Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надання спеціального дозволу Міністерства охорони здоров"я України на медичну діяльність у галузі народної та нетрадиційної медицини


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 146 від 25.06.93         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   10 січня 1994 р.
 vd930625 vn146           за N 2/211
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
      N 195 ( z0150-01 ) від 10.08.2000 )
           Про надання спеціального
          дозволу Міністерства охорони
          здоров'я України на медичну
          діяльність у галузі народної
          та нетрадиційної медицини
 
   У відповідності з статтею 74 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Інструкцію про порядок надання спеціального дозволу на
медичну діяльність у галузі народної та нетрадиційної медицини
(додається).
   1.2. Положення про атестацію і експертизу осіб, які виявили
бажання займатися  медичною  діяльністю у галузі народної та
нетрадиційної медицини (додається) ( z0003-94 ).
   2. Комісії Міністерства охорони здоров'я України по видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення і
реалізацію медикаментів  та  здійснення  медичної  практики
враховувати при видачі дозволу на медичну діяльність у галузі
народної та нетрадиційної медицини атестаційно-експертний висновок
Української асоціації народної медицини.
   3. Головному позаштатному спеціалісту Міністерства охорони
здоров'я України з питань народної та нетрадиційної медицини
генеральному директору Української асоціації народної медицини
Поканевичу В.В. в місячний термін:
   3.1. Визначити та затвердити склад атестаційно-експертної
комісії.
   3.2. Розробити та затвердити пакет документів з питань роботи
атестаційно-експертної комісії та етапів проведення атестації і
експертизи осіб, що практикують народну та нетрадиційну медицину.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра охорони здоров'я України В.М.Пономаренко.
   Міністр охорони здоров'я          Ю.П.Спіженко
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 25 червня 1993 р. N 146
 
              ІНСТРУКЦІЯ
       про порядок надання спеціального дозволу
         на медичну діяльність у галузі
        народної та нетрадиційної медицини
   Офіційне визнання народної та нетрадиційної медицини спонукає
до активної участі в застосуванні її методів в суспільній системі
охорони здоров'я.
   1. Ця  Інструкція  встановлює  єдиний  порядок  надання
спеціальних дозволів на медичну діяльність у галузі народної та
нетрадиційної медицини.
   2. Спеціальний дозвіл на медичну діяльність у галузі народної
та нетрадиційної медицини може бути виданий Міністерством охорони
здоров'я (надалі - МОЗ України) особам, які мають відповідну
спеціальну освіту, відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам і
використовують в своїй практиці методи тієї чи іншої особи без
спеціальної  освіти,  яка  практикує народну та нетрадиційну
медицину.
   Відповідно до частини другої статті 74 Основ законодавства
України про охорону здоров'я, ( 2801-12 ) як виняток,  за
спеціальним дозволом МОЗ України особам без спеціальної освіти
дозволяється  медична  діяльність  у  галузі  народної  та
нетрадиційної медицини.
   3. Спеціальний дозвіл МОЗ України - це офіційний документ,
який засвідчує право осіб, які мають відповідну спеціальну освіту
і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам  та  осіб  без
спеціальної освіти  на  діяльність  у  галузі  народної  та
нетрадиційної медицини.
   4. Підставою для видачі спеціального дозволу є заява особи,
яка виявила бажання практикувати народну та нетрадиційну медицину,
в МОЗ  України,  і позитивний висновок атестаційно-експертної
комісії Української асоціації народної медицини про проходження
випробування по конкретному виду медичної діяльності у галузі
народної та нетрадиційної медицини та можливість самостійно (або
разом із спеціалістом) займатися медичною практикою в цій галузі.
Крім того до заяви додаються копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідні для здійснення діяльності
у галузі народної та нетрадиційної медицини, а саме: свідоцтва,
атестати, диплом,  посвідчення  про присвоєння кваліфікаційної
категорії, інші документи, видані  у  встановленному  порядку
Міністерством охорони здоров'я України, Українською асоціацією
народної медицини.
   5. Підготовчу роботу по видачі спеціальних дозволів проводить
комісія Міністерства охорони здоров'я України по видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на виготовлення і реалізацію
медикаментів та здійснення медичної практики (надалі - комісія МОЗ
України).
   Зазначені матеріали подаються в комісію МОЗ  України  і
розглядаються у строк не пізніше 30 днів з дня їх надходження.
Висновок комісії МОЗ України є підставою для видачі спеціального
дозволу на діяльність у галузі народної та нетрадиційної медицини
або для відмови у видачі дозволу.
   6. У спеціальному дозволі зазначається найменування органу,
що його видав, прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання
особи, вид діяльності, на яку видається дозвіл, особливі умови та
правила здійснення діяльності у галузі народної та нетрадиційної
медицини, номер реєстрації спеціального дозволу, дата його видачі,
строк дії.
   Рішення про  видачу  спеціального дозволу приймається на
підставі висновку комісії  МОЗ  України.  Спеціальний  дозвіл
підписується міністром  охорони  здоров'я  України  або  його
заступником і засвідчується печаткою МОЗ України.
   7. Спеціальний дозвіл на діяльність у галузі народної та
нетрадиційної медицини видається МОЗ України строком на три роки.
Продовження строку  дії  спеціального  дозволу здійснюється у
порядку, встановленному для його одержання.
   8. Плата за видачу спеціального дозволу встановлюється у
розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
   9. У рішенні про відмову у видачі спеціального дозволу
вказуються обгрунтовані підстави  відмови.  Витяг  з  рішення
видається особі на протязі трьох днів з моменту його винесення.
   10. Особи, які мають дозвіл на діяльність у галузі народної
та нетрадиційної медицини, виданий за межами України, отримують
спеціальний дозвіл на загальних підставах, встановлених  цією
Інструкцією, якщо інші не передбачено міжнародними угодами, в яких
бере участь Україна.
   11. Після  припинення  особою,  яка  займається медичною
діяльністю у галузі народної та нетрадиційної медицини, своєї
діяльності наданий спеціальний дозвіл втрачає силу.
   12. У разі порушення особою, яка займається діяльністю у
галузі народної  та  нетрадиційної  медицини,  зазначених  у
спеціальному дозволі умов і правил здійснення відповідного виду
діяльності, МОЗ України може дати розпорядження про усунення
порушень чи зупинити дію дозволу на визначений строк або до
усунення цих порушень.
   При повторному або грубому порушенні  правил  здійснення
діяльності, на яку виданий спеціальний дозвіл, цей дозвіл може
бути анульований за рішенням МОЗ України.
   13. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, про
зупинення його дії чи анулювання може бути оскаржене громадянином
до суду.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка