Законы Украины

Новости Партнеров
 

Поправка до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар


               Поправка
      до Монреальського протоколу про речовини,
           що руйнують озоновий шар
         (Витяги з Додатка III до Звіту
   Четвертого засідання Сторін Монреальського протоколу про
        речовини, що руйнують озоновий шар)
 
   ( Поправку ратифіковано Законом N 2083-III ( 2083-14 )
    від 02.11.2000 )
 
            Стаття 1: Поправка
            A. Стаття 1, пункт 4
   У пункті 4 Статті 1 Протоколу ( 995_215 ) замість слів: "або
в Додатку B" повинні бути слова: ", Додатку B, Додатку C або
Додатку E".
            B. Стаття 1, пункт 9
   Пункт 9 Статті 1 Протоколу необхідно вилучити.
            C. Стаття 2, пункт 5
   У пункті 5 Статті 2 Протоколу після слів: "Статтях 2A - 2E"
необхідно додати: "і Статті 2H".
           D. Стаття 2, пункт 5-біс
   Після пункту 5 статті 2 Протоколу  необхідно  поставити
наступний пункт: "5-біс.
   Будь-яка Сторона, що не діє згідно з пунктом 1 Статті 5, може
в рамках будь-якого одиничного або кількох періодів регулювання,
передати будь-якій іншій Стороні будь-яку частину квоти свого
розрахункового рівня споживання, зазначеного в Статті 2F, за умов,
що розрахунковий рівень споживання речовин, які регулюються, з
Групи 1 Додатка A Сторони, що передає частину свого рівня
споживання, не буде перевищувати 0,25 кілограм на душу населення в
1989 році, і що загальний сумарний розрахунковий рівень споживання
для цих Сторін, не виходить за межі обмеження споживання, яке
встановлене в Статті 2F. Кожна з даних Сторін повинна повідомити
Секретаріат про таку передачу, заявляючи про умови та період,
протягом якого діє така передача".
         E. Стаття 2, пункти 8 (a) і 11
   У пунктах 8 (a) і 11 Статті 2 Протоколу замість слів: "Статей
2A - 2E" кожного разу, коли ці слова зустрічаються у тексті,
повинні бути слова: "Статей 2A - 2H".
          F. Стаття 2, пункт 9 (a) (і)
   У пункті 9 (a) (і) Статті 2 Протоколу замість слів: "та/або
Додаток B" повинні бути слова: ", Додаток B, Додаток C та/або
Додаток E".
       G. Стаття 2F: Гідрохлорфторвуглеводні
   Після Статті  2E  Протоколу необхідно поставити наступну
статтю:
        "Стаття 2F: Гідрохлорфторвуглеводні
   1. Кожна Сторона повинна  забезпечити,  щоб  за  період
дванадцяти місяців, який починається з 1 січня 1996 року, та за
кожний наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий
рівень споживання нею речовин, які регулюються, включених до Групи
I Додатка C, не перевищував наступних сумарних показників:
   (a) три цілих та одна десята відсотка її розрахункового рівня
споживання в 1989 році речовин, які регулюються, включених до
Групи I Додатка A; і
   (b) розрахункового рівня її споживання в 1989 році речовин,
які регулюються, включених до Групи I Додатка C.
   2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за  період  дванадцяти
місяців, що починається з 1 січня 2004 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень
її споживання речовин, які регулюються, включених до Групи I
Додатка C, не перевищував шістдесят п'ять відсотків сумарного
показника, зазначеного у пункті 1 даної Статті.
   3. Кожна Сторона забезпечує, щоб за  період  дванадцяти
місяців, що починається з січня 2010 року, та за кожний наступний
період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень споживання
речовин, які регулюються, включених до Групи I Додатка C не
перевищував тридцять  п'ять  відсотків  сумарного  показника,
зазначеного у пункті 1 даної статті.
   4. Кожна Сторона забезпечує, щоб за  період  дванадцяти
місяців, що починається з січня 2015 року, та за кожний наступний
період дванадцяти місяців щорічні  розрахунковий  рівень  її
споживання речовин, які регулюються, включених до Групи I Додатка
C, не  перевищував  десять  відсотків  сумарного  показника,
зазначеного у пункті 1 даної статті.
   5. Кожна Сторона забезпечує, щоб за  період  дванадцяти
місяців, що починається з січня 2020 року, та за кожний наступний
період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий  рівень  її
споживання речовин, які регулюються, включених до Групи I Додатка
C, не перевищував нуль цілих п'ять десятих відсотка сумарного
показника, зазначеного у пункті 1 даної статті.
   6. Кожна Сторона забезпечує, щоб за  період  дванадцяти
місяців, що починається з 1 січня 2030 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень
її споживання речовин, які регулюються, включених до Групи I
Додатка C, не перевищував нульового рівня.
   7. Починаючи з 1 січня 1996 року, кожна Сторона повинна
докладати зусиль для забезпечення того, щоб:
   (a) використання речовин, які регулюються, включених до Групи
I Додатка C, обмежувалося тими галузями застосування, де відсутні
інші  екологічно  більш  прийнятні альтернативні речовини чи
технології;
   (b) використання речовин, які регулюються, включених до Групи
I Додатка C, крім виняткових випадків для захисту життя чи
здоров'я людини, виходило за межі галузей застосування, які у
даний час задовольняються за рахунок речовин, які регулюються,
включених до Додатків A, B і C; і
   (c) крім врахування інших міркувань, пов'язаних з навколишнім
середовищем, безпекою та економікою, речовини, які регулюються,
включені до Групи I Додатка C, обиралися таким чином, щоб звести
до мінімуму руйнування озонового шару".
       H. Стаття 2G: Гідробромфторвуглеводні
   Після статті  2F  Протоколу необхідно поставити наступну
статтю:
        "Стаття 2G: Гідробромфторвуглеводні
   Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти місяців,
що починається з 1 січня 1996 року, та за кожний наступний період
дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень її споживання
речовин, які регулюються, включених до Групи II Додатка C, не
перевищував нульового рівня. Кожна Сторона повинна забезпечити,
щоб протягом дванадцятимісячного періоду, починаючи з, і в кожний
дванадцятимісячний  період  потім,  її  розрахунковий  рівень
споживання речовин, які регулюються, з Групи C, не перевищував
нуля. Кожна Сторона, що виробляє речовину, за ті ж періоди
забезпечує, щоб розрахунковий рівень її виробництва і речовин не
перевищував нульового рівня. Цей пункт застосовується за винятком
випадків, коли Сторони приймають рішення, яке дозволяє рівень
виробництва і споживання, необхідний для задоволення галузей
застосування, які вони домовляться вважати основними".
         I. Стаття 2H: Бромистий метил
   Після Статті 2G Протоколу необхідно  поставити  наступну
статтю:
          "Стаття 2H: Бромистий метил
   Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти місяців,
що починається з 1 січня 1995 року, та за кожний наступний період
дванадцяти місяців розрахунковий рівень її споживання речовин, які
регулюються, включених до Додатка E, не перевищував щорічний
розрахунковий рівень споживання у 1991 році. Кожна Сторона, що
виробляє  цю  речовину,  за  ті  ж періоди забезпечує, щоб
розрахунковий рівень виробництва нею цієї речовини не перевищував
щорічний розрахунковий рівень виробництва у 1991 році. Однак, для
задоволення основних внутрішніх потреб Сторін, які діють в рамках
пункту 1 Статті 5, розрахунковий рівень її виробництва може
перевищувати цю межу не більше ніж на десять відсотків від
розрахункового рівня виробництва у 1991 році. Розрахункові рівні
споживання і виробництва згідно з цією статтею не включають в себе
кількості речовин, що Сторона використовує для карантинних цілей
та обробки продукції перед транспортуванням".
              J. Стаття 3
   У Статті 3 Протоколу замість слів: "2A - 2E" повинні бути
слова: "2A - 2H", а замість слів: "або Додаток B" кожного разу,
коли ці слова зустрічаються у тексті, повинні бути слова: ",
Додаток B, Додаток C або Додаток E".
           K. Стаття 4, пункт 1-тер
   Після пункту 1-біс Статті 4 Протоколу необхідно поставити
наступний пункт:
   "1-тер.
   Протягом одного року після дати набирання чинності цього
пункту кожна Сторона забороняє імпорт будь-якої з речовин, які
регулюються, включених до Групи II Додатка C, із будь-якої
держави, яка не є Стороною цього Протоколу".
           L. Стаття 4, пункт 2-тер
   Після пункту 2-біс Статті 4 Протоколу необхідно поставити
наступний пункт:
   "2-тер.
   По закінченні одного року від дати набирання чинності цього
пункту кожна Сторона забороняє експорт будь-якої з речовин, які
регулюються, включених до Групи II Додатка C до будь-якої держави,
що не є Стороною цього Протоколу".
           M. Стаття 4, пункт 3-тер
   Після пункту 3-біс Статті 4 Протоколу необхідно поставити
наступний пункт:
   "3-тер.
   В межах трьох років від дати набирання чинності цього пункту
Сторони,  згідно  із процедурами, встановленими у Статті 10
Конвенції, складають, як додаток, перелік товарів, що містять
речовини, які регулюються, включені до Групи II Додатка C.
Сторони, які не висловили заперечень проти цього додатка, згідно з
цими процедурами забороняють в межах одного року з моменту
набирання чинності додатка імпорт цих продуктів з будь-якої
держави, що не є Стороною цього Протоколу".
           N. Стаття 4, пункт 4-тер
   Після пункту 4-біс Статті 4 Протоколу необхідно поставити
   "4-тер.
   В межах п'яти років від дати набирання чинності цього пункту
Сторони визначають практичну можливість заборони або обмеження
імпорту товарів, що виробляють на основі речовин, які регулюються,
включених до Групи II Додатка C, але не вміщують їх, із держав, що
не є Сторонами даного Протоколу. Сторони, якщо вони вважатимуть це
за можливе, згідно із процедурами, зазначеними в Статті 10
Конвенції, готують у вигляді додатка перелік таких продуктів.
Сторони, які не висловили заперечень проти цього додатка, згідно
із зазначеними процедурами забороняють або обмежують в межах
одного року після набирання чинності додатка  імпорт  таких
продуктів з будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу".
          O. Стаття 4, пункти 5, 6 і 7
   У пунктах 5, 6 і 7 Статті 4 Протоколу замість слів: "речовин,
які регулюються" повинні бути слова: "речовин, які регулюються,
включених у Додатки A і B та групи II Додатка C".
            P. Стаття 4, пункт 8
   У пункті 8 Статті 4 Протоколу замість слів: "про який іде
мова в пунктах 1, 1-біс, 3, 3-біс, 4 та 4-біс та експорт, про який
іде мова в пунктах 2 та 2-біс" повинні бути слова: "і експорт, про
який іде мова в пунктах 1 - 4-тер цієї Статті", після слів:
"Статей 2A - 2E" необхідно додати: ", Статті 2G".
           Q. Стаття 4, пункт 10
   Після пункту  9  Статті 4 Протоколу необхідно поставити
наступний пункт: "10.
   До 1  січня  1996 року Сторони розглянуть питання щодо
доцільності внесення Поправки до цього Протоколу,  з  метою
розширення  зазначених  в  даній статті заходів на торгівлю
речовинами, які регулюються, включених до Групи I Додатка C і
Додатка E з державами, що не є Сторонами Протоколу".
            R. Стаття 5, пункт 1
   В кінці пункту 1 Статті 5 Протоколу необхідно додати наступні
слова: ", за умов, що будь-які додаткові поправки до поправок та
корегувань,   ухвалених на Другому засіданні Сторін у Лондоні,
29 червня 1990 року ( 995_076 ), розповсюджуються на Сторони, що
діють  в  рамках  одного  пункту,  після проведення огляду,
передбаченого у пункті 8 цієї статті, і приймаються з урахуванням
висновків зазначеного огляду".
           S. Стаття 5, пункт 1-біс
   Після пункту 1 Статті 5 Протоколу необхідно додати наступний
пункт:
   "1-біс.
   На основі процедури, викладеної у пункті 9 Статті 2, до 1
січня  1996  року  Сторони приймають рішення, з урахуванням
зазначеного у пункті 8 цієї Статті огляду, і проведених у
відповідності із Статтею 6 оцінок, та будь-якої іншої відповідної
інформації:
   (a) стосовно пунктів 1 - 6 Статті 2F - про те, який базовий
рік, початкові рівні, контрольні графіки та дати припинення
споживання речовин, які регулюються, включених до Групи I Додатка
C, будуть встановлені для Сторін, що діють в рамках пункту 1 цієї
статті;
   (b) стосовно Статті 2G - про те, яка дата  припинення
виробництва і споживані речовин, які регулюються, включених до
Групи II Додатка C, будуть встановлені для Сторін, що діють в
рамках пункту 1 цієї статті; і
   (c) стосовно Статті 2H - про те, який базовий рік, початкові
рівні та контролі графіки споживання і виробництва речовин, які
регулюються, включених до Додатка E, встановлені для Сторін, що
діють в рамках пункту 1 цієї статті".
            T. Стаття 5, пункт 4
   У пункті 4 Статті 5 Протоколу замість слів: "Статтях 2A - 2E"
повинні бути слова: "Статтях 2A - 2H".
            U. Стаття 5, пункт 5
   У пункті 5 Статті 5 Протоколу після слів: "передбачених
Статтями 2A - 2E" необхідно додати: ", а також будь-яких заходів
регулювання, передбачених Статтями 2F - 2H, стосовно яких прийнято
рішення у відповідності з пунктом 1-біс даної статті".
            V. Стаття 5, пункт 6
 
   У пункті 6 Статті 5 Протоколу після слів: "зобов'язання із
заходів регулювання, передбачених Статтями 2A - 2E" необхідно
додати: ", або будь-яке чи всі зобов'язання із Статей 2F - 2H,
стосовно яких прийнято рішення у відповідності з пунктом 1-біс
даної статті,".
              W. Стаття 6
   Із Статті 6 Протоколу необхідно вилучити наступні слова:
"Статтях 2A - 2E, а також положення з виробництвом, імпортом та
експортом перехідних речовин Групи I Додатка C" і замість них
поставити слова: "Статтями 2A - 2H".
          X. Стаття 7, пункти 2 і 3
   Пункти 2 і 3 Статті 7 Протоколу необхідно замінити наступним
текстом:
   "2. Кожна Сторона надає Секретаріату статистичні дані про
своє виробництво, імпорт та експорт кожної з речовин,  які
регулюються,
   - Додатків B і C - за 1989 рік,
   - Додатка E, за - 1991 рік,
   або найбільш надійні оцінювальні дані такого характеру, якщо
фактичні дані відсутні, не пізніше, ніж через три місяці після
дати набирання чинності для цієї Сторони положень Протоколу, які
стосуються речовин Додатків B, C і E, відповідно.
   3. Кожна Сторона надає Секретаріату статистичні дані про своє
щорічне виробництво (як це визначено у пункті 5 Статті 1) кожної з
речовин, які регулюються, зазначених у Додатках A, B, C і E, і,
окремо, по кожній речовині:
   - про кількість речовин, які використовуються в  якості
початкової сировини,
   - про  кількість  речовин,  знищених  із  застосуванням
затверджених Сторонами технологій, і
   - про імпорт та експорт Сторін і країн та організацій, що не
є Сторонами, відповідно,
   за рік, протягом якого положення, які стосуються речовин
Додатків A, B, C і E відповідно, набрали чинності для цієї
Сторони, та за кожний наступний рік. Дані направляються не
пізніше, ніж через дев'ять місяць після закінчення року, до якого
відносяться такі дані".
           Y. Стаття 7, пункт 3-біс
   Після пункту 3 Статті 7 Протоколу  необхідно  поставити
наступний пункт:
   "3-біс.
   Кожна Сторона надає Секретаріату окремі статистичні дані про
свій щорічний імпорт та експорт кожної з речовин, які регулюються,
зазначених у Групі II Додатка A і в Групі I Додатка C, що були
рециркульовані:".
            Z. Стаття 7, пункт 4
   У пункті 4 Статті 7 Протоколу замість слів: "в пунктах 1, 2
та 3" повинні бути слова: "в пунктах 1, 2, 3 та 3-біс".
           AA. Стаття 9, пункт 1(a)
   З пункту 1(a) Статті 9 Протоколу необхідно вилучити наступні
слова: "та перехідних".
           BB. Стаття 10, пункт 1
   У пункті 1 Статті 10 Протоколу замість слів: Статтях 2A - 2E
необхідно додати: ", і будь-яких заходів регулювання, передбачених
Статтями 2F - 2H, стосовно яких прийнято рішення у відповідності з
пунктом 1-біс Статті 5".
          CC. Стаття 11, пункт 4(g)
   З пункту 4(g) Статті 11 Протоколу необхідно вилучити наступні
слова: "та положення з перехідними речовинами".
             DD. Стаття 17
   У Статті 17 Протоколу замість слів: "Статтях 2A - 2E" повинні
бути слова: "Статтях 2A - 2H".
              EE. Додатки
              1. Додаток C
   Додаток C Протоколу необхідно замінити наступним додатком:
              "Додаток C
          Речовини, які регулюються
 
------------------------------------------------------------------
  Група   | Речовина   |Кількість ізомерів | Озоноруйнівна
       |        |          |здатність (ОРЗ)
------------------------------------------------------------------
               Група I
------------------------------------------------------------------
 CHFCI2    | (ГХФВ-21)**  |    1      |  0,04
 CHF2CI    | (ГХФВ-22)**  |    1      |  0,055
 CH2FCI    | (ГХФВ-31)   |    1      |  0,02
 C2HFCI4   | (ГХФВ-121)  |    2      | 0,01 - 0,04
 C2HF2CI3   | (ГХФВ-122)  |    3      | 0,02 - 0,08
 C2HF3CI2   | (ГХФВ-123)  |    3      | 0,02 - 0,06
 CHCI2CF3   | (ГХФВ-123)** |    -      |  0,02
 C2HF4CI   | (ГХФВ-124)  |    2      | 0,02 - 0,04
 CHFCICF3   | (ГХФВ-124)** |    -      |  0,022
 C2H2FCI3   | (ГХФВ-131)  |    3      | 0,007 - 0,05
 C2H2F3CI2  | (ГХФВ-132)  |    4      | 0,008 - 0,05
 C2H2F3CI   | (ГХФВ-133)  |    3      | 0,02 - 0,06
 C2H3FCI2   | (ГХФВ-141)  |    3      | 0,005 - 0,07
 CH3CFCI2   | (ГХФВ-141b)** |    -      |  0,11
 C2H3F2CI   | (ГХФВ-142)  |    3      | 0,008 - 0,07
 CH3CF2CI   | (ГХФВ-142b)** |    -      |  0,065
 C2H4FCI   | (ГХФВ-151)  |    2      | 0,003 - 0,005
 C3HFCI6   | (ГХФВ-221)  |    5      | 0,015 - 0,07
 C3HF2CI5   | (ГХФВ-222)  |    9      | 0,01 - 0,09
 C3HF3CI4   | (ГХФВ-223)  |    12     | 0,01 - 0,08
 C3HF4CI3   | (ГХФВ-224)  |    12     | 0,01 - 0,09
 C3HF5CI2   | (ГХФВ-225)  |    9      | 0,02 - 0,07
 CF3CF2CHCI2 | (ГХФВ-225ca)**|    -      |  0,025
 CF2CICF2CHCIF| (ГХФВ-225cb)**|    -      |  0,033
 C3HF6CI   | (ГХФВ-226)  |    5      | 0,02 - 0,10
 C3H2FC15   | (ГХФВ-231)  |    9      | 0,05 - 0,09
 C3H2F2CI4  | (ГХФВ-232)  |    16     | 0,008 - 0,10
 C3H2F3CI3  | (ГХФВ-233)  |    18     | 0,007 - 0,23
 C3H2F4CI2  | (ГХФВ-234)  |    16     | 0,01 - 0,28
 C3H2F5CI   | (ГХФВ-235)  |    9      | 0,03 - 0,52
 C3H3FCI4   | (ГХФВ-241)  |    12     | 0,004 - 0,09
 C3H3F2CI3  | (ГХФВ-242)  |    18     | 0,005 - 0,13
 C3H3F3CI2  | (ГХФВ-243)  |    18     | 0,007 - 0,12
 C3H3F4CI   | (ГХФВ-244)  |    12     | 0,009 - 0,14
 C3H4FCI3   | (ГХФВ-251)  |    12     | 0,001 - 0,01
 C3H4F2CI2  | (ГХФВ-252)  |    16     | 0,005 - 0,04
 C3H4F3CI   | (ГХФВ-253)  |    12     | 0,003 - 0,03
 C3H5FCI2   | (ГХФВ-261)  |    9      | 0,002 - 0,02
 C3H5F2CI   | (ГХФВ-262)  |    9      | 0,002 - 0,02
 C3H6FCI   | (ГХФВ-271)  |    5      | 0,001 - 0,03
-----------------------------------------------------------------
               Група II
-----------------------------------------------------------------
 CHFBr2    |        |    1      |  1,00
 CHF2Br    | (ГБФВ-22В1)  |    1      |  0,74
 CH2FBr    |        |    1      |  0,73
 C2HFBr4   |        |    2      | 0,3 - 0,8
 C2HF2Br3   |        |    3      | 0,5 - 1,8
 C2HF3Br2   |        |    3      | 0,4 - 1,6
 C2HF4Br   |        |    2      | 0,7 - 1,2
 C2H2FBr3   |        |    3      | 0,1 - 1,1
 C2H2F2Br2  |        |    4      | 0,2 - 1,5
 C2H2F3Br   |        |    3      | 0,7 - 1,6
 C2H3FBr2   |        |    3      | 0,1 - 1,7
 C2H3F2Br   |        |    3      | 0,2 - 1,1
 C2H4FBr   |        |    2      | 0,07 - 0,1
 C3HFBr6   |        |    5      | 0,3 - 1,5
 C3HF2Br5   |        |    9      | 0,2 - 1,9
 C3HF3Br4   |        |   12      | 0,3 - 1,8
 C3HF4Br3   |        |   12      | 0,5 - 2,2
 C3HF5Br2   |        |    9      | 0,9 - 2,0
 C3HF6Br   |        |    5      | 0,7 - 3,3
 C3H2FBr5   |        |    9      | 0,1 - 1,9
 C3H2F2Br4  |        |   16      | 0,2 - 2,1
 C3H2F3Br3  |        |   18      | 0,2 - 5,6
 C3H2F4Br2  |        |   16      | 0,3 - 7,5
 C3H2F5Br   |        |    8      | 0,9 - 14
 C3H3FBr4   |        |   12      | 0,08 - 1,9
 C3H3F2Br3  |        |   18      | 0,1 - 3,1
 C3H3P3Br2  |        |   18      | 0,1 - 2,5
 C3H3F4Br   |        |   12      | 0,3 - 4,4
 C3H4FBr3   |        |   12      | 0,03 - 0,3
 C3H4F2Br2  |        |   16      | 0,1 - 1,0
 C3H4F3BF   |        |   12      | 0,07 - 0,8
 C3H5FBr2   |        |    9      | 0,04 - 0,4
 C3H5F2Br   |        |    9      | 0,07 - 0,8
 C3H6FBr   |        |    5      | 0,02 - 0,7
------------------------------------------------------------------
---------
   * Для цілей Протоколу, якщо наведено інтервал озоноруйнівної
здатності (ОРЗ), використовується  найбільше  значення  цього
інтервалу. ОРЗ, наведена в таблиці у вигляді одного значення,
визначено шляхом обчислень на основі лабораторних вимірювань. ОРЗ,
наведена у вигляді інтервалу, базується на оцінювальних даних, та
як наслідок, припускає значно більші відхилення. Цей інтервал
належить до ізомерної групи. При цьому найбільше значення - це
оцінка ОРЗ ізомеру з найвищою величиною ОРЗ, а найменше значення -
розрахункова ОРЗ ізомера з найменшою ОРЗ.
   ** Визначає найбільш конкурентоспроможні речовини, показники
ОРЗ яких повинні застосовуватись для цілей Протоколу".
              2. Додаток Е
   До Протоколу необхідно включити наступний додаток:
              "Додаток Е
          Речовини, які регулюються
------------------------------------------------------------------
 Група      |   Речовина      |Озоноруйнівна здатність
------------------------------------------------------------------
               Група I
------------------------------------------------------------------
 CH3Br      |  Бромистий метил   |     0,7"
------------------------------------------------------------------
       Стаття 2: Зв'язок з поправками 1990 року
   Жодна держава чи регіональна організація  з  економічної
інтеграції не може здати на зберігання документ про ратифікацію,
прийняття, схвалення або приєднання до цієї Поправки, якщо вони
заздалегідь або одночасно не здали на зберігання такого роду
документ, що стосується Поправки, прийнятої на Другому засіданні
Сторін у Лондоні, 29 червня 1990 року ( 995_076 ).
          Стаття 3: Набираня чинності
   1. Ця Поправка набирає чинності 1 січня 1994 року за умов
зберігання не менше двадцяти документів про ратифікацію, прийняття
або схвалення Поправки державами або регіональними організаціями з
економічної інтеграції, які є Сторонами Монреальського протоколу
про речовини, що руйнують озоновий шар ( 995_215 ). Якщо до цієї
дати зазначена умова не буде дотримана, Поправка набирає чинності
на дев'яностий день з моменту виконання цієї умови.
   2. Для цілей пункту 1 будь-який такий документ, зданий на
зберігання  будь-якою регіональною організацією з економічної
інтеграції, не вважається додатковим по відношенню до документів,
зданих на зберігання державами-членами такої організації.
   3. Після набирання чинності цієї Поправки, як передбачено в
пункті 1, вона набирає чинність для будь-якої іншої Сторони
Протоколу на дев'яностий день з моменту здачі на зберігання свого
документа про ратифікацію, прийняття або схвалення.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка