Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Таджикистан про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
   між Урядом України та Урядом Республіки Таджикистан про
    торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки  Таджикистан,  які
іменуватимуться надалі Сторонами,
   грунтуючись на традиційних торговельно-економічних зв'язках,
   враховуючи взаємну заінтересованість у подальшому поглибленні
та розширенні двостороннього економічного співробітництва,
   прагнучи до  інтеграції  економік  Сторін  у  світові
господарські відносини,
   грунтуючись на принципах міжнародного права, уклали цю Угоду
і домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди
та заінтересованості, вживають заходів для розвитку й розширення
торговельно-економічних відносин між господарюючими суб'єктами
незалежно від їх форм власності та підпорядкованості, державними
органами, з додержанням законодавчих та нормативних актів, що
діють в обох державах.
   Кожна із Сторін утримується від дій, які можуть завдати
економічної шкоди іншій Стороні.
               Стаття 2
   Сторони здійснюють взаємопов'язані поставки  найважливіших
видів продукції, товарів та надання послуг на еквівалентній основі
за світовими цінами, вираженими в доларах США, згідно з додатками
N 1 та N 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди. Номенклатура та
обсяги можуть коректуватися за взаємною згодою Сторін.
   Відповідальність за виконання договорів несуть суб'єкти, які
їх уклали.
               Стаття 3
   Поставка продукції, товарів та надання послуг, згідно з
додатками N 1 та N 2 до цієї Угоди, не обкладаються експортним та
імпортним митом.
               Стаття 4
   Розрахунки за поставки продукції, товарів та надання послуг
між господарюючими суб'єктами та державними органами здійснюються
за договірними цінами, орієнтованими на світовий рівень, за
винятком  розрахунків за поставки окремих видів продукції і
товарів, ціни на  які  встановлюються  діючими  нормативними
документами або спеціальними міжурядовими угодами.
   Платіжно-розрахункові та  кредитні  відносини  регулюються
окремими угодами.
               Стаття 5
   Порядок та умови транспортування вантажів, а також їх транзит
через території Сторін визначаються нормативними актами обох
Сторін  та Угодою про співробітництво в галузі транспортних
перевезень між відповідними органами Сторін.
               Стаття 6
   Сторони зобов'язуються забезпечувати одна одну спецмайном за
окремою угодою.
               Стаття 7
   Сторони не   допускають   реекспорт   продукції,   що
взаємопоставляється.  Реекспорт  товарів  та  послуг  може
здійснюватись тільки за письмовою згодою й за умов, визначених
уповноваженими органами Сторін.
               Стаття 8
   Сторони організують взаємне надання інформації про нормативні
акти,    які    приймаються,   регулюють   міждержавні
торговельно-економічні відносини, а також щоквартальну інформацію
щодо найважливіших видів продукції і товарів, передбачених цієї
Угодою.
               Стаття 9
   Сторони створюють сприятливі умови господарюючим суб'єктам
всіх  форм  власності  у збереженні та розвитку кооперації,
спеціалізації виробництва та послуг, створенні та функціонуванні
спільних  підприємств,  а  також  інших  форм  економічного
співробітництва прийнятих у міжнародних відносинах.
   Сторони доручають відповідним органам провести роботу щодо
організації спільного інвестування  об'єктів,  що  становлять
взаємний інтерес.
              Стаття 10
   До цієї Угоди, в разі необхідності, можуть бути внесені зміни
чи доповнення за погодженням Сторін.
              Стаття 11
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи зміни
положень даної Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом переговорів
з урахуванням норм міжнародного права.
              Стаття 12
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання.
   Здійснено в м.Ашгабаті 24 грудня 1993 року в двох дійсних
примірниках українською, таджицькою та російською мовами,  які
мають однакову чинність.
 
 За Уряд                  За Уряд
 України                  Республіки Таджикистан
 
 (підпис)                     (підпис)
   Додаток N 2 відсутній.
             Приложение N 1
               Поставка
    важнейших видов сырья, продукции и товаров народного
           потребления в 1994 году
         Поставка из Украины в Республику
              Таджикистан
—————————————————————————————————————————————————————————————————-
Наименование продукции        | Единица измер.| Количество
—————————————————————————————————————————————————————————————————-
Черная металлургия
 
Гвозди                   тонн     700.000
Изделия алюмосиликатные для загранок    тонн     612.000
Изделия алюмосиликатные норм.разм.     тонн     2924.000
Кокс                    тыс.тонн   10.000
Пек электродный              тыс.тонн   20.000
Проволока ЖБК               тонн     700.000
Прокат черных металлов           тыс.тонн   25.500
Трубы стальные               тыс.тонн   18.300
Трубы термопластовые            тыс.тонн   0.100
Трубы чугунные               тыс.тонн   2.200
Электроды сварочные            тыс.тонн   1.100
 
Химическая и нефтехимическая
продукция
 
Кислота серная аккумуляторная (в цистернах)тонн     100.000
Шины для грузовых автомобилей       тыс.ут.    2.000
Шины для легковых автомобилей       тыс.шт.    13.000
Шины для сельхозмашин           тыс.шт.    0.500
Эмали масляные               тонн     22.000
 
Машиностроение и металлообработка
 
Автобусы                  шт.      40.000
Автокраны                 шт.      20.000
Автомобили грузовые КРАЗ          шт.      35.000
Автомобили легковые "Таврия"        шт.      500.000
Автомобили легковые с ручным управлением  шт.      440.000
Автопогрузчики 5тн             шт.      81.000
Арматура из цветных металлов        тыс.шт.    30.000
Арматура стальная             тыс.шт.    30.000
Арматура чугунная             тыс.шт.    92.000
Асфальтоукладчики             шт.      10.000
Бетоносмесители              шт.      24.000
Бульдозеры                 шт.      50.000
Вибраторы                 шт.      200.000
Водоподогреватели скоростные        тыс.м3    1.048
Водоподогревательные установки ВПУ-3,5   шт.      6.000
Вышки телескопические           шт.      24.000
Загрузчик кормов КУТ-3-0,5         шт.      8.000
Задвижки стальные             тыс.шт.    5.000
Задвижки чугунные             тыс.шт.    30.000
Измельчитель ИТК-Ф-4            шт.      16.000
Комбайны прицепные кормоуборочные
КПИ-2,4                  шт.      100.000
Компрессоры                шт.      80.000
Кормодробилка КДУ-2,0           шт.      20.000
Котлы АОГВ                 тыс.шт.    1.500
Котлы паровые Е-1.6-0.9ГМН         шт.      90.000
Краны козловые               шт.      9.000
Краны мостовые электрические        шт.      65.000
Краны на автоходу             шт.      20.000
Краны штабелеры              шт.      50.000
Лифты грузовые               шт.      11.000
Машины для внесения мин.удобрений     шт.      50.000
Машина для городского коммунального
хозяйства                 шт.      65.000
Машины кузнечно-прессовые         шт.      40.000
Медоборудование, медтехника и
мединструментарий             млн.дол.   15.000
Мотопомпы пекарные             шт.      150.000
Насосы центробежные            шт.      1500.000
Нефтеаппаратура              шт.      5.000
Оборудование для животноводческих ферм   компл.    8.000
Оборудование технол. для пр-ва кожобувной
промышленности               шт.      21.000
Огнетушители                тыс.шт.    28.000
Плуги конные                шт.      200.000
Подшипники качения             тыс.шт    130.000
Пожгидранты                шт.      1000.000
Раздатчик кормов РВК-Ф-74. КТУ-10     шт.      40.000
Сеялки зерновые, овощные          шт.      300.000
Спецавтомобили               шт.      200.000
Станки деревообрабатывающие        шт.      100.000
Станки металлорежущие           шт.      150.000
Тели электрические             шт.      202.000
Товары основного пр-ва машиностроения   млн.дол.   1.600
Тракторы                  шт.      300.000
Транспортеры ТС              шт.      10.000
Холодильные установки           шт.      164.000
Экскаваторы                шт.      50.000
 
Электротехническая промышленность
 
Арматура осветительная           тыс.шт.    6.000
Выключатели силовые высоковольтные     шт.      600.000
Лампы люминисцентные            тыс.шт.    50.000
Трансформаторы IY-YI габ.         тыс.ква    377.000
Трансформаторы сварочные          шт.      70.000
Электродвигатели перем.тока с ВОВ
63-355 мм                 тыс.шт.    8.000
Электросварочное оборудование       тыс.шт.    3.000
 
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
 
Картон коробочный             тонн     450.000
 
Промышленность строительных
материалов
 
Краны-смесители              тыс.шт.    4.200
Плитка метлахская             тыс.м2    12.500
Поддоны душевые              тыс.шт.    1.120
Стекло сталинит              тыс.м2    16.000
Стеклопластик плоский           тыс.м2    10.000
 
Тарное хозяйство
 
Бугорчатые прокладки            млн.шт.    3.000
Бутылки шампанские емк. 0.75 л       млн.шт.    3.000
 
Медицинская и микробиологическая
промышленность
 
Лекарственные средства
(в ценах на 01.01.1992г.)         млн.руб    10.000
 
Легкая промышленность
 
Винилискожа обувная            тыс.м2    50.000
Волокна синтетические           тонн     230.000
Замки-вертушки               тыс.шт.    13.000
Застежка "Молния" пластмассовая      тыс.м     100.000
Кожа синтетическая             тыс.м2    63.000
Лента корсажная              тыс.м     500.000
Материал шприцовочный           тыс.м2    300.000
Нити искусственные текстильные       тонн     353.000
Нити синтетические текстильные       тонн     47.000
Нити синтетические технические       тонн     200.000
Обувь кожаная               млн.пар    1.015
Пуговицы пластмассовые           млн.шт.    24.000
Резина обувная               тонн     50.000
Спецобувь и спецодежда           млн.долл.   0.600
Ткань фильтровальн.капрон.арт.56035    млн.м     0.020
 
Пищевая промышленность
 
Геркулес                  тонн     100.000
Кислота лимонная              тонн     8.000
Кислота молочная              тонн     35.000
Кондитерские изделия            тыс.тонн   5.000
Молокопродукты               тыс.тонн   4.000
   в том числе:
   детские смеси             тонн     500.000
Патока-меласса               тыс.тонн   1.500
Сахар                   тыс.тонн   7.000
Соль                    тыс.тонн   10.000
Спирт пищевой               млн.дал.   0.400
Хмель                   тонн     70.000
Яичный меланж               тонн     120.000
Яичный порошок               тонн     40.000
 
Товары народного потребления
 
Колонки газовые              тыс.шт.    2.000
Машинки пишущие              тыс.шт.    2.350
Плиты газовые               тыс.шт.    3.000
Радиоприемные устройства          тыс.шт.    32.400
Телевизоры                 тыс.шт.    12.700
Товары народного потребления        млн.долл.   48.000
———————————————
  * при условии поставки шасии из России
 
 Первый заместитель Председателя   Заместитель министра торговли
 Госкомресурсов Украины       и материальных ресурсов
                   Республики Таджикистан
    (подпись)               (подпись)
    Н.И.Миленький             А.И.Бободжанов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка