Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розвиток виробництва машин та обладнання для випуску хімічних ниток і волокон


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 10 серпня 1993 р. N 619
                Київ
      Про розвиток виробництва машин та обладнання
        для випуску хімічних ниток і волокон
 
   З метою збільшення обсягів виробництва хімічних ниток і
волокон Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1.  Прийняти  пропозицію  Міністерства  машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії,  Міністерства
промисловості, виробничого об'єднання "Південний машинобудівний
завод",  науково-виробничого  об'єднання   "Хімтекстильмаш",
конструкторського бюро "Південне"  та  інших  підприємств  і
організацій щодо виконання комплексу науково-дослідних робіт із
створення машин і обладнання для випуску хімічних ниток і волокон
та освоєння їх серійного виробництва в обсязі і термінах згідно з
додатком N 1.
   2. Установити, що  Міністерство  промисловості  виступає
замовником, виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод"
забезпечує координацію серійного виробництва, а науково-виробниче
об'єднання "Хімтекстильмаш" координацію розроблення, впровадження
та сервісного обслуговування машин і обладнання для виробництва
хімічних ниток і волокон в кооперації з співвиконавцями робіт
згідно з додатком N 2.
   3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів передбачати
у 1994 - 1998 роках виділення Міністерству машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії  коштів  для
фінансування науково-дослідних і  конструкторських  робіт  із
розроблення устаткування для виробництва хімічних ниток і волокон,
а також надання кредитів для підготовки серійного виготовлення
зазначеного устаткування в обсягах  відповідно  до  Програми
створення  та  серійного  освоєння  агрегатів  формування  і
текстуруючо-витяжних   машин,   затвердженої   Міністерством
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії,
Міністерством промисловості.
   Міністерству   машинобудування,   військово-промислового
комплексу і  конверсії  підготувати  і  внести  на  розгляд
Валютно-кредитної Ради Кабінету Міністрів України матеріали про
виділення валютних коштів в обсязі 19 млн. доларів США для
реалізації зазначеної Програми.
   4. Фінансування робіт співвиконавців Програми створення та
серійного освоєння агрегатів формування і текстуруючо-витяжних
машин для виробництва хімічних ниток і волокон у частині виконання
науково-дослідних і конструкторських розробок здійснювати через
науково-виробниче об'єднання "Хімтекстильмаш",  а  в  частині
підготовки серійного виробництва - через виробниче об'єднання
"Південний машинобудівний завод".
   5. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра В.І. Євтухова.
 
   Прем'єр-міністр України           Л.КУЧМА
      Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     В.НЕСМІХ
   Інд. 30
                      Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 10 серпня 1993 N 619
               ОБСЯГИ
      виробництва машин і обладнання для випуску
      хімічних ниток і волокон у 1993 - 2000 роках
   виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод"
                        (штук)
------------------------------------------------------------------
         |     За роками           |
         |----------------------------------------|Всього
         | 1993|1994|1995|1996|1997|1998|1999|2000|
------------------------------------------------------------------
Агрегат високошвид-
кісного формування
поліамідних
текстильних ниток   1  2  1  3  3  -   -  -   10
 
Агрегат суміщеного
формування і
витягування
поліамідних
технічних ниток
187 текс        -  1  -  1  -  1   -  4   7
 
Агрегат суміщеного
формування і
витягування
поліамідних
технічних ниток
29 текс        -  -  -  -  1  -   -  -   1
 
Агрегат суміщеного
формування,
витягування,
текстурування
і намотування
килимового джгута   -  -  1  -  -  -   -  -   1
 
Текстуруючо-витяжна
машина для
поліамідних
текстильних ниток   -  7  13 13  8  1   3  8   53
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     В.НЕСМІХ
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 10 серпня 1993 р. N 619
               ПЕРЕЛІК
      підприємств і організацій - співвиконавців
     розроблення і виробництва машин та обладнання
        для випуску хімічних ниток і волокон
 
-----------------------------------------------------------------
 Підприємства і організації |      Вид роботи
-----------------------------------------------------------------
КБ "Південне",        участь у   науково-дослідних   і
м. Дніпропетровськ      конструкторських   роботах   з
               розроблення машин і обладнання для
               формування і текстурування хімічних
               текстильних і технічних ниток  і
               волокон
 
Київський завод автоматики  проведення науково-дослідних    і
імені Петровського      конструкторських робіт з розроблення
               транспортуючих циліндрів і стендів
               для їх випробування
 
Український          розроблення вихідних технічних вимог
науково-дослідний інститут  до  обладнання  та  проведення
штучного волокна, м. Київ   науково-дослідних робіт зі створення
               технології     високошвидкісного
               формування поліамідних текстильних
               ниток
 
Кам'янський машинобудівний  виготовлення крутильних механізмів і
завод, Черкаська область   подавальних пристроїв
               розроблення     конструкторської
               документації на шестеренні насоси
               для дозування розплавів полімерів та
               їх виготовлення
 
Інститут  електродинаміки  розроблення     конструкторської
Академії наук         документації  на  багатоканальний
               електропривід
 
Інститут      проблем  участь у  розробленні фільтрів та
матеріалознавства Академії  ущільнюючих елементів
наук
 
ВО      "Промприлад",  розроблення     конструкторської
м. Івано-Франківськ      документації   і   виготовлення
               вимірювального модуля термоопору
 
Дніпропетровський державний  участь у науково-дослідних роботах
університет          для відпрацювання конструкції вузлів
               охолодження ниток
 
Вінницький електротехнічний  виготовлення електродвигунів
завод
 
ВО      "Чернігівський  виготовлення датчикової апаратури і
радіоприладний завод"     багатоканального електроприводу
 
НВО "ЕТАЛ", м. Александрія  виготовлення    багатоканального
Кіровоградської області    електроприводу
 
Укрелектромаш, м. Харків   участь у         розробленні
               конструкторської  документації  і
               виготовлення електродвигунів
 
Корсунь-Шевченківський    виготовлення фільтруючих  сіток  і
машинобудівний завод     прокладок фільєрних комплектів
 
ВО "Електрокераміка",     виготовлення фрикційних  дисків  і
м. Біла Церква        ниткопровідної гарнітури
 
Дніпропетровський інститут  виготовлення зубчастих пасів
науки  і  техніки   і
еластомірних матеріалів
 
Вінницький  підшипниковий  виготовлення      високоточних
завод             підшипників кочення
 
ВО "Хімволокно", м. Київ   участь у науково-дослідних роботах,
               пов'язаних   з   відпрацюванням
               конструкції основних вузлів і систем
               агрегатів та машин
               участь у  створенні   технології
               високошвидкісного     формування
               поліамідних текстильних ниток
 
Житомирський     завод  участь у розробленні технологічного
хімічного волокна       процесу   суміщеного  формування
               поліамідних технічних ниток
 
ВО "Хімволокно",       участь у науково-дослідних роботах
м. Чернігів          із   відпрацюванням  конструкції
               основних вузлів і систем агрегатів
               для   виробництва   поліамідних
               технічних ниток
 
      Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України     В.НЕСМІХ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка