Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Українську державну інспекцію по якості алкогольних напоїв Міністерства сільського господарства і продовольства України


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
 від 15.06.92
  м.Київ
 
 vd920615
 
 
 Погоджено             Затверджено
 Міністерство    сільського   Фонд державного майна України
 господарства і продовольства   Голова правління В. Прядко
 України              від 15 червня 1992 р.
 Перший заступник Л.А. Дунець
 від 23 червня 1992 р.
 
              Положення
      про Українську державну інспекцію по якості
         алкогольних напоїв Міністерства
     сільського господарства і продовольства України
 
           1. Загальні положення
   1.1. Українська державна інспекція по якості алкогольних
напоїв утворена на підставі постанови Ради Міністрів СРСР від 14
червня 1979 р. N 553 як Українське республіканське управління
державної  інспекції по якості алкогольних напоїв колишнього
Мінхарчопрому СРСР згідно постанови Кабінету Міністрів України від
24 вересня 1991 р. N 227 ( 227-91-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного
підпорядкування, що розташовані на території України" дорученням
Кабінету Міністрів України від 25.03.92 N 6157/10 та наказом
Міністерства сільського господарства і продовольства України від
29.04.92  N  32  (  v0032293-92  ) передане в безпосереднє
підпорядкування  Мінсільгосппроду  України  і перейменоване в
Українську державну інспекцію по якості алкогольних напоїв*.
 
___________
   * Надалі іменується - Держінспекція.
   1.2. Держінспекція в своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України,
указами і розпорядженнями Президента України, постановами та
розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  та
інструкціями Мінсільгосппроду України, цим Положенням, узгодженим
з Держхарчопромом, Міністерством охорони здоров'я, Держстандартом,
Укоопспілкою і Українським Союзом промисловців і підприємців, а
також затвердженою в установленому порядку нормативно-технічною
документацією на алкогольні напої і технологію їх виготовлення.
   1.3. Держінспекція  фінансується  за  рахунок  Державного
бюджету.
   1.4. Держінспекція є юридичною особою і має рахунки  з
банківських установах.
   1.5. Держінспекція знаходиться в м. Києві. Їй підпорядковане
Одеське відділення (м. Одеса), що є структурним підрозділом
Держінспекції без права юридичної особи.
   1.6. Держінспекція має печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням, а також інші необхідні
печатки та штампи.
          2. Предмет і цілі діяльності
   2.1. Предметом діяльності Держінспекції є:
   контроль за якістю готової продукції на відповідність вимогам
стандартів,   дотримуванням   технологічної   дисципліни,
санітарно-гігієнічних норм та правил на всіх підприємствах і
організаціях України, які виробляють алкогольні напої, незалежно
від форм власності і господарювання, а також у підприємців.
   2.2. Виявлення підприємств і організацій, які займаються
виробництвом алкогольних напоїв без ліцензій (дозволу).
   2.3. Цілями діяльності Держінспекції є:
   забезпечення дотримання встановленого порядку і нормативних
актів, що стосуються виготовлення алкогольних напоїв.
   2.4. Держінспекція відповідно до предмету і цілей діяльності:
   виявляє факти вироблення і реалізації продукції неналежної
якості;
   приймає рішення про відповідність якості алкогольних напоїв,
в необхідних випадках - за висновком арбітражної лабораторії і
Центральної дегустаційної комісії Мінсільгосппроду України.
   2.5. Разом із відповідними службами Мінсільгосппроду України
вживає заходів щодо підвищення якості алкогольних напоїв.
   2.6. Бере участь у розробці і проведенні заходів, спрямованих
на  запобігання випуску недоброякісної продукції та псування
матеріальних цінностей, в роботі дегустаційних комісій та інших
колегіальних органів, що оцінюють і регулюють якість продукції.
   2.7. Вносить    пропозиції    щодо    удосконалення
нормативно-технічної і технологічної документації на алкогольні
напої.
   2.8. Приймає  участь  в  здійсненні  програми  робіт по
організації проведення сертифікації алкогольних напоїв.
   2.9. Складає акти перевірок і подає їх відповіднім органам.
               3. Права
   3.1. Співробітники  Держінспекції  у  відповідності з їх
компетенцією та завданнями мають право:
   безперешкодного доступу, за пред'явленням своїх службових
посвідчень, на всі підприємства і організації України,  які
виробляють і реалізують алкогольні напої, незалежно від форм
власності і господарювання;
   проводити перевірки  наявності  ліцензій  (дозволу)  на
виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, якості вироблених
алкогольних  напоїв,  дотримання  технологічної  дисципліни,
санітарно-гігієнічних  норм  та  правил,  а  також  якості
використовуваної сировини і матеріалів щодо їх відповідності
встановленим вимогам;
   забороняти виробництво  і  реалізацію  алкогольних напоїв
підприємствам, які не мають  ліцензій  (дозволу),  припиняти
виготовлення окремих партій чи видів продукції підприємствами у
випадках   порушення   стандартів,   технічних   умов,
санітарно-гігієнічних  норм  та  правил.  Відновлювати випуск
(постачання) або виготовлення продукції вказаного підприємства
можуть лише з дозволу Держінспекції;
   видавати підприємствам   обов'язкові   для   виконання
розпорядження про заборону реалізації продукції неналежної якості,
усунення виявлених порушень стандартів, технології виробництва,
санітарно-гігієнічних норм та правил;
   складати акти про притягнення винних осіб у встановленому
порядку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або
кримінальної відповідальності та подавати їх відповідним органам.
            4. Органи управління
   4.1. Держінспекцію очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади Фондом державного майна за поданням
Мінсільгосппроду України.
   4.2. Начальник Держінспекції:
   керує всією діяльністю Держінспекції і несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на Держінспекцію завдань
і функцій, організовує роботу Держінспекції, призначає на посаду і
звільняє з посади її працівників, підписує необхідні правові
документи.
   4.3. Представляє Мінсільгосппрод України в організаціях і
установах при розгляді питань, які відносяться до компетенції
Держінспекції.
   4.4. Компетенція  і  повноваження  трудового  колективу
Держінспекції, його виборного органу здійснюються в межах прав,
наданих чинним законодавством.
   4.5. інтереси трудового колективу Держінспекції представляє
профспілковий комітет.
   4.6. Трудовий  колектив  і  адміністрація  Держінспекції
вирішують питання соціального розвитку колективу, в межах власних
коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством
трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
            5. Майно та кошти
   5.1. Держінспекція має основні фонди та оборотні кошти,
вартість яких відображена у самостійному балансі. Майно та кошти є
державні.
   Ліквідація і  реорганізація  (злиття,  приєднання, поділ,
виділення,  перетворення)  Держінспекції  провадяться  Фондом
державного майна України чи уповноваженого ним органу, у порядку і
випадках, згідно з чинним законодавством, на підставі наказу
Мінсільгосппроду України.
   Положення погоджене з трудовим  колективом  Держінспекції
(протокол загальних зборів від 5 травня 1992 року N 1).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка