Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію виробництва сівалок на Кіровоградському виробничо- торговельному об"єднанні "Червона Зірка"


 
            П О С Т А Н О В А
           Верховної Ради України
     Про економічне та соціальне становище в Україні
 
   Заслухавши  та  обговоривши  доповіді  з    питань
соціально-економічного становища в Україні та невідкладних заходів
щодо  подолання  гіперінфляції  виконуючого    обов'язки
Прем'єр-Міністра України Звягільського Ю. Л., Голови Правління
Національного банку України Ющенка В. А., Міністра економіки
України Шпека Р. В., Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмітити, що Кабінет Міністрів України, Національний банк
України, місцеві органи влади внаслідок недотримання законодавства
України не забезпечили своєчасного здійснення рішення Верховної
Ради України щодо випереджувальних заходів у соціальному захисті
населення, що після чергового підвищення цін  призвело  до
подальшого зниження рівня життя людей, загострення соціальної
напруги в суспільстві.
   2. Взяти до відома розроблені Урядом невідкладні заходи щодо
нормалізації соціально-економічного становища  та  подолання
гіперінфляції в Україні і покласти на Кабінет Міністрів України
відповідальність за наслідки їх реалізації в  межах  його
повноважень.
   3. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
Фонду державного майна України, органам влади Республіки Крим,
місцевим державним адміністраціям та органам  місцевого  і
регіонального самоврядування до 1 січня 1994 року привести у
відповідність до законодавчих актів України видані ними нормативні
акти.
   4. Звернутись до Президента України, як гаранта дотримання
Конституції України ( 888-09 ) та законів України, з пропозиціями:
   привести у відповідність до чинного законодавства України
укази і розпорядження Президента України та посилити персональну
відповідальність за прийняття рішень Уряду,  органів  влади
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, які можуть
привести до: зниження рівня життя громадян України; погіршення
умов виробничої та підприємницької діяльності;  неефективного
використання фінансових та матеріальних  ресурсів  держави;
проведення приватизації з порушенням законодавства та зниженням
ефективності роботи приватизованих  підприємств;  руйнування
ринкових структур; зниження економічного потенціалу чи посилення
економічної залежності України від окремих держав.
   Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавчих
актів з метою усунення перешкод, що стримують проведення ринкових
реформ, досягнення стабілізації економічної та соціальної ситуації
в Україні.
   5. Генеральному прокурору України в  порядку  нагляду
перевірити у січні 1994 року приведення нормативних актів, виданих
Урядом, Національним банком України, Фондом державного майна
України, органами влади Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями та  органами  місцевого  і  регіонального
самоврядування у відповідність до законодавчих актів України.
   6. Постійним комісіям Верховної Ради України у питаннях
законодавства і законності, з питань правопорядку та боротьби із
злочинністю до 21 грудня 1993 року внести на розгляд Верховної
Ради України проект закону щодо посилення  відповідальності
посадових осіб за діяння, які порушують чинне законодавство
України.
   7. Зупинити дію пункту 2 Постанови Верховної Ради України від
17 червня 1993 року "Про випуск в обіг Національним банком України
через комерційні банки платіжних засобів первинної емісії та
здійснення регулювання грошовими потоками у II кварталі 1993
року".
   Встановити, що рішення про грошову емісію та кредитування
поточних витрат, включаючи дефіцит Державного бюджету, приймаються
виключно Верховною Радою України.
   8. Відмітити, що до цього часу Урядом не виконано Постанову
Верховної Ради України від 19 листопада 1993  року  "Про
забезпечення розрахунків за поставлену в 1993 році до державних
ресурсів сільськогосподарську продукцію" і зажадати від Кабінету
Міністрів України її безумовного виконання, про що доповісти
Верховній Раді України до 15 січня 1994 року.
   9. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,
Фонду державного майна України, Генеральній прокуратурі України до
30 січня 1994 року подати до Верховної Ради України інформацію про
виконання пункту 3 та пункту 5 цієї Постанови.
   10. Доручити Кабінету Міністрів України в триденний термін
розглянути пропозиції, висловлені народними депутатами України при
обговоренні цього питання, і доповісти Верховній Раді України
заходи щодо їх вирішення (додаток додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України              І. ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 17 грудня 1993 року
   N 3739-12
 
 
                      Додаток 
                до Постанови Верховної Ради України
 
              ПРОПОЗИЦІЇ   
       про додаткові заходи щодо стабілізації
      соціально-економічного становища в Україні,
      висловлені народними депутатами України
 
   1. Відмінити з 1 січня 1994 року регулювання фонду споживання
підприємств, звільнивши їх від сплати штрафів за перевищення фонду
споживання у IV кварталі 1993 року.
   2. Установити чотириденний строк виконання банками операцій
по платіжних вимогах - дорученнях клієнтів. За  перевищення
чотириденного строку за кожний  день  прострочення  банком
виплачується штраф у розмірі 2% клієнту банка і 2% до бюджету від
затриманої суми. Раніше прийнятий строк 7 діб та штраф  -
відмінити.
   3. Накласти вето на Указ Президента України від 11 грудня
1993 року "Про заходи щодо завершення бюджету на 1993 рік" 
( 576/93 ).
   4. Відмінити дію телеграми Кабінету Міністрів України про
переоцінку залишків товарно-матеріальних цінностей N 07-104 від 5
грудня 1993 року.
   5. Відмінити видачу пільгових кредитів за рахунок державних
коштів.
   6. Відмінити з 1 січня 1994 року порядок проведення дооцінки
залишків товарно-матеріальних цінностей, встановлений  листом
Міністерства економіки України N 37-20/248 від 31 травня 1993
року, Міністерства фінансів України N 07-104 від 31 травня 1993
року.
   7. Зупинити з 1 січня 1994 року дію статей  1-10 Декрету
Кабінету Міністрів України N 14-92 від 26 грудня 1992 року "Про
податок на добавлену вартість". Ввести в дію з 1 січня 1994 року
Декрет Кабінету Міністрів України N 12-92 від 26 грудня 1992 року
"Про податок на прибуток підприємств і організацій".
   8. Звільнити протягом 1994 року підприємства всіх форм
власності, роздрібної  торгівлі,  громадського  харчування,
побутового обслуговування населення, які торгують винятково за
українську валюту від податку на прибуток  підприємств  і
організацій. Звільнити від оподаткування податком на прибуток
підприємств і організацій частину їх прибутку, що направляється на
поповнення обігових коштів.
   9. Доповнити пункт 2 Декрету  Кабінету Міністрів України 
N 21-92 від 29 грудня 1992 року "Про порядок обкладання митом
предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний
кордон України" підпунктом "Д" такого змісту:
   "Д. Вирощена громадянами на городах та присадибних ділянках
продукція (картопля, плодоовочеві, ягоди, виноград,  баштанні
культури та вироби з них) у разі наявності довідки місцевих
органів виконавчої влади, яка підтверджує, що вказана продукція є
власністю громадянина і вирощена ним".
   10. Зупинити з 1 січня 1994 року дію Декрету Кабінету
Міністрів України N 19-92 від 15 грудня 1992 року "Про додаткове
регулювання орендних відносин".
   11. Кабінету Міністрів України:
   - до 1 січня 1994 року завершити розробку енергетичного
балансу України на 1994 рік;
   - до 1 січня 1994 року встановити тарифні та нетарифні
обмеження на товари некритичного імпорту;
   - до 1 січня 1994 року внести на затвердження Верховної Ради
України перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір та
ставки акцизного збору на ці товари;
   - завершити розробку та з 1 січня 1994 року почати здійснення
адресної допомоги малозабезпеченим громадянам;
   - розглянути питання про введення на період кризового стану
карткової системи розподілу основних продуктів харчування;
   - до 30 січня 1994 року розробити проект закону про оплату
праці і подати на розгляд Верховної Ради України;
   - до 1 січня 1994 року переглянути перелік пільг  та
безадресних дотацій, що надаються на предмет їх повної відміни або
заміни на адресні;
   - до 1 січня 1994 року розробити і подати на затвердження
Верховної Ради України проект закону про межу малозабезпеченості;
   - до 1 січня 1994 року розробити і подати на затвердження
Верховної Ради України "споживчий кошик" як норматив мінімальної
заробітної плати;
   - до 1 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону про повернення до індексації  доходів
населення;
   - до 1 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону про відшкодування збитків громадянам від
обезцінення вкладів у відділеннях Ощадбанку;
   - до 21 грудня 1993 року подати на розгляд Верховної Ради
України прогноз про очікуване зростання цін з зазначенням причин
очікуваного зростання;
   - до 21 грудня 1993 року подати на розгляд постійної Комісії
Верховної Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і
цін аналіз складу витрат на виробництво, а також інших видатків у
цінах різних груп товарів;
   - з 1 січня 1994 року ввести регулювання цін на товари і
послуги з обмеженим нормативним рівнем рентабельності та сплатою
податку у випадку перебільшення нормативного рівня рентабельності
всіма суб'єктами господарської діяльності;
   - з 1 січня 1994 року ввести обмеження витрат на товари і
послуги, пов'язані з посередницькою або торговельною діяльністю,
35% від ціни виробника товару, послуги;
   - до 1 січня 1994 року встановити порядок проведення дооцінки
залишків товарно-матеріальних цінностей для включення до складу
витрат на виробництво на основі індексу зростання цін по галузях
промисловості, що публікуються Міністерством економіки України в
пресі;
   - до 21 грудня 1993 року подати Верховній Раді України обсяг
критичного імпорту в номенклатурі по постачальниках як елемент
валютного розділу проекту закону "Про Державний бюджет України на
1994 рік";
   - до 21 грудня 1993 року подати Верховній Раді України
відомості про обсяг експорту в номенклатурі  для  покриття
критичного імпорту, що включається в держзамовлення і держконтракт
як елементу валютного розділу проекту закону "Про Державний бюджет
України на 1994 рік";
   - до 1 січня 1994 року подати Верховній Раді України програму
структурної перебудови промисловості, при цьому особливо виділити
товари критичного імпорту, організація виробництва яких можлива в
Україні, запропонувати  механізм  стимулювання  структурної
перебудови;
   - до 1 січня 1994 року подати Верховній Раді України заходи,
що забезпечують перевод всіх суб'єктів підприємницької діяльності
на самоокупність, в тому числі і валютну, звернувши при цьому
особливу увагу на підприємства енергетичного комплексу;
   - до 1 січня 1994 року подати Верховній Раді України заходи,
що забезпечують паритет цін  промисловості  і  сільського
господарства;
   - до 30 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону "Про валютне регулювання";
   - до 30 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону "Про оплату  праці"  з  врахуванням
забезпечення паритету ціни на працю цінам на товари народного
споживання та сільськогосподарську продукцію;
   - до 30 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону "Про державне підприємство";
   - до 30 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону "Про підприємства з недержавною формою
власності";
   - до 30 січня 1994 року доповісти Верховній Раді України про
практику застосування закону "Про банкрутство" ( 2343-12 ) і
заходи що вживаються по санації підприємств;
   - передбачити в проекті закону "Про Державний бюджет України
на 1994 рік" скорочення чисельності держапарату до рівня за станом
на 1 січня 1992 року;
   - до 21 грудня 1993 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону про заміну обов'язкового продажу валюти
податком на валютний прибуток;
   - до 21 грудня 1993 року подати на розгляд Верховної Ради
України  податкові  заходи,  які  стимулюють  раціональне
землекористування;
   - до 1 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект закону "Про передачу у власність місцевих Рад
міських автотранспортних парків" з внесенням відповідних змін до
бюджету;
   - до 1 січня 1994 року розглянути питання про розукрупнення
Міністерства транспорту України;
   - до 30 січня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України заходи по уточненню законодавчих та нормативних актів щодо
приватизації.
   12. Комісії Верховної Ради України мандатній і з питань
депутатської етики до 1 січня 1994 року проаналізувати виконання
постанов і протокольних доручень Верховної Ради України, не
виконані станом на 15 грудня 1993 року, а термін виконання яких
закінчився - роздрукувати і ознайомити народних депутатів України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка