Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми наукових досліджень у сфері приватизації


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 серпня 1993 р. N 603
                Київ
     Про затвердження Програми наукових досліджень
            у сфері приватизації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Програму  наукових  досліджень  у  сфері
приватизації, що додається.
   Визначити Фонд державного майна  генеральним  замовником
розробок, передбачених Програмою.
   2. Державному комітетові з питань науки  і  технологій
організувати конкурс виконавців науково-дослідних розробок  з
приватизації та до 15 серпня 1993 р. визначити переможців (з
урахуванням підсумків конкурсу, що був проведений у квітні ц. р.).
   3. Для  проведення  експертизи  конкурсних  робіт  і
науково-методичного супроводження виконання розробок у  рамках
зазначеної Програми Фондові державного майна разом з Державним
комітетом з питань науки і технологій сформувати науково-експертну
раду із залученням провідних учених і спеціалістів, представників
заінтересованих міністерств і відомств.
   4. Державному комітетові з питань науки  і  технологій
здійснювати фінансування Програми наукових досліджень у сфері при-
ватизації  за  рахунок  бюджетних  коштів,  передбачених  на
фінансування національних, міжгалузевих і галузевих програм у
сфері науки і техніки, на підставі затверджених Фондом державного
майна та Комітетом технічних завдань на виконання конкретних
розробок.
 
   Прем'єр-міністр України            Л.КУЧМА
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України      В.НЕСМІХ
   Інд. 25
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 4 серпня 1993 р. N 603
               ПРОГРАМА
       наукових досліджень у сфері приватизації
            на 1993 - 1995 роки
   (виконавці - науково-дослідні установи, наукові творчі
          колективи, окремі фахівці)
     1. Приватизація майна державних підприємств в
     окремих галузях і сферах народного господарства
     і дослідження методологічних питань приватизації
   Наукове забезпечення секторного аналізу       1993 рік
в рамках міжгалузевих приватизаційних комісій:
   електроенергетика
   паливна промисловість
   чорна та кольорова металургія
   хімічна та нафтохімічна промисловість
   машинобудування та приладобудування
   сільськогосподарське машинобудування та
   переробні галузі
   лісова, деревообробна та целюлозно-паперова
   промисловість
   будівельний комплекс та промисловість буді-
   вельних матеріалів
   легка промисловість
   харчова промисловість
   транспорт і зв'язок
   торгівля та громадське харчування
   сільське господарство
   Структурний аналіз і узагальнення  досвіду    1993-
приватизації об'єктів незавершеного будівництва,    1995 роки
підготовка пропозицій про удосконалення механізму
їх приватизації
   Розроблення законодавчих    актів    та    1993 рік
методологічних  підходів,  які  регламентують
приватизацію   державного   майна   об'єктів
соціально-культурного призначення, банків, установ
Укрдержстраху та Пенсійного фонду
   Наукове забезпечення масової приватизації та     -"-
опрацювання  рекомендацій щодо поліпшення умов
участі громадян України в приватизаційних процесах
   Наукове забезпечення   та   опрацювання    1993-
рекомендацій щодо створення ринку цінних паперів і    1994 роки
інфраструктури в процесі приватизації
     2. Дослідження і прогнозування соціальних, економічних
        і політичних наслідків приватизації
   Соціологічні дослідження      наслідків    1993-
приватизації серед різних верств населення        1995 роки
   Вивчення наслідків  перетворення в процесі     -"-
приватизації державних підприємств в акціонерні
товариства  та інші суб'єкти господарювання з
недержавною формою власності
   Розроблення законодавчих   актів   щодо    1994-
забезпечення  діяльності  підприємств  після    1994 роки
приватизації
   Визначення ролі  та  місця   фінансових     -"-
посередників  (інвестиційних  фондів,  довірчих
товариств та ін.) в процесі приватизації
   Порівняльний аналіз ефективності застосування     -"-
різних  способів  приватизації  та опрацювання
рекомендацій щодо їх застосування
      3. Організація моніторингових досліджень і
      прогнозування розвитку процесу приватизації
   Визначення тенденцій розвитку приватизації та    1993-
підготовка  пропозицій  щодо внесення змін до    1995 роки
законодавчих актів
   Прогнозування впливу   приватизації   на     -"-
макроекономічні процеси в народному господарстві
   Опрацювання рекомендацій   для   проекту     -"-
Державної програми приватизації за результатами
аналізу іноземному досвіду проведення приватизації
  Моніторинг економічного становища підприємств     -"-
окремих галузей в процесі приватизації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка