Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               УГОДА
    між Урядом України та Урядом Російської Федерації
   про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств
         оборонної галузі промисловості
   Уряд України і Уряд Російської Федерації, які в подальшому
іменуються Сторонами, з метою забезпечення  сприятливих  умов
економічного, виробничого і науково-технічного співробітництва
підприємств і організацій оборонних галузей промисловості обох
країн домовились про таке:
               Стаття 1
   Сторони зобов'язуються зберігати на взаємовигідній основі
виробничу і науково-технічну  кооперацію,  що  склалася  між
підприємствами оборонних галузей промисловості обох країн у галузі
розробки, виробництва військової продукції народногосподарського
призначення, надання послуг військового призначення, а також
кооперацію при  здійсненні  поставок  необхідних  для  цього
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального та
допоміжного майна.
               Стаття 2
   Сторони погодилися, що кооперовані  поставки  матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального та допоміжного
майна, послуги технологічного і науково-технічного  характеру
здійснюються відповідно до законодавства Сторін і на основі
контрактів, що укладаються господарюючими суб'єктами Сторін.
               Стаття 3
   Взаємні поставки між Україною  і  Російською  Федерацією
матеріалів,  напівфабрикатів,  комплектуючих виробів та інших
матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва озброєння і
військової техніки в рамках коопераційних зв'язків, що склалися на
сьогодні, здійснюються згідно з погодженими переліками.
   Зазначені переліки,  що  містять списки підприємств, які
здійснюють поставки , а також номенклатуру і обсяги продукції,
щорічно узгоджуються Державним комітетом Російської Федерації з
оборонних галузей промисловості і Міністерством машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії України.
               Стаття 4
   Порядок взаєморозрахунків  між  підприємствами  України і
Російської Федерації визначається чинними міжурядовими угодами і
законодавством Сторін.
 
               Стаття 5
   Продукція, що поставляється згідно з переліками, зазначеними
у статті 3 цієї Угоди, не підлягає квотуванню і ліцензуванню.
   Сторони звільняють товари, передбачені в переліках від мита
як на території України, так і на території Російської Федерації.
               Стаття 6
   Сторони проводитимуть консультації щодо зближення граничних
рівнів рентабельності, що встановлюються на товари, поставка яких
здійснюється за кооперацією.
               Стаття 7
   Сторони спільно використовуватимуть діючі і новостворювані
полігони, випробні центри та лабораторії.
   Роботи проводитимуться за контрактами, що їх укладатимуть
підприємства та організації України та Росії.
   Результати здійснюваних  випробувань  визнаються  обома
Сторонами.
               Стаття 8
   Питання розробки та виробництва нових зразків озброєння і
військової техніки за участю підприємств та організацій України і
Росії буде визначено окремими міжурядовими угодами.
               Стаття 9
   Сторони не будуть продавати або передавати третій стороні, в
тому числі іноземним фізичним, юридичним особам або міжнародним
організаціям військову продукцію, яка поставляється на взаємній
основі,  наукову та технічну інформацію про неї, результати
досліджень без попереднього взаємного погодження.
              Стаття 10
   Сторони доручають військовим  представництвам  міністерств
оборони України і Російської Федерації здійснювати на своїх
підприємствах прийомку продукції військово-технічного призначення,
що йтиме на поставку згідно з діючою технічною документацією.
              Стаття 11
   Усі спірні питання, які можуть виникнути між українськими і
російськими підприємствами у процесі поставки продукції відповідно
до цієї Угоди, будуть вирішуватися на умовах, передбачених у
зовнішньоторговельних контрактах.
              Стаття 12
   Контроль і координацію дій щодо реалізації  цієї  Угоди
покласти:
   з боку  України  -  на  Міністерство  машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії України;
   з боку Російської Федерації  -  на  Державний  комітет
Російської Федерації з оборонних галузей промисловості.
              Стаття 13
   Угода набирає чинності з дня її підписання. Угоду може бути
замінено або доповнено за взаємною домовленістю Сторін.
              Стаття 14
   Угода діятиме протягом трьох років і  буде  автоматично
продовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна із Сторін не
зробить письмової заяви про своє бажання припинити дію цієї Угоди
не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного
періоду.
   Вчинено в м.Москві 18 листопада 1993 року у двох примірниках,
українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
   За Уряд               За Уряд
   України               Російської Федерації
   (підпис)              (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка