Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про граничну чисельність і фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання органів державної виконавчої влади у 1992 році


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 серпня 1992 р. N 505
                Київ
      Про граничну чисельність і фонд оплати праці
       працівників та асигнування на утримання
     органів державної виконавчої влади у 1992 році
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  граничну чисельність і фонд оплати праці
працівників органів  державної  виконавчої  влади  згідно  з
додатком N 1.
   2. Установити асигнування на утримання органів державної
виконавчої влади у 1992 році в сумі 10322,1 млн. крб.  з
урахуванням скорочення з 1 липня 1992 р. видатків на утримання цих
органів на 10 процентів (718 млн. крб.), за винятком органів
соціального забезпечення, згідно з додатком N 2.
   Міністерству фінансів суму економії від скорочення видатків
на утримання органів державної виконавчої влади зарахувати до
доходу державного бюджету.
   Дозволити Міністерству  фінансів  вирішувати  питання про
виділення органам державної виконавчої влади коштів на придбання
обладнання та інвентаря, капітальний ремонт приміщень й інші
видатки за рахунок установлених централізованих асигнувань.
   3. Керівникам міністерств та інших  центральних  органів
державної  виконавчої  влади  подати у двотижневий строк до
Міністерства фінансів затверджені на 1992 рік кошториси видатків
на утримання центрального апарату та їхніх місцевих органів, що
утримуються за рахунок державного бюджету, і забезпечити контроль
за дотриманням режиму економії при використанні виділених коштів.
   4. Установити, що видатки на утримання службових легкових
автомобілів для обслуговування працівників центрального апарату
міністерств та інших центральних органів державної виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій і підвідомчих їм бюджетних
установ  затверджуються  міністерствами,  іншими  центральними
органами державної виконавчої влади, обласними, Київською  і
Севастопольською  міськими державними адміністраціями в межах
асигнувань на утримання цих органів і  фактичної  кількості
автомобілів.
   Міністерству фінансів подати до 1 грудня ц. р. Кабінетові
Міністрів України пропозиції про використання для  службових
поїздок  легкових  автомобілів,  що  перебувають у власності
працівників, виробнича діяльність яких пов'язана з необхідністю
систематичних службових поїздок.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
     Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І.ЄМЕЦЬ
   Інд. 18
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 серпня 1992 р. N 505
            Гранична чисельність
         і фонд оплати праці працівників
        органів державної виконавчої влади
 
------------------------------------------------------------------
               |Гранична чисель- |Фонд оплати праці
               |ність працівників|працівників,
               |         |тис. крб.
               |-----------------+-----------------
               |цент-  |місцеві |цент-  |місцеві
               |ральні |органи |ральні |органи
               |органи |мініс- |органи |мініс-
               |держав- |терств |держав- |терств
               |ної ви- |і ві-  |ної ви- |і ві-
               |конавчої|домств |конавчої|домств
               |влади  |    |влади  |
------------------------------------------------------------------
 
Господарське управління
Кабінету Міністрів України    456       35663
 
Апарат державних радників
України             143       12146
 
Постійне представництво
Кабінету Міністрів України по
зовнішньоекономічних зв'язках
у м. Москві
                 40        3289
 
Міністерство економіки      650       52019
 
Міністерство державних
ресурсів             435       22060
 
Міністерство закордонних справ  396       25638
 
Міністерство зв'язку       150        8004
 
Міністерство культури      150        9182
 
Міністерство лісового
господарства           108   60    7058   1224
 
Міністерство охорони здоров'я  250       14394
 
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища            175       10712
 
Міністерство праці        162       10861
 
Міністерство сільського
господарства і продовольства   500       38912
 
Міністерство соціального
забезпечення           172       10435
 
Міністерство статистики     367  12069   23715  519750
 
Міністерство у справах захисту
населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС      187       11831
 
Міністерство у справах молоді
і спорту             130        7957
 
Міністерство у справах
роздержавлення власності і
демонополізації виробництва   100   300    5401  11224
 
Міністерство фінансів      399  12272   26110  458449
 
Міністерство юстиції       193  1074   11570  33112
 
Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і
торгівлі             260   206   18203  10094
 
Міністерство інвестицій і
будівництва           168       11668
 
Міністерство машинобудування,
військово-промислового
комплексу і конверсії      300       18091
 
Міністерство освіти       290       21108
 
Міністерство промисловості    210       15342
 
Міністерство енергетики і
електрифікації          230       12554
 
Міністерство транспорту     150        7969
 
Державний комітет по
водному господарству       190       12719
 
Державний комітет по вугільній
промисловості          125        7062
 
Державний комітет по геології
і використанню надр       143        9108
 
Державний комітет по
гідрометеорології         60        2513
 
Державний комітет по житлово-
комунальному господарству    100       10439
 
Державний комітет по земельних
ресурсах             70  1848    4137  60985
 
Державний комітет по
матеріальних ресурсах      100        8279
 
Державний митний комітет     140  5666    9147  205546
 
Державний комітет по харчовій
промисловості          220       17170
 
Державний комітет по нагляду
за безпечним веденням робіт у
промисловості і гірничому
нагляду              93        5692
 
Державний комітет по пресі    100   240    4848   7099
 
Державний комітет по рибному
господарству і рибній
промисловості           80        3572
 
Державний комітет з питань
науки і технологій        70        3968
 
Державний комітет по сприянню
малим підприємствам і
підприємництву          74        3948
 
Державний комітет по
стандартизації, метрології та
сертифікації           100        5637
 
Державний комітет по
хлібопродуктах          140        9528
 
Державний комітет з ядерної та
радіаційної безпеки        85        4981
 
Державний комітет у справах
захисту прав споживачів      80        3352
 
Головна державна податкова
інспекція            101  18625    7583  792432
 
Комітет у справах
національностей при Кабінеті
Міністрів України         25        1457
 
Комітет з питань соціального
захисту війсковослужбовців при
Кабінеті Міністрів України    41        3089
 
Комітет по Державних преміях
України в галузі науки і
техніки при Кабінеті Міністрів
України              8        410
 
Комітет по Державних преміях
України імені Т. Шевченка при
Кабінеті Міністрів України     4        204
 
Державна інспекція по контролю
за цінами             80  1450    5650  66941
 
Головне управління геодезії,
картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України    65        3659
 
Головне управління по охороні
державних таємниць у пресі та
інших засобах масової
інформації при Кабінеті
Міністрів України         45   166    2786   6361
 
Національне космічне агентство  39        1978
 
Вища атестаційна комісія     55        2303
 
Рада в справах релігій при
Кабінеті Міністрів України    26        1364
 
Державний фонд української
кінематографії при Кабінеті
Міністрів України         51        2973
 
Державна адміністрація
авіаційного транспорту      115        4588
 
Головне архівне управління при
Кабінеті Міністрів України    32        1801
 
Державне агентство з
авторських і суміжних прав при
Кабінеті Міністрів України    40        1861
 
Комітет ветеранів війни в
Афганістані та воєнних
конфліктів в інших зарубіжних
країнах              5        309
 
Дипломатичні і консульські
представництва України      373        8539
 
 
Разом              9846  53976   628564 2173217
 
    Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І.ЄМЕЦЬ
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 серпня 1992 р. N 505
              Асигнування
         на утримання органів державної
          виконавчої влади в 1992 році
                         (тис. крб.)
-----------------------------------------------------------------
                   |    |  У тому числі
                   |    |--------------------
                   |    |центральні|місцеві
                   |Всього |органи  |органи
                   |    |державної |мініс-
                   |    |виконавчої|терств і
                   |    |влади   |відомств
------------------------------------------------------------------
 
Адміністрація Президента України    283300 283300
 
Господарське управління Кабінету
Міністрів України           137692 137692
 
Апарат державних радників України    32002  32002
 
Постійне представництво Кабінету
Міністрів України по
зовнішньоекономічних зв'язках у
м. Москві                12147  12147
 
Міністерство економіки         116869 116869
 
Міністерство державних ресурсів     43790  43790
 
Міністерство закордонних справ     53360  53360
 
Міністерство зв'язку          19185  19185
 
Міністерство культури          20319  20319
 
Міністерство лісового господарства   18925  15325    3600
 
Міністерство охорони здоров'я      26628  26628
 
Міністерство охорони навколишнього
природного середовища          17756  17756
 
Міністерство праці           20492  20492
 
Міністерство сільського господарства
і продовольства             75002  75002
 
Міністерство соціального
забезпечення              21546  21546
 
Міністерство статистики        897902  42436   855466
 
Міністерство у справах захисту
населення від наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС           22455  22455
 
Міністерство у справах молоді і
спорту                 15689  15689
 
Міністерство у справах
роздержавлення власності і
демонополізації виробництва       34225  14195   20030
 
Міністерство фінансів         809392  52329   757063
 
Міністерство юстиції          99756  28880   70876
 
Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі           56766  36440   20326
 
Міністерство інвестицій і
будівництва               20804  20804
 
Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і
конверсії                34700  34700
 
Міністерство освіти           38062  38062
 
Міністерство промисловості       54424  54424
 
Міністерство транспорту         15607  15607
 
Державний комітет по водному
господарству              28022  28022
 
Державний комітет по вугільній
промисловості              18481  18481
 
Державний комітет по геології і
використанню надр            21757  21757
 
Державний комітет по
гідрометеорології            5704  5704
 
Державний комітет по
житлово-комунальному господарству    20017  20017
 
Державний комітет по земельних
ресурсах                117972  8787   109185
 
Державний комітет по матеріальних
ресурсах                15624  15624
 
Державний митний комітет        516103  21905   494198
 
Державний комітет по харчовій
промисловості              38812  38812
 
Державний комітет по нагляду за
безпечним веденням робіт у
промисловості і гірничому нагляду    10517  10517
 
Державний комітет по пресі       23309  10380   12929
 
Державний комітет по рибному
господарству і рибній промисловості   9083  9083
 
Державний комітет з питань науки і
технологій                8865  8865
 
Державний комітет по сприянню малим
підприємствам і підприємництву      9809  9809
 
Державний комітет по стандартизації,
метрології та сертифікації       13547  13547
 
Державний комітет по хлібопродуктах   26597  26597
 
Державний комітет з ядерної та
радіаційної безпеки           13094  13094
 
Державний комітет у справах захисту
прав споживачів             7721  7721
 
Головна державна податкова інспекція 1282931  14409  1268522
 
Комітет у справах національностей
при Кабінеті Міністрів України      3959  3959
 
Комітет з питань соціального захисту
війсковослужбовців при Кабінеті
Міністрів України            5106  5106
 
Комітет по Державних преміях України
в галузі науки і техніки при
Кабінеті Міністрів України        806   806
 
Комітет по Державних преміях України
імені Т. Шевченка при Кабінеті
Міністрів України             320   320
 
Державна інспекція по контролю за
цінами                 118603  12142   106461
 
Головне управління геодезії,
картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України            9871  9871
 
Головне управління по охороні
державних таємниць у пресі та інших
засобах масової інформації при
Кабінеті Міністрів України       15800  5079   10721
 
Національне космічне агентство      5234  5234
 
Фонд державного майна          46953  28336   18617
 
Вища атестаційна комісія         4412  4412
 
Рада в справах релігій при Кабінеті
Міністрів України            2763  2763
 
Державний фонд української
кінематографії при Кабінеті
Міністрів України            5825  5825
 
Державна адміністрація авіаційного
транспорту               10051  10051
 
Комітет ветеранів війни в
Авганістані та воєнних конфліктів в
інших зарубіжних країнах         2029  2029
 
Дипломатичні і консульські
представництва України         56777  56777
 
Видатки по ліквідованих відомствах
(Державний комітет по соціальному
розвитку села і Державний комітет по
деревообробній промисловості)      7724  7724
   Разом              5482993 1734999  3747994
         Місцеві державні адміністрації
 
------------------------------------------------------------------
             |      |Обласні,   |Районні,
             |      |Київська і  |районні у
             |      |Севастопо-  |містах Києві
     Області     | Всього  |льська міські |і Севастополі
             |      |державні   |державні
             |      |адміністрації |адміністрації
------------------------------------------------------------------
 
Вінницька          189302    56262     133040
Волинська          109263    37143     72120
Дніпропетровська      175256    75433     99823
 
Донецька          166920    84034     82886
Житомирська         169963    55864     114099
Закарпатська         94593    33154     61439
 
Запорізька         143291    53157     90134
Івано-Франківська      117856    48509     69347
Київська          183044    55392     127652
 
Кіровоградська       147657    47716     99941
Луганська          150523    66951     83572
Львівська          151047    59901     91146
 
Миколаївська        140901    50774     90127
Одеська           173893    52351     121542
Полтавська         175563    57896     117667
 
Рівненська         112623    40736     71887
Сумська           137498    48704     88794
Тернопільська        127072    43109     83963
 
Харківська         202198    78059     124139
Херсонська         140274    56033     84241
Хмельницька         139980    42715     97265
 
Черкаська          147798    50588     97210
Чернівецька         84312    33504     50808
Чернігівська        159241    53908     105333
 
м. Київ           216447    82416     134031
м. Севастополь        51892    26598     25294
   Разом         3808407   1390907    2417500
 
Централізовані видатки
на утримання органів
державної виконавчої
влади           1030700
     Усього      10322100
 
     Заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І.ЄМЕЦЬ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка