Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія
   про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки  Вірменія, що надалі
іменуються Сторони,
   з метою    зміцнення   та   подальшого   розвитку
торговельно-економічного співробітництва між двома державами,
   прагнучи до  інтеграції  економік  Сторін  в міжнародні
господарські відносини,
   базуючись на принципах міжнародного права,
   домовились про нижченаведене:
               Стаття 1
   Сторони, керуючись принципами рівності, взаємної вигоди та
заінтересованості будуть використовувати всі необхідні засоби для
розвитку і розширення  торговельно-економічних  відносин  між
центральними  і  територіальними  органами,  господарюючими
суб'єктами, дотримуючись законодавчих і нормативних актів, що
діють в обох державах. Кожна із Сторін утримується від дій, які
можуть завдати економічної шкоди іншій Стороні.
               Стаття 2
   Сторони забезпечують взаємні поставки продукції і товарів
згідно з додатками N 1 і N 2, які є невід'ємною частиною даної
Угоди.
   Номенклатура й обсяги поставок продукції, згідно з додатками
N 1 і N 2 даної Угоди, можуть коригуватися за взаємною згодою
Сторін.
               Стаття 3
   Поставка продукції, товарів та надання послуг, згідно з
додатками N 1 і N 2 до даної Угоди, не обкладаються експортним та
імпортним митом.
               Стаття 4
   Розрахунки за поставки продукції, товарів та надання послуг
між господарюючими суб'єктами і державними органами здійснюються
за договірними цінами, що орієнтовані на світовий рівень, за
винятком розрахунків за поставки окремих видів продукції та
товарів,  ціни  на  які  встановлюються діючими нормативними
документами або спеціальними міжурядовими угодами.
   Платіжно-розрахункові та  кредитні  відносини  регулюються
окремими угодами.
               Стаття 5
   Порядок та умови транспортування і транзиту вантажів через
території Сторін визначаються нормативними актами обох Сторін і
угодою про співробітництво в галузі транспортних перевезень між
відповідними органами Сторін.
               Стаття 6
   Сторони не  допускають  реекспорту  продукції,  що  буде
поставлятися відповідно до цієї Угоди. Реекспорт продукції та
послуг може здійснюватися тільки за письмовою згодою і на умовах,
що визначені уповноваженими органами Сторін.
               Стаття 7
   Сторони організують взаємне надання інформації про нормативні
акти, що регулюють їх міждержавні торгово-економічні відносини, а
також щоквартальної інформації про взаємні поставки найважливіших
видів продукції і товарів, що передбачені даною Угодою.
               Стаття 8
   Сторони створюють сприятливі умови господарюючим суб'єктам
усіх форм власності у збереженні  та  розвитку  кооперації,
спеціалізації виробництва та послуг, утворенні й функціонуванні
спільних  підприємств,  а  також  інших  форм  економічного
співробітництва, що діють у міжнародних відносинах.
   Сторони доручають відповідним органам провести роботу щодо
організації  спільного  інвестування  об'єктів, що становлять
взаємний інтерес.
               Стаття 9
   У разі виникнення необхідності до даної Угоди можуть бути
внесені зміни чи доповнення за узгодженням Сторін.
              Стаття 10
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або зміни
статей та положень даної Угоди Сторони будуть вирішувати їх шляхом
переговорів з урахуванням норм міжнародного права.
              Стаття 11
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
   Укладено в м.Ашгабаті 24 грудня 1993 року у двох примірниках
українською, вірменською та російською мовами, що мають однакову
силу.
 
 За Уряд                    За Уряд
 України                    Республіки Вірменія
 (підпис)                      (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка