Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про програму стабілізації економіки м. Севастополя в умовах переходу до ринку та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 липня 1992 р. N 427
                Київ
    Про програму стабілізації економіки м. Севастополя
     в умовах переходу до ринку та лібералізації цін
            на 1992 - 1993 роки
 
   З метою  стабілізації економіки м. Севастополя в умовах
переходу до ринку Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити розроблену за дорученням Президента України
програму стабілізації економіки м. Севастополя в умовах переходу
до ринку та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки (додається).
   Міністерствам і відомствам України забезпечити  безумовне
виконання завдань, передбачених вказаною програмою.
   2. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Міністерство економіки, Міністерство державних ресурсів України та
Севастопольську міську державну адміністрацію.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 18
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 липня 1992 р. N 427
               ПРОГРАМА
   стабілізації економіки м. Севастополя в умовах переходу
    до ринку та лібералізації цін на 1992 - 1993 роки
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування   | Одиниця | Кіль- |Строк,| Виконавці
      заходів    | виміру | кість |роки |
------------------------------------------------------------------
           АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 
1. Для    фінансування млн. кар-   15 1992 Мінфін
  будівництва  об'єктів бованців   37 -"-  Мінсільгосппрод
  соціальної    сфери        81 1993    -"-
  сільської     зони
  м. Севастополя
  виділити   бюджетні
  кошти    (в  цінах
  1992 року)
 
2. Забезпечити        -"-     16 -"-  Мінсільгосппрод
  фінансовими     та             концерн  "Укр-
  матеріально-технічними             агротехсервіс"
  ресурсами будівництво             Мінфін
  газових  мереж   в             Міндержресурсів
  сільській  зоні
  м. Севастополя (в
  цінах 1992 року)
 
3. Розглянути питання про  -"-   1489,8 1993 Мінфін
  виділення коштів для
  розвитку  переробної
  промисловості    та
  будівництва соціальних
  об'єктів галузі (в
  цінах 1992 року)
         ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МЕЛІОРАЦІЯ
 
1. Визначити   джерела млн. кар-   2 1992 Мінфін
  фінансування      бованців        Мінекономіки
  будівництва дренажної
  системи  в  селищі
  Любимівка (захист від
  підтоплення)
 
2. Забезпечити  об'єкти             Міндержресурсів
  водопостачання та
  каналізації таким
  устаткуванням і
  матеріалами для
  цілодобової подачі води:
 
  котли ДЕ-4-14 ГМ або  комплек-    3 1993 Міндержресурсів
  Е 2,5          тів
 
  вибухозахищене
  устаткування:
 
  кран-балка і талі    штук      5
 
  електродвигуни
  В 2800-4   N 110           3
  кВт/1450 об/хв
 
  засувки з приводом ВЗГ         8
 
  вентилятори ВАО            23
 
  кабель   контрольний метрів   5000 1992
  КВВГ 4х1
 
  центрифуги ОГШ 631к-02 штук      6
 
  апарат  вертикальний
  суцільнозварний            3
  У-25 м3
 
  теплообмінники            57
 
  таль ручна ВАО             1
  вантажнопідйомністю
  3,2 тонни
            ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 
1. Здійснити реконструкцію млн. кар-
  Севастопольської    бованців 51,0/1 -"-  Міненерго
  ТЕЦ  (об'єкт)   із             ВЕО "Крим-
  заміною газових турбін штук   201,6/2 1993 енерго"
 
2. Здійснити реконструкцію
  та розширення
  Севастопольської  ТЕЦ
  із     збільшенням
  потужності на 100 -
  200 мВт, у тому числі:
 
  розробка   технічної млн. кар-   25 1993-  -"-
  документації      бованців     1994
 
  проведення       млрд. кар-   1 1995- Міненерго,
  реконструкції      бованців     2000 ВЕО "Крим-
                          енерго"
 
3. Для      надійної
  експлуатації
  електромереж
  забезпечити   заміну
  зношених та додаткове
  виділення транспортних
  засобів       і
  спецмеханізмів:     штук           -"-
  кабельна  лабораторія
  типу ПКЛ-10              1 1992-
                       1993
  екскаватор    типу         1
  "Бєларусь"
 
  автомобільний             3
  гідропідйомник   для
  роботи в розподільних
  мережах
 
  автокран                1
  вантажопідйомністю
  10 тонн
 
  вантажний  автомобіль         1
  (КаМАЗ, КрАЗ, МАЗ) для
  перевезення
  довгомірних вантажів)
  опор ЛЕП тощо
 
  бригадна машина            2
 
 
4. Переведення  високо- млн. кар-   80 1993- ВЕО "Крим-
  вольтної лінії 220 кВ бованців     1995 енерго"
  Сімферополь-Севастополь
  на  330  кВ   та
  реконструкція
  підстанції  N  3  з
  установкою АТ-200 МВА
         ХАРЧОВА ТА ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 
1. Виділити  капітальні млн. кар-   15 1993 Кримське вироб-
  вкладення      на бованців        ниче об'єднання
  реконструкцію                  хлібопекарської
  хлібокомбінату                 промисловості
 
2. Забезпечити фінансовими  -"-     28 1992- Мінфін
  ресурсами                 1993
  закінчення капітально-
  відновлювального
  ремонту
  м'ясопереробного
  заводу
 
3. Виділити  кошти  на  -"-     10 1992  -"-
  придбання устаткування
  для цеху по переробці
  овочів і фруктів
 
4. Виділити  ліміти  і
  визначити   реальних
  постачальників   для
  фабрики  трикотажних
  спортивних виробів:   тонн       -"-   -"-
 
  нитки    текстильні        45
  синтетичні  (капрон,
  поліефір, еластик)
 
  пряжа бавовняна            50
  ( N 54х1 і 65х1)
 
  пряжа     вовняна        10
  (напіввовняна
  N 32 х 1)
            ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК
 
1. Вирішити питання про млн. кар-   20 1992 Мінфін
  виділення дотації на бованців
  компенсацію  збитків
  морському
  торговельному  порту
  від внутрішньоморських
  пасажирських
  перевезень (катер)
 
2. Вирішити питання про  -"-   21,86 -"-  Мінфін
  виділення коштів  на             Мінекономіки
  проектування     і
  будівництво шляхів і
  мостів  у  зоні
  м. Севастополя
 
3. Забезпечити        -"-    110 -"-  Мінфін
  фінансовими ресурсами             корпорація
  придбання  для                "Укравтотранс"
  м. Севастополя
  автобусів
 
4. Виділити  кошти  для  -"-    0,14 -"-  Мінфін
  часткової або повної
  компенсації витрат на
  встановлення телефонів
  малозабезпеченим
  верствам населення
 
5. Виділити         -"-     30 -"-    -"-
  Севастопольському
  заводу      імені
  Орджонікідзе кошти на
  утримання   об'єктів
  соціальної сфери
            БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 
1. Виділити  асигнування
  на покриття різниці в
  цінах по будівництву
  об'єктів  соціальної
  сфери за замовленням
  місцевих Рад народних
  депутатів      (у млрд. кар- 1,169 1992- Мінфін
  договірних цінах 1992 бованців     1993 Мінекономіки
  року) - всього
 
  у тому числі:
                   0,169 1992
                     1 1993
 
2. Виділити  асигнування млн. кар-  140 1992 Мінфін
  для    компенсації бованців
  додаткових   затрат,
  пов'язаних     із
  лібералізацією цін на
  будівництво
  житлово-будівельних і
  гаражно-будівельних
  кооперативів,
  індивідуальних
  житлових   будинків,
  об'єктів садівницьких
  товариств  відповідно
  до постанови Кабінету
  Міністрів України від
  4 квітня 1992 р. N 175
 
3. Виділити  капітальні
  вкладення за рахунок
  централізованих джерел
  фінансування    на
  будівництво
  першочергових
  об'єктів, пов'язаних з
  вирішенням   гострих
  соціальних проблем (у
  цінах 1992 року):     -"-
 
  комплекс об'єктів  по        326  -"- Мінфін
  забезпеченню                  Мінекономіки
  цілодобової   подачі
  води і каналізування        366 1993 Мінфін
  міста
 
  газопровід  високого млн. кар-  13,9 1993 Мінфін
  тиску  Глебівка  - бованців
  Севастополь (замовник
  -     підприємство
  "Чорноморнафтогаз")
       ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ І ПАЛИВОМ
 
1. Забезпечити постачання
  нафтопродуктів
  господарству, у тому
  числі    сільському
  господарству, в
  1992 році:       тис. тонн     1992 компанія "Укр-
                          нафтохім"
 
  автобензину - всього        36,4
 
  в тому      числі         6
  сільському
  господарству
 
  дизельного палива  -       14,8
  всього
 
  у тому      числі         8
  сільському
  господарству
 
  топкового мазуту   -        5,1
  всього
 
  у тому      числі        1,9
  сільському
  господарству
 
  гас освітлювальний   тонн     500
 
2. Виділити   додаткові тис. тонн   3  -"- ВО "Укргаз"
  об'єми   зрідженого
  газу, яких не вистачає
  для    задоволення
  побутових    потреб
  населення
 
3. Виділити   додатково тис. тонн   15 1992 Міндержресурсів
  ліміти  на  вугілля
  сортове для  продажу
  населенню      і
  підприємствам
 
4. Вишукати ресурси для тис. куб.     1992-  -"-
  виділення дров щорічно метрів     3 1993
         ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
1. Виділити  кошти  на млн. кар-  367 1992 Мінфін
  покриття  збитків по бованців
  міськелектротранспорту,
  житловому    фонду,
  водопостачанню,
  теплопостачанню
 
2. Забезпечити виділення
  коштів для придбання
  техніки       і
  спецавтотранспорту за
  плановими  поставками
  Міндержресурсів     -"-     20 -"-   -"-
 
3. Виділити шини:
 
  для     вантажних штук     200 -"-  Міндержресурсів
  автомобілів
 
  для      легкових        100       -"-
  автомобілів
 
4. Забезпечити виділення тис. дола-  20 1993 Кабінет Мініст-
  вільно  конвертованої рів США         рів України
  валюти для придбання
  задніх   мостів  і
  запасних  частин  до
  тролейбусів   фірми
  "Раба"
 
5. Надати  допомогу  в
  придбанні:
 
  контактного проводу МФ тонн     15 1993 Міндержресурсів
  100, МФ 85
 
  автошин для  рухомого штук     510 1992 Кримголовпостач
  складу
 
6. Забезпечити виділення
  машин        і
  спецавтотранспорту, у
  тому числі:       -"-        -"-  Міндержресурсів
 
  автогрейдер              1
 
  асфальтоукладальник          1
 
  мулосос КО-510 на шасі         1
  ЗІЛ-43412
 
  машина  для розробки         2 1993
  скельного    грунту
  (барова машина)
 
7. Забезпечити виділення
  для реконструкції  і
  капітального  ремонту
  мереж   водопроводу,
  каналізації,
  теплопостачання:
 
  труб водогазопровідних тонн     50 1992    -"-
 
  труб діаметром     тонн     100 1992 Міндержресурсів
  150-300 мм
 
  труб діаметром            350 1993
  250-400 мм
 
  акумуляторів      штук     150 1992
  (ст. 60-ст. 135)           200 1993
 
8. Виділити    газові -"-             -"-
  прилади:
 
  газові нагрівники          300 1992
                    400 1993
  автоматичні опалювальні
  газоводонагрівники          200 1992
                    250 1993
 
  газові плити ПГ-4          200 1992
                    550 1993
 
9. Виділити  кошти  на млн. кар-
  капітальний   ремонт бованців   30 1992 Мінфін
  житлового    фонду
  місцевих Рад народних
  депутатів
 
10. Виділити  кошти  на  -"-     50 -"-   -"-
  благоустрій міста
 
11. Виділити  кошти  на  -"-     5 -"-   -"-
  реконструкцію
  сміттєспалювального
  заводу ( 2-й ступінь
  газоочистки,
  утилізація шлаку  і
  золи,     заміна
  електрофільтрів тощо)
         ТОРГІВЛЯ І ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 
1. Виділити   додатково тонн       II-IV МЗЕЗторг
  торговельним               квар-
  організаціям міста            тали
                       1992
а) продовольчі товари:
 
  цукор                400
 
  борошно               600
 
  крупа                160
 
  маргарин               80
 
  майонез                20
 
  м'ясопродукти            500
 
  олія                 120
 
  масло тваринне            100
 
  консерви молочні    тис. умов-  240
              них банок
 
  горілка і лікеро-    тис. дека-  10
  горілчані вироби    літрів
 
  макаронні вироби    тонн     100
 
  кондитерські вироби         200
 
  для промпереробки:   тонн       III-IV МЗЕЗторг
                       квар-
                       тали
                       1992
  борошно               300
 
  маргарин               300
 
  цукор                300
 
б) непродовольчі товари:  млн. кар-   20 1992  -"-
              бованців
 
2. Виділити   державний
  кредит для закінчення  -"-     15 -"-  Мінфін
  будівництва                   Мінсільгосппрод
  охолоджувального
  овочесховища
             СОЦІАЛЬНА СФЕРА
 
1. Виділити  кошти  для  -"-      8 II-III Пенсійний
  виконання   програми          квар- фонд
  надзвичайних  заходів          тали
  щодо    соціального          1992
  захисту пенсіонерів і
  малозабезпечених
  громадян
 
2. Виділити  кошти  на  -"-    141 -"-  Мінфін
  здійснення заходів у
  соціальній сфері міста
  - всього
 
  у тому числі:
 
  на реконструкцію   і млн.     10 II-III Мінфін
  реставраційні  роботи карбо-      квар-
  пам'яток   історії, ванців      тали
  культури      та          1992
  архітектури
 
  на     завершення         5
  реконструкції    і
  придбання  обладнання
  для       центру
  реабілітації
  дітей-інвалідів
 
  на    реконструкцію
  дитячих   оздоровчих
  комплексів  "Ласпі",
  "Гірський",     за
  програмою оздоровлення
  дітей   працівників
  бюджетних   установ,
  чорнобильської  зони,
  із багатодітних   і
  малозабезпечених сімей        15
 
  на      придбання
  устаткування і меблів
  для    інтернатів,
  Будинку    дитини,
  дитячого будинку            6
 
  на     завершення
  будівництва житлового
  будинку для вчителів
  (із  введенням  у I
  кварталі 1993 року)          30
 
  на      придбання млн.     75 1992 Мінфін
  обладнання     для карбо-
  лікувально-       ванців
  профілактичних
  закладів
 
  на будівництво:
 
  школи у      5-му  -"-    26,84 1993 Мінекономіки
  мікрорайоні Куликового             Мінфін
  Поля
 
  школа у бухті Козача        13,86
 
  школи у      5-му        6,6
  мікрорайоні Комишової
  Бухти
 
  станції  переливання
  крові                6,2
 
  онкодиспансера           10,2
 
  дільничної лікарні у          3
  с. Орлине
 
3. Реконструкція       -"-    5,7 1992 концерн "Укр-
  автомобільної  дороги       6,95 1993 шляхбуд"
  Сімферополь     -
  Севастополь     на
  дільниці Білокам'янськ
  - Південнобережне шосе
  (замовник  -  I-ше
  управління   шляхів
  концерну "Укршляхбуд")
 
4. Передбачити виділення             Республікан-
  коштів для  сприяння             ський центр
  зайнятості     та             зайнятості
  соціальної  підтримки
  безробітних громадян
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка