Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл концентрованих кормів на II квартал 1993 р. для потреб господарств, підприємств і організацій


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 29 квітня 1993 р. N 263-р
                Київ
 
 
   1. Затвердити обсяги концентрованих кормів, що виділяються на
II квартал 1993 р. для зустрічного продажу за сільськогосподарську
продукцію  колективним  і  державним  сільськогосподарським
підприємствам, для промислової відгодівлі худоби, спеціалізованим
птахівницьким господарствам та для інших потреб господарств,
підприємств і організацій, згідно з додатком.
   2. Мінсільгосппроду і Держхарчопрому відпустити в II кварталі
1993 року:
   концентровані корми в обсягах, зазначеним у додатку;
   Укоопспілці - 2 тис.  тонн  і  Українському  товариству
кролівників і звірівників-любителів 0,5 тис. тонн комбікормів для
зустрічного продажу населенню за закупівлю кролів і хутрової
сировини,  1,5  тис.  тонн  для  вільного продажу підсобним
господарствам громадян у зонах радіоактивного забруднення;
   комбікормовому заводу "Піщанський" Черкаської області для
виробництва  спецкомбікормів - 19  тис. тонн   зернофуражу,
0,5 тис. тонн висівок і 4 тис. тонн шротів, Дніпропетровському
експериментальному  заводу  рибних  гранульованих  кормів -
3 тис. тонн зернофуражу, 0,4 тис. тонн висівок і 2,5 тис. тонн
шротів.
   3. Внаслідок недостатньої забезпеченості білковою сировиною
дозволити  Мінсільгосппроду виробляти у II кварталі 1993 р.
комбікорми з пониженим вмістом протеїну.
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
   Інд. 22
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 29 квітня 1993 р. N 263-р
               РОЗПОДІЛ
      концентрованих кормів на II квартал 1993 р.
     для зустрічного продажу за сільськогосподарську
     продукцію колективним і державним господарствам,
    для промислової відгодівлі худоби, спеціалізованим
     птахівницьким господарствам та для інших потреб
       господарств, підприємств і організацій *
 
                            (тис. тонн)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
         |Всього|               У тому числі
         |   |---------------------------------------------------------------------------
         |   |для зустрічного |на потреби|за   |         з них
         |   |продажу за сіль-|гужового |розпо- |---------------------------------------
         |   |ськогосподарську|транспорту|ділом |Мін- |     у тому числі
         |   |продукцію відпо-|і відго- |міні- |сіль- |--------------------------------
         |   |відно до прийня-|дівлі сви-|стерств|госп- |облас-|держ- |Укр- |Укр- |Селек-
         |   |тих постанов  |ней за  |і ві- |проду |ним  |плем- |м'я- |плем-|ційно-
         |   |Уряду      |планами  |домств,|   |вироб-|птахо-|со- |об'є-|техно-
         |   |----------------|обласних |всього |   |ничим |заво- |прому|дна- |логіч-
         |   |комбікорми   |державних |    |   |об'єд-|дам та|   |нню |ному і
         |   |----------------|адмініст- |    |   |нанням|плем- |   |   |комер-
         |   |за продукцію  |рацій   |    |   |"Пта- |птахо-|   |   |ційно-
         |   |тваринництва  |     |    |   |хо-  |радго-|   |   |му
         |   |господарствам  |     |    |   |пром" |спам- |   |   |центру
         |   |гірських райо- |     |    |   |   |репро-|   |   |
         |   |нів, передгірних|     |    |   |   |дукто-|   |   |
         |   |і поліських з  |     |    |   |   |рам I |   |   |
         |   |низькою забезпе-|     |    |   |   |поряд-|   |   |
         |   |ченістю кормами |     |    |   |   |ку  |   |   |
         |   |та за рицину  |     |    |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Республіка Крим   110,1     -      0,3   109,8  109,4  82,1  7,1  8,7  0,5  1,8
 
Області:
 
Вінницька      43,3     -      0,2   43,1  42,4  21,4  -  10,2  2,3  -
Волинська      19,5    0,6      0,2   18,7  18,6  6,0  -  9,4  0,6  0,1
Дніпропетровська  123,6    0,1**     0,4   123,1  118,7  77,0  2,9 24,0  2,9  0,1
 
Донецька      117,8     -      0,5   117,3  114,9  71,0  2,1 27,8  1,0  1,2
Житомирська     22,9    1,5      0,2   21,2  20,9  5,0  -  10,0  0,7  0,5
Закарпатська     22,6    4,0      0,2   18,4  18,0  11,0  -  4,5  0,7  -
 
Запорізька      61,2    0,1**     0,3   60,8  60,5  39,5  -  8,9  1,7  2,3
Івано-Франківська  36,4    2,8      0,1   33,5  33,2  14,0  -  15,3  0,6  0,2
Київська      172,8    1,5      0,2   171,1  168,8  72,0 18,7 43,2  5,5  8,9
 
Кіровоградська    20,2     -      0,3   19,9  19,5  4,7  1,4  8,3  0,9  0,3
Луганська      65,3     -      0,2   65,1  62,9  39,8  -  16,4  1,0  0,5
Львівська      59,0    3,6      0,2   55,2  54,5  33,0  -  12,6  1,3  -
 
Миколаївська     42,5     -      0,4   42,1  41,7  14,8  6,0 13,0  2,5  0,5
Одеська       53,7     -      0,1   53,6  52,7  38,5  2,0  4,5  0,7  0,1
Полтавська      52,7     -      0,1   52,6  52,3  18,8  -  18,9  0,9  0,7
 
Рівненська      17,3    0,4      0,1   16,8  16,5  7,0  -  6,8  0,6  -
Сумська       34,1    0,3      0,2   33,6  33,5  16,5  -  11,0  2,0  -
Тернопільська    25,9     -      0,1   25,8  25,6  8,5  -  12,6  0,8  0,2
 
Харківська      76,6     -      0,4   76,2  75,6  45,5  1,0 17,9  1,0  1,0
Херсонська      36,6    0,8**     0,4   35,4  35,3  16,3  -  12,0  1,6  0,6
Хмельницька     28,4     -      0,1   28,3  27,9  8,0  -  14,0  0,7  -
 
Черкаська      53,5     -      0,1   53,4  53,1  21,0  4,8  7,3  2,8  1,2
Чернівецька     24,4    0,9      0,1   23,4  23,1  8,0  -  12,8  0,6  -
Чернігівська     22,5    0,4      0,3   21,8  21,6  8,6  -  5,9  1,1  0,8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього       1348,2     17     7***  1324,2 1305,2  688  46  336  35 25****
   * Зазначені обсяги концентрованих кормів можуть змінюватись
залежно від надходження зернофуражу по імпорту;
   ** За рицину;
   *** У тому числі 1,3 тис. тонн у розпорядження Київської
міської  державної  адміністрації  для  підсобних  сільських
господарств;
   **** У  тому  числі  4  тис.  тонн  у  розпорядження
Мінсільгосппроду  для селекційно-технологічного і комерційного
центру.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
         |             у тому числі
         |--------------------------------------------------------------------
         |               з них
         |--------------------------------------------------------------------
         |             у тому числі             |іншим
         |--------------------------------------------------------------|міні-
         |Укр- |Укр- |Укр-|міжколгоспним|комбікорми|Укра- |кон- |для |стер-
         |риб- |плодо-|сад-|об'єднанням, |з експери-|їнсь- |церну|інших|ствам
         |госпу |овоч- |вин-|спецгоспам і |ментально-|кій  |м'яс-|пот- |і ві-
         |і   |прому |про-|колгоспним  |го комбі- |ака- |ної |реб |дом-
         |об'єд-|   |му |птахофабрикам|кормового |демії |про- |гос- |ствам
         |нанню |   |  |по виробни- |заводу  |аграр-|мис- |пода-|
         |рибо- |   |  |цтву яєць і |"Піщансь- |них  |лово-|рств |
         |лове- |   |  |м'яса птиці |кий" для |наук |сті |і  |
         |цьких |   |  |та господар- |спецгос- |   |"Укр-|орга-|
         |кол- |   |  |ствам по роз-|подарств |   |м'я- |ніза-|
         |гос- |   |  |веденню м'яс-|     |   |со" |цій |
         |пів  |   |  |ної худоби  |     |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------------
Республіка Крим   3,5   -  0,3   0,7     0,6   4,1**  -   -  0,4
 
Області:
 
Вінницька      5,0  0,2  0,6   0,2     0,3   1,3  0,6  0,3  0,7
Волинська      1,5  0,1  -    0,6      -   0,1  0,2  -  0,1
Дніпропетровська  5,0  0,9  -    1,0     4,0   0,3  0,5  0,1  4,4
 
Донецька      9,1  1,1  0,2    -      1,0   0,1  0,3  -  2,4
Житомирська     3,0  0,2  -    0,9      -   0,4  0,1  0,1  0,3
Закарпатська    1,0   -  0,6   0,1      -   0,1   -   -  0,4
 
Запорізька     6,2  0,6  -    0,5     0,2   0,2  0,4  -  0,3
Івано-Франківська  2,0  0,1  -    0,4      -   0,1  0,4  0,1  0,3
Київська      7,0  5,0  0,4   0,2     5,7   1,4   -  0,8  2,3
 
Кіровоградська   1,5  0,5  -    0,9     0,3   0,3  0,4  -  0,4
Луганська      4,0  0,5  0,2    -      -   0,1  0,4  -  2,2
Львівська      4,0  0,4  -    1,6      -   1,4   -  0,2  0,7
 
Миколаївська    2,5   -  0,2   1,3      -   0,4  0,3  0,2  0,4
Одеська       4,3  0,6  0,6   0,5      -   0,8   -  0,1  0,9
Полтавська     8,0  0,4  -    0,9     0,2   1,2  0,7  1,6  0,3
 
Рівненська     1,5   -   -    0,1      -   0,3  0,2  -  0,3
Сумська       2,5  0,4  0,2   0,3      -   0,4   -  0,2  0,1
Тернопільська    2,0  0,2  -    0,6      -   0,2  0,3  0,2  0,2
 
Харківська     3,0  1,2  0,2   0,5     0,5   3,2  0,5  0,1  0,6
Херсонська     3,4   -   -    0,3     0,2   0,6   -  0,3  0,1
Хмельницька     3,5  0,1  0,3   0,4     0,3   0,3  0,2  0,1  0,4
 
Черкаська      4,0  0,3  -    0,8     9,3   1,0  0,5  0,1  0,3
Чернівецька     1,0   -  0,2   0,1      -   0,2   -  0,2  0,3
Чернігівська    1,5  0,2  -    1,3     0,4   0,5  1,0  0,3  0,2
--------------------------------------------------------------------------------------
Всього       90*   13  4   14,2      23   19   7   5   19
   * Крім  того  8  тис.  тонн  з  Дніпропетровського
експериментального заводу гранульованих кормів.
   ** Для дослідного господарства Кримського філіалу інституту
птахівництва.
   Виділяється комбікормів  для  міжколгоспних  об'єднань,
спецгоспів і колгоспних птахофабрик по виробництву яєць і м'яса
птиці:
 
                          (тис. тонн)
 
Республіка Крим                   0,5
 
Області:
 
Вінницька                      0,1
Волинська                      0,3
Дніпропетровська                  0,7
 
Житомирська                     0,3
Запорізька                     0,3
Кіровоградська                   0,3
 
Львівська                      1,2
Миколаївська                    1,1
Одеська                       0,3
 
Полтавська                     0,3
Рівненська                     0,1
Сумська                       0,1
 
Тернопільська                    0,3
Харківська                     0,4
Херсонська                     0,3
 
Хмельницька                     0,4
Черкаська                      0,3
Чернівецька                     0,1
Чернігівська                    0,6
------------------------------------------------------------
Всього                        8
 
   Виділяється комбікормів  для   господарств-репродукторів,
спеціалізованих на розведенні м'ясної худоби:
 
-------------------------------------------------------------------
         |Господарства-репродуктори      |Кількість,
         |                   |тис. тонн
-------------------------------------------------------------------
Республіка Крим  агрофірма "Дружба народів",
          Красногвардійський район         0,2
 
Області:
 
Вінницька     колгосп "Україна", Теплицький район   0,1
 
Волинська                          0,3
 
у тому числі:   колгосп "Україна", Ковельський район   0,1
          колгосп імені Кірова, Ковельський
          район                  0,2
 
Дніпропетровська                      0,3
 
у тому числі:   дослідне господарство "Поливанівка",
          Магдалинівський район          0,2
          радгосп "МЮД", Павлоградський район   0,1
 
Житомирська                         0,6
 
у тому числі:   колгосп "Заповіт Ілліча",
          Радомишльський район           0,3
          колгосп "Росія", Радомишльський
          район                  0,3
 
Закарпатська    колгосп "Дружба", Хустський район    0,1
 
Запорізька     радгосп імені Горького,
          Мелітопольський район          0,2
 
Івано-Франківська                      0,4
 
у тому числі:   агрофірма "Прут", Коломийський район   0,3
          колгосп "Дністер", Галицький район    0,1
 
Київська                          0,2
 
у тому числі:   колгосп імені Кірова, Рокитнянський
          район                  0,1
          колгосп "Україна", Кагарлицький район  0,1
 
Кіровоградська                       0,6
 
у тому числі:   колгосп "Прогрес",
          Добровеличківський район         0,2
          колгосп "Зоря", Новоархангельський
          район                  0,2
          колгосп імені Шевченка,
          Знам'янський район            0,2
 
Львівська                          0,4
 
у тому числі:   радгосп "Верховина", Сколівський
          район                  0,2
          колгосп "Нове життя", Сокальський
          район                  0,1
          колгосп "Авангард", Буський район    0,1
 
Миколаївська    радгосп "Інгул", Баштанський район    0,2
 
Одеська      колгосп імені Ілліча, Любашівський
          район                  0,2
 
Полтавська                         0,6
 
у тому числі:   колгосп імені Гоголя, Миргородський
          район                  0,2
          колгосп імені Орджонікідзе, Шишацький
          район                  0,1
          колективне добровільне товариство
          "Чиста криниця", Лохвицький район    0,3
 
Сумська      колгосп "Рассвет", Конотопський район  0,2
 
Тернопільська   міжгосподарське підприємство
          "Ювілейний", Чортківський район     0,3
 
Харківська     колгосп "Червоний Оскол", Ізюмський
          район                  0,1
 
Черкаська                          0,5
 
у тому числі:   колгосп імені Постишева,
          Золотоніський район           0,3
          колгосп імені Островського,
          Маньківський район            0,2
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка