чи   заготівельних
підприємств вирішується зазначеними організаціями за погодженням з
Радою   Міністрів   Автономної   Республіки   Крим   та
облдержадміністраціями.
   Відділення Державного  казначейства  України  в  районах
перераховують кошти для проведення остаточних розрахунків за
закуплене зерно на розрахункові рахунки сільськогосподарських
товаровиробників у розмірі 70 відсотків та на спеціальний рахунок
N 388 "Урожай-97" - у розмірі 30 відсотків отриманої суми на
підставі розрахунків згідно з додатком N 6 та реєстрів приймальних
квитанцій (ф. ПК-9, ПК-10), поданих заготівельними підприємствами.
   Відділення Державного  казначейства  в  районі здійснюють
розрахунки з заводами за сільськогосподарську техніку відповідно
до прийнятих постанов Уряду на підставі угод та інших документів
про поставку зерна до держресурсів.
   При проведенні остаточних розрахунків враховується вартість
зерна,  розрахунки за яке проведені поставкою нафтопродуктів
відповідно до розпорядження  Кабінету  Міністрів України від
27 червня 1996 р. N 411-р ( 411-96-р ) та 23 вересня  1996 р.
N 591-р ( 591-96-р ) в порядку забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників нафтопродуктами в рахунок фінансування заготівлі
сільськогосподарської продукції за державним замовленням 1996 року
та проведення за них розрахунків шляхом поставки зерна  до
державних ресурсів,  затвердженому  наказом  Мінсільгосппроду,
Мінфіну, та Мінекономіки від 24 вересня 1996 р. N 301/202/130
( z0562-96 ) і занесеним до державного реєстру 30.09.96 за
N 562/1587.
   У 10-денний термін після проведення остаточних розрахунків
відділення  Державного  казначейства  в  районах  разом  із
заготівельними підприємствами складають акти передачі-приймання
заборгованості по бюджетній позичці відповідно до пункту 4.10
Порядку."
   8. В  абзаці  першому  пункту  5.7.  виключити  слова
"транспортування та" і доповнити пункт абзацом другим такого
змісту:
   "Відшкодування сільськогосподарським     товаровиробникам
вартості транспортних витрат на доставку зерна до заготівельних
підприємств  і районним агрохімічним підприємствам державного
об'єднання "Украгрохім"  витрат,  пов'язаних  з  подачею  та
прибиранням вагонів при постачанні мінеральних добрив в обмін на
зерно за державним замовленням, здійснюється за рахунок коштів,
виділених  для проведення остаточних розрахунків на підставі
реєстрів документів, що підтверджують ці витрати. Після перевірки
поданих заготівельними та районними агрохімічними підприємствами
документів відділення Державного казначейства України в районі
перераховують кошти на розрахункові рахунки сільськогосподарських
товаровиробників та районних агрохімічних підприємств, а в разі
доставки зерна залученим транспортом з інших підприємств - на
розрахункові рахунки цих підприємств."
   Абзац другий пункту 5.7. вважати абзацом третім.
   9. Доповнити розділ 5 пунктами 5.9.-5.13. такого змісту:
   "5.9. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 жовтня 1996 року N 1220 ( 1220-96-п ) дозволено, як виняток,
погашення  сільськогосподарськими  товаровиробниками  отриманих
авансів і зарахування у виконання державного замовлення поставок
непродовольчого зерна, пивоварного ячменю, насіння  гібридної
кукурудзи урожаю 1995 року та до державного резерву - соняшнику і
цукру за цінами, визначеними Мінсільгосппродом і погодженими з
Мінекономіки, Мінфіном та Держкомрезервом.
   5.10. Зерно, закуплене у населення за рахунок бюджетної
позички, зараховується у виконання державного замовлення в цілому
по району, області. Порядок проведення розрахунків за зерно, що
закуповується у населення, затверджено наказом Мінсільгосппроду та
Мінфіну від 2 вересня 1996 року N 270/187 ( z0509-96 ) і занесено
до державного реєстру 09.09.96 за N 509/1534.
   5.11. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 1996 р. N 551-р ( 551-96-р ) відділення Державного
казначейства України в районі за рахунок коштів від повернення
бюджетної позички, наданої на закупівлю зерна за  державним
контрактом  в  1994-1995  роках,  виділених  для  остаточних
розрахунків,       відшкодовують       заготівельним
підприємствам-постачальникам насіння окремих зернових культур при
міжобласних поставках фактичну вартість витрат обігу з урахуванням
рівня рентабельності до 10 відсотків і податку на добавлену
вартість та витрати на транспортування під  час  здійснення
міжобласних поставок на підставі документів, що підтверджують ці
витрати, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок
заготівельних підприємств.
   5.12. Розрахунки з сільськогосподарськими товаровиробниками
за зерно, що здійснюються за рахунок кредиту банку, наданого під
вексель Головного управління Державного казначейства України,
проводяться заготівельними підприємствами в порядку, визначеному
кредитною угодою між Мінсільгосппродом України і банком "Україна"
на умовах, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від
12  березня 1996 р. N 323 ( 323-96-п ) і 6 серпня 1996 р. N 920
( 920-96-п ) та цим Порядком. Заготівельні підприємства подають
відділенням Державного казначейства України в районі розрахунки та
реєстри приймальних квитанцій, вказані п.5.4 цього Порядку.
   Зазначені кошти  повинні  бути  враховані при остаточних
розрахунках з сільськогосподарськими товаровиробниками за зерно.
   Відділення Державного казначейства України в  районі  та
заготівельні  підприємства  ведуть  окремий  облік  коштів,
використаних  для  розрахунків  із  сільськогосподарськими
товаровиробниками за рахунок кредиту банку.
   При погашенні кредиту Мінсільгосппрод передає заборгованість
за бюджетну позичку заготівельним підприємствам.
   5.13. Зерно, яке надійшло в рахунок наданих авансів, при
умові  його  використання  зернопереробними підприємствами до
проведення остаточних розрахунків, зараховується до державних
ресурсів за середньозваженими цінами, що складуться на біржових
торгах України за спотовими контрактами з початку року на момент
його використання. У разі, якщо середньозважені ціни будуть
вищими,  ніж  на  момент  використання  зерна,  заготівельні
підприємства  різницю в цінах відносять на вартість його в
залишках. При умові перевищення цін на момент використання зерна -
різниця в цінах спрямовується на збільшення заборгованості за
бюджетною позичкою, наданою на фінансування державного замовлення
на зерно в 1996 році."
   10. Пункт 6.4. після слів "надано аванс" доповнити словами:
"і проведено остаточні розрахунки"
   11. Доповнити розділ 6 Порядку пунктом 6.5. такого змісту:
   "6.5. Використання  непродовольчого зерна для виробництва
спирту та передача заборгованості по бюджетній позичці  від
заготівельних підприємств до спиртових заводів Держхарчопрому
України проводиться відповідно до механізму поставки зерна на
державні спиртові заводи та повернення бюджетної позички, наданої
Мінсільгосппроду,  затвердженого   наказом   Держхарчопрому,
Мінсільгосппроду, Мінфіну та Мінекономіки від 9 липня 1996 р. N
49/212/139/90 ( z0367-96 ) і занесеного до державного реєстру
19.07.96 за N 367/1392."
   12. У пункті 7.2. слова "Мінфіном Автономної Республіки Крим,
облфінуправліннями, Севастопольським міськфінуправлінням" замінити
на "управліннями Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, м.Севастополі."
   13. Доповнити розділ 7 Порядку пунктом 7.5. такого змісту:
   "7.5. На підставі поданих Мінсільгосппродом матеріалів про
висновки комісій, утворених Радою Міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласними  та  Севастопольською  міською  державними
адміністраціями, Мінфін продовжує до 1 вересня 1997 року термін
повернення окремими сільськогосподарськими товаровиробниками, які
постраждали від стихійного лиха, бюджетних позичок продовольчим
зерном у кількості і за цінами, які діяли на момент їх отримання,
і повідомляє про це управління Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, м.Севастополі, які в свою
чергу повідомляють відділенням Державного казначейства в районі.
Останні   повідомляють   заготівельні   підприємства   і
сільськогосподарських товаровиробників про продовження терміну
повернення бюджетної позички."
   14. У  пункті 9.3. слова "Мінфіну України" замінити на
"Головному управлінню  Державного  казначейства  України"  та
доповнити  його  текстом  такого змісту: "Головне управління
Державного казначейства України в триденний термін подає зведений
звіт по Україні Мінфіну України."
   15. У пункті 9.4. після слова "щомісячно" доповнити словами:
"починаючи з 1 вересня," та слово "використання" замінити на
"надання".
   16. У додатках NN 2, 4, 6, 7, 8, 9 одиницю виміру "млн.крб."
замінити на "грн.".
   17. У додатках NN 4, 5, 10, 11, 12 одиницю виміру "млрд.крб."
замінити на "тис.грн.".
   18. У додатку N 5 слово "карбованців" замінити на "гривень".
   19. У додатку N 9 слово "облфінуправління" замінити на слова
"управління  Державного  казначейства  України  в  Автономній
Республіці Крим, ___________ області, м.Севастополя" та замінити
одиницю виміру "млн.крб." на "гривень".
   20. Додатки N 6 та N 13 до Порядку викласти в такій редакції
(додаються).
                       Додаток N 6
                 до Порядку надання і повернення
                 бюджетної позички на закупівлю
                 продовольчого зерна, елітного і
                 сортового насіння за державним
                 замовленням 1996 року, в редакції
                 наказу Мінфіну, Мінсільгосппроду
                 від 16.10.96 N 222/324
 
 ____________________________
 (заготівельне підприємство)
 ____________________________
 ВО "Елеваторзернопром"
              Розрахунок
   коштів, необхідних для проведення остаточних розрахунків
    за поставлене продовольче зерно і сортове насіння за
         державним замовленням 1996 року
      по _______________________________________
            (назва товаровиробника)
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Наймену-|   Надійшло зерна:       |Середньо|Вартість |
 |вання  |———————————————————————————————————|зважена |зерна, що|
 |культур |Всього|в тому числі в рахунок:   |ціна I |підлягає |
 |    |(тонн)|————————————————————————————|тонни  |оплаті  |
 |    |   |отриманих|насіння,|підлягає |зерна на|гр.(5х6),|
 |    |   |авансів |відпуще-|оплаті в |момент | грн.  |
 |    |   |та оста- |ного на |остаточн.|оплати, |     |
 |    |   |точних  |осінню |розраху- | грн. |     |
 |    |   |розрахун-|сівбу  |нок   |    |     |
 |    |   |ків за рі|1995 ро-|гр.(2-3- |    |     |
 |    |   |шеннями |ку, тонн|4), тонн |    |     |
 |    |   |Уряду по |    |     |    |     |
 |    |   |еквівален|    |     |    |     |
 |    |   |тах, тонн|    |     |    |     |
 |    |   |     |    |     |    |     |
 |    |   |     |    |     |    |     |
 |————————|——————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|
 |  1  | 2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
                       Продовження таблиці
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |Фактично опла|в тому|Підлягає оста| Фактично  |Кіль-|Вартість|
 |чено за попе-|числі |точному роз- | оплачено  |кість|зерна, |
 |редній період|сума |рахунку   |       |зерна|що знахо|
 |—————————————|нада- |—————————————|—————————————|на  |диться |
 |кіль- |вар- |ного |кіль- |вар- |кіль- |вар- |відпо|на відпо|
 |кість,|тість,|аван- |кість,|тість,|кість,|тість,|віда-|відально|
 |тонн |грн. |су,  |гр.(5-|гр.(7-|тонн |грн. |льно-|му збері|
 |   |   |грн. |8)  |9)  |   |   |му  |ганні  |
 |   |   |   |тонн |грн. |   |   |збері|гр.(12- |
 |   |   |   |   |   |   |   |ганні|14),  |
 |   |   |   |   |   |   |   |гр. | грн.  |
 |   |   |   |   |   |   |   |(11- |    |
 |   |   |   |   |   |   |   |13), |    |
 |   |   |   |   |   |   |   |тонн |    |
 |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|—————|————————|
 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 Керівник          Перевірено:
 
 Головний бухгалтер     Головний спеціаліст ________ інспекції
              заготівлі і якості сільгосппродукції
              Відповідальний спеціаліст відділення
              Державного казначейства в ____________
              районі
                       Додаток N 13
                 до Порядку надання і повернення
                 бюджетної позички на закупівлю
                 продовольчого зерна, елітного і
                 сортового насіння за державним
                 замовленням 1996 року, в редакції
                 наказу Мінфіну і Мінсільгосппроду
                 від 16.10.96 N 222/324
               Довідка
     про надання та повернення бюджетної позички,
     наданої на закупівлю зерна, елітного і сортового
     насіння за державним замовленням 1996 року по
     ________________________________________ області
     за станом на ___________________________________
 
  I. Закупівля зерна і сортового насіння в державні ресурси
                            (тис.грн.)
   1. Надано бюджетної позички в 1996 році - всього
   в тому числі:
   - аванси
   - остаточні розрахунки
   - закупівля сільгосптехніки за рішеннями Уряду
   в тому числі: за держзамовленням 1996 року
   - закупівля засобів хімізації
   2. Отримано бюджетну позичку при внутріобласному
    переміщенні зерна та продуктів його переробки
   3. Передано бюджетну позичку при внутріобласному
    переміщенні зерна та продуктів його переробки
   4. Отримано бюджетну позичку при міжобласному
    переміщенні зерна та продуктів його переробки
   5. Передано бюджетну позичку при міжобласному
    переміщенні зерна та продуктів його переробки
   6. Отримано бюджетну позичку від
    постачальницько-збутових організацій відповідно
    до рішень Уряду
   7. Отримано бюджетну позичку від елітно-насінницьких
    господарств
   8. Передано бюджетну позичку спиртовим заводам
   9. Збільшення заборгованості по бюджетній
    позичці в результаті дооцінки зерна
   10. Усього заборгованість по бюджетній позичці
   11. Повернуто бюджетної позички в Державний
     бюджет України
   12. Зараховано в погашення бюджетної позички
     відповідно до рішень Уряду - всього
     в тому числі:
     а)
     б)
   13. Залишок заборгованості на кінець звітного
     періоду (10-11-12) - всього
     в тому числі підягає поверненню з урожаю
     1997-1999 років
         II. Закупівля елітного насіння
   1. Надано бюджетної позички
   2. Повернуто бюджетної позички
   3. Повернуто позичку поставкою зерна до
    держресурсів
   4. Залишок заборгованості по бюджетній позичці
   Довідково:
   Використано коштів для закупівлі зерна у населення
   Відшкодування вартості транспортних витрат за
   доставку зерна за держзамовленням
   Відшкодування заготівельним підприємствам вартості
   витрат обігу, транспортування, ПДВ при міжобласних
   поставках насіння
   Сума бюджетної позички у вартості реалізованої
   продукції
   Прострочена заборгованість по бюджетній позичці
   в тому числі в дебіторській заборгованості
   Стягнуто пені за простроченою позичкою
   Вартість залишків зерна та продукції в перерахунку
   на зерно, виходячи із середньої ціни придбання
   на кінець звітного періоду закуплених за рахунок
   позички
   Надійшло зерна за техніку, отриману в 1995 році
   (тис.тонн)
   Вартість зерна, що надійшла за техніку, отриману в
   1995 році
   Залишок заборгованості за техніку, отриману
   в 1995 році
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка