Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про асигнування з державного бюджету на утримання в 1993 році центральних і місцевих органів державної виконавчої влади


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1993 р. N 481
                Київ
        Про асигнування з державного бюджету
        на утримання в 1993 році центральних
     і місцевих органів державної виконавчої влади
 
   Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
1993 рік" ( 3091-12 ) та розпорядження Президента України від
25 червня  1993  р.  N  68/93-рп  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити асигнування з державного бюджету на утримання в
1993 році центральних і місцевих органів державної виконавчої
влади загальною сумою 100.471,7 млн. крб. з урахуванням скорочення
видатків у зв'язку з наявними вакантними посадами в апараті цих
органів, а також на придбання обладнання й інвентаря, капітальний
ремонт приміщень та інших витрат, згідно з додатком N 1.
   Міністерствам,  відомствам,  іншим  центральним  органам
державної виконавчої влади, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям  затвердити  асигнування  на
утримання в 1993 році їхніх місцевих органів управління та
районних, районних  у  містах  Києві і Севастополі державних
адміністрацій в межах установлених цією постановою асигнувань.
   2. Затвердити граничну чисельність  працівників  апарату
місцевих органів окремих міністерств і відомств на 1993 рік з
урахуванням змін,  пов'язаних  з  прийнятими  рішеннями  про
переведення відповідних управлінь і відділів місцевих державних
адміністрацій у подвійне підпорядкування, згідно з додатком N 2.
   3. Дозволити Міністерству фінансів вирішувати питання про
виділення органам державної виконавчої влади коштів на придбання
обладнання й інвентаря, капітальний ремонт приміщень та інші
видатки за рахунок установлених цією постановою централізованих
асигнувань.
   4. Керівникам міністерств та інших центральних  органів
державної виконавчої влади подати у тижневий термін Міністерству
фінансів затверджені на 1993 рік кошториси видатків на утримання
центрального апарату та їхніх місцевих органів, що утримуються за
рахунок державного бюджету, і забезпечити контроль за дотриманням
суворого режиму економії при використанні виділених коштів.
 
   Прем'єр-міністр України           Л.КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 18
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1993 р. N 481
         Асигнування з державного бюджету
         на утримання органів державної
          виконавчої влади в 1993 році
                        (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
            |Всього |     З них
            |асигну-|----------------------------------
            |вань  | центральні органи |місцеві органи
            |    | державної виконав-|міністерств і
            |    | чої влади     |відомств
            |    |-------------------+--------------
            |    | всього  | у тому | всього | у
            |    | асигну- | числі | асигну-|тому
            |    | вань   | фонд  | вань  |числі
            |    |     | оплати |    |фонд
            |    |     | праці |    |опла-
            |    |     | праці- |    | ти
            |    |     | вників |    |праці
            |    |     |    |    |пра-
            |    |     |    |    |ців-
            |    |     |    |    |ників
------------------------------------------------------------------
 
Адміністрація Президента 1735220 1735220  436600
України
 
Господарське управління 1510934 1510934  431379
Кабінету Міністрів
України
 
Міністерство економіки  2276551 1082551  423487 1194000 689310
 
Міністерство закордонних
справ          1044037 503337  213838   540700 68473
 
Міністерство зв'язку   169747 169747  76668
 
Міністерство культури  230147 230147  93429
 
Міністерство лісового  171027 122295  55164   48732 22950
господарства
 
Міністерство охорони   344969 344969  120130
здоров'я
 
Міністерство охорони   178517 178517  85309
навколишнього
природного середовища
 
Міністерство праці    206718 206718  81563
 
Міністерство сільського 873659 757132  329480   116527 48146
господарства і
продовольства
 
Міністерство соціального 1062041 200154  86130   861887 611442
захисту населення
 
Міністерство статистики 11215194 468423  190754 10746771 4499502
 
Міністерство у справах
захисту населення від
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС    216458 216458  91938
 
Міністерство у справах
молоді і спорту     138722 138722  60350
 
Міністерство фінансів  12464392 623789  262564 11840603 5274680
 
Міністерство юстиції   2742428 285603  100376 2456825 1384934
 
Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків   526784 306935  126997 219849  100625
 
Міністерство у справах
будівництва і архітектури 426774 426774  120125
 
Міністерство
машинобудування,
військово-промислового
комплексу і конверсії   349628 349628  154908
 
Міністерство освіти    299318 299318  141276
 
Міністерство
промисловості       383692 383692  160256
 
Міністерство транспорту  390102 390102  139109
 
Державний комітет по
водному господарству   212235 212235  93542
 
Державний комітет по
вугільній промисловості  149268 149268  64703
 
Державний комітет по
геології і використанню
надр           156067 156067  69903
 
Державний комітет по
гідрометеорології     78040 78040   30710
 
Державний комітет з питань
економічного
співробітництва      58000 58000  24000
 
Державний комітет по
житлово-комунальному
господарству       137384 137384  61800
 
Державний комітет по
земельних ресурсах   1923724 92443   38040  1831281  847287
 
Державний комітет з
легкої і текстильної
промисловості      280600 280600  127500
 
Державний комітет по
матеріальних резервах  110668 110668  49300
 
Державний комітет з
матеріальних ресурсів  436173 436173  196650
 
Державний митний комітет 305672 305672  114630
 
Державний комітет по
нафті і газу       237598 237598  56024
 
Державний комітет по
харчовій промисловості  246375 246375  112344
 
Державний комітет по
нагляду за охороною
праці          228857 228857  73874
 
Державний комітет по
рибному господарству і
рибній промисловості   137404 137404  39532
 
Державний комітет з питань
науки і технологій    83795  83795   38196
 
Державний комітет по
сприянню малим
підприємствам і
підприємництву     206667 206667  32664
 
Державний комітет по
стандартизації,
метрології та
сертифікації       117083 117083  51607
 
Державний комітет по
туризму         116278 116278  20940
 
Державний комітет з
ядерної та радіаційної
безпеки         175363 175363  49026
 
Державний комітет у
справах захисту прав
споживачів        552119 99716   34877  452403 200570
 
Державний комітет у
справах видавництв,
поліграфії
та книгорозповсюдження  110298 110298  49300
 
Державний комітет по
охороні державних
таємниць у пресі та
інших засобах масової
інформації        182876 53605   23034   129271 63495
 
Державна служба України з
питань технічного захисту
інформації        179300 179300  67290
 
Антимонопольний комітет 357027 161924  57300   195103 90000
 
Головна державна
податкова інспекція   398232 398232  149232
 
Комітет по використанню
повітряного простору
України         123481 123481  34980
 
Експортно-технічний
комітет при Кабінеті
Міністрів України     29802  29802   13500
 
Комітет з питань
соціального захисту
військовослужбовців
при Кабінеті Міністрів
України         112108 45032   26204   67076 48670
 
Комітет по Державних
преміях України в
галузі науки і техніки
при Кабінеті Міністрів
України         8096  8096   3401
 
Комітет по Державних
преміях України імені
Т. Шевченка при Кабінеті
Міністрів України    4051  4051   1751
 
Національний комітет
боротьби із захворюванням
на СНІД при Президенті
України         88370  88370   18888
 
Головне управління
геодезії, картографії та
кадастру при Кабінеті
Міністрів України    68177  68177   29182
 
Національне космічне
агентство        39991  39991   16194
 
Національна рада
соціального
партнерства       10340  10340   3240
 
Національна комісія
радіаційного захисту
населення України    30937  30937   4506
 
Фонд державного майна 359192 169338  75769   189854 86062
 
Рада у справах релігій
при Кабінеті Міністрів
України         92753  32747   12376   60006 26690
 
Комітет ветеранів війни в
Афганістані та воєнних
конфліктів в інших
зарубіжних країнах    24971  24971   4530
 
------------------------------------------------------------------
      Разом   47126431 16175543 5952369 30950888 14062836
 
         Місцеві державні адміністрації
 
-----------------------------------------------------------------
   Області  | Всього   | Обласні,Київська |Районні,районні
        |асигнувань  | і Севастопольська |у містах Києві
        |       | міські державні  |і Севастополі
        |       | адміністрації   |державні адмі-
        |       |          |ністрації
-----------------------------------------------------------------
Вінницька     2442881   817724       1625157
Волинська     1475334   540878       934456
Дніпропетровська  2315215   1044463      1270752
 
Донецька      2256546   1213941      1042605
Житомирська    2228804   831417       1397387
Закарпатська    1253310   478957       774353
 
Запорізька     1905602   743868       1161734
Івано-Франківська 1533873   684081       849792
Київська      2351459   825454       1526005
 
Кіровоградська   1940740   709832       1230908
Луганська     1898072   848730       1049342
Львівська     2017402   856890       1160512
 
Миколаївська    1812078   722136       1089982
Одеська      2300569   795253       1505316
Полтавська     2286707   831269       1455438
 
Рівненська     1490599   591544       899055
Сумська      1797474   736919       1060555
Тернопільська   1639584   623857       1015727
 
Харківська     2626223   1103120      1523103
Херсонська     1798037   753891       1044146
Хмельницька    1800974   603342       1197632
 
Черкаська     1951772   734364       1217408
Чернівецька    1145321   471163       674158
Чернігівська    2095464   780863       1314601
 
м. Київ      2928648   472419       379279
м. Севастополь   851698    472419       379279
     -------------------------------------------------
     Разом  50144386   20063719      30080667
 
Централізовані видатки
на утримання органів
державної виконавчої
влади        3200883
   -----------------------------
    Всього   100471700
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1993 р. N 481
            Гранична чисельність
        працівників місцевих органів окремих
        міністерств і відомств на 1993 рік
                        (одиниць)
   Міністерство фінансів             12820
   Міністерство статистики            12905
   Міністерство зовнішніх
   економічних зв'язків             256
   Міністерство сільського
   господарства і продовольства         187
   Міністерство юстиції             4206
   Державний комітет у справах
   захисту прав споживачів            773
   Рада у справах релігій при
   Кабінеті Міністрів України          103
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка