Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розробку і виробництво у 1993 - 2000 роках магістральних вантажних і пасажирських електровозів


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1993 р. N 480
                Київ
     Про розробку і виробництво у 1993 - 2000 роках
    магістральних вантажних і пасажирських електровозів
 
   З метою забезпечення потреб  залізниці  в  магістральних
вантажних і  пасажирських електровозах постійного та змінного
струму Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1.  Прийняти  пропозицію  Міністерства  машинобудування,
військово-промислового комплексу  і  конверсії  та  Державної
адміністрації залізничного транспорту про розробку і виробництво в
1993 - 2000 роках  магістральних  вантажних  і  пасажирських
електровозів у номенклатурі та обсягах згідно з додатком N 1.
   2. Визначити Міністерство транспорту головним замовником, а
науково-виробниче     об'єднання      "Дніпропетровський
електровозобудівний завод" - головним виготовлювачем магістральних
вантажних і пасажирських електровозів.
   3.  Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії забезпечити виконання науково-дослідних,
конструкторських  і проектних робіт з розробки магістральних
вантажних і пасажирських електровозів та розвитку потужностей для
їх  виробництва  на  машинобудівних  підприємствах  і  в
науково-дослідних організаціях згідно з додатком N 2.
   4. Міністерству економіки, Міністерству  машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії,  Міністерству
фінансів у 1994 - 1999 роках:
   визначити джерела і передбачити  виділення  коштів  для
фінансування науково-дослідних і  конструкторських  робіт  із
створення магістральних вантажних і пасажирських електровозів
згідно з додатком N 3;
   передбачити виділення лімітів капітальних  вкладень  для
створення потужностей по виробництву магістральних вантажних і
пасажирських електровозів на машинобудівних підприємствах згідно з
додатком N 4;
   дозволити фінансування робіт з проектування і будівництва
об'єктів на цих підприємствах до затвердження проектно-кошторисної
документації.
   5.  Державній  корпорації  "Укрбуд"  і  Міністерству
машинобудування, військово-промислового комплексу і  конверсії
забезпечити в 1994 - 1999 роках виконання будівельних робіт із
створення виробничих потужностей на підприємствах  згідно  з
додатком N 4.
   6. Взяти до відома, що створювана Державна  корпорація
електровозобудування "Укрелектровоз"  бере  на  себе  функції
координації науково-дослідних  і  конструкторських  робіт  із
створення магістральних вантажних і пасажирських електровозів.
 
   Прем'єр-міністр України           Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 30
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1993 р. N 480
               ОБСЯГИ
     виробництва в 1995 - 2000 роках магістральних
       вантажних і пасажирських електровозів
                            (штук)
-----------------------------------------------------------------
           |     Обсяги виробництва
   Тип електровозу |------------------------------------------
           |1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
-----------------------------------------------------------------
Вантажний електровоз
постійного струму    10   20   50   50  50   50
 
Пасажирський електровоз
постійного струму    -   -   5   20  30   30
 
Вантажний електровоз   -   -   -   5   25   50
змінного струму
 
Пасажирський електровоз -   -   -   -   5    30
змінного струму
  Всього        10   20  55   75  110   160
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1993 р. N 480
               ПЕРЕЛІК
   науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт
    по розробці магістральних вантажних і пасажирських
 електровозів, що виконуються в 1993 - 1999 роках машинобудівними
    і науково-дослідними підприємствами і організаціями
 
-----------------------------------------------------------------
   Найменування  |Початок | Випуск   | Виконавці
   вузлів    |розробок | дослідних  |
          |     | зразків   |
-----------------------------------------------------------------
Вантажний електровоз  1993   1995     НВО
постійного струму              "Дніпропетровський
                       електровозобудівний
                       завод"
в тому числі:
 
Візкова частина    -"-   1994     Панютинський
                       вагоноремонтний
                       завод, Харківська
                       область
                       НВО
                       "Дніпропетровський
                       електровозобудівний
                       завод"
 
Тяговий електродвигун -"-   -"-     Смілянський
                       електромеханічний
                       завод
 
Електричні апарати   -"-   -"-     НВО
                       "Дніпропетровський
                       електровозобудівний
                       завод"
 
Статичні перетворювачі -"-   -"-     Завод "Перетворювач",
                       м. Запоріжжя
 
Мікропроцесорна система -"-   -"-     Чернігівський
діагностики                 радіоприладний завод
                       НВО "Квант", м. Київ
 
Пасажирський електровоз           НВО
постійного струму   1994   1997     "Дніпропетровський
                       електровозобудівний
                       завод"
в тому числі:
 
Тяговий електродвигун -"-   1996     Смілянський
                       електромеханічний
                       завод
 
Блоки апаратів     -"-   -"-     НВО
допоміжні електричні             "Дніпропетровський
агрегати                   електробудівний
                       завод"
 
Візкова частина    -"-   -"-     -"-
 
Вантажний електровоз  1993   1998     -"-
змінного струму
 
в тому числі:
 
Візкова частина    -"-   1997     Патютинський
                       вагоноремонтний завод
 
Тяговий електродвигун -"-    -"-     Смілянський
                       електромеханічний
                       завод
 
Тяговий трансформатор -"-    -"-     ВО "Укрелектроапарат"
та згладжуючий реактор            м. Хмельницький
 
Електричні апарати   -"-    -"-     НВО
                       "Дніпропетровський
                       електровозобудівний
                       завод"
 
Тяговий перетворювач  -"-   -"-     Завод "Перетворювач",
                       м. Запоріжжя
 
Мікропроцесорна система -"-   -"-     Чернігівський
діагностики                 радіоприладний завод
                       НВО "Квант", м. Київ
 
Двигуни допоміжних   1993   1997     Харківський
машин                    електромеханічний
                       завод
 
Пасажирський електровоз 1997  1999     НВО
змінного струму               "Дніпропетровський
                       електровозобудівний
                       завод"
в тому числі:
 
Візкова частина    -"-   -"-     Панютинський
                       вагоноремонтний завод
 
Тяговий електродвигун -"-   1998     Смілянський
                       електромеханічний
                       завод
Устаткування для виготовлення
сталевого литва для тягових
двигунів:
 
для вантажних електровозів          ВО "Новокраматорський
постійногго струму    1993 1994     машинобудівний завод"
 
для пасажирських електровозів
постійного струму     1994 1996     -"-
 
для вантажних електровозів
змінного струму      1996 1997     -"-
 
для пасажирських електровозів
змінного струму      1997 1998     -"-
 
Розробка проектно-кошторисної        Інститут
документації по створенню          "Укрважмашпроект"
потужностей для виробництва
електровозів       1993 1996
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                      Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1993 р. N 480
               ОБСЯГИ
    фінансування в 1994 - 1999 роках науково-дослідних і
     конструкторських робіт по розробці магістральних
       вантажних і пасажирських електровозів
                 (млн. крб. у цінах 1993 року)
------------------------------------------------------------------
    Тип електровозу    |    За роками
               |-----------------------------------
               | 1994| 1995 |1996 |1997| 1998| 1999
------------------------------------------------------------------
Вантажний електровоз      827,1 447  -   -  -   -
постійного струму
 
Пасажирський електровоз     604  1009  1051 410 -   -
постійного струму
 
Вантажний електровоз      744  681  980 870 1090 -
змінного струму
 
Пасажирський електровоз     -   -    -  780 1270 520
змінного струму
 
Розробка технології       100
виготовлення електровозів
            Всього  2275,1 2137 2031 2060 2360 520
---------------------------------
Примітка. Обсяги фінансування підлягають
     щорічній індексації.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                   Додаток N 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 26 червня 1993 р. N 480
               ОБСЯГИ
   капітальних вкладень у 1994 - 1999 роках для створення
    потужностей по виробництву магістральних вантажних
          і пасажирських електровозів
              (млн. крб. в базових цінах 1992 року)
        -------------------------------------------------
        (млн. крб. в договірних цінах на 01.02.1993 року)
 
------------------------------------------------------------------
  Найменування    |  Кошторисна  | В тому числі за роками
  підприємств    |  вартість  |
           |----------------+--------------------------
           |всього | в тому |  1994   |1995 - 1999
           |    | числі |--------------+-----------
           |    | БМР  |всього|в тому |всього|в
           |    |    |   |числі |   |тому
           |    |    |   |БМР  |   |числі
           |    |    |   |    |   |БМР
-------------------------------------------------------------------
НВО "Дніпропетровський 463,5  162,8  47   25   416,5 137,8
електровозобудівний   -----  -----  ----  ----  ----- -----
завод          39998  15760  4060  2100  35938 13660
 
ВО "Новокраматорський  26,5  2,6  2,65  0,3   23,85 2,3
машинобудівний завод"  ----  ---  ----  ---   ----- ---
            2360  229  229   22,9  2061 206,1
 
Панютинський      125   37,5  30   15   95  22,5
вагоноремонтний     ---   ----  ---  ------  ---- ------
завод         10750  3225  2580  1290  8170  1935
 
Смілянський       41   9,4  13   8   28   1,4
електромеханічний   -----  ----- -----  ----  ----- -----
завод         3828   862,8 1220   722  2608  140,8
 
Підприємства       15   1,5  1,5   0,1  13,5  1,4
Мінмашпрому-      -----  ----- -----  ----- ----- ----
постачальники      1290   129  129   13  1161  116
загально-
машинобудівного
литва для
виробництва
електровозів
 
Інститут "Укрважмаш-   ----      ------     -----
проект" (проектно-    790       350      440
вишукувальні роботи)
 
-----------------------------------------------
Примітка. Обсяги капітальних вкладень підлягають
     щорічній індексації.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка